HTTPS SSH
Uruchomienie:

  ja używam: python2.7, django1.4, postgresql 9.1 na innych też powinno działać
  przeglądarki których używałem: Chrome i Firefox

  po skonfigurowaniu bazy danych w settings.py:

  pip install -r requirements.txt
  python manage.py syncdb # samo wczyta fixtures z main/fixtures/initial_data.json
  python manage.py runserver # w zależności od serwera

Testy:
  do uruchomienia testów użytkownik musi mieć prawa CREATEDB w postgres'ie


=====================

Możliwe rozszerzenia:

1. Po korespondencji z Panem Michałem Rychlikiem rozumiem, że chodzi o to aby
akcje użytkowników mogły być wyświetlane w różnych formatach. W mojej aplikacji
jest to rozwiązane przez użycie szablonów. Tak więc jest łatwo dodać nowy szablon.

2. Dodanie producentów innych produktów, np. czekolady. W modelu Entity (który 
reprezentuje programistów i producentów) znajduje się pole product które może 
reprezentować dużą liczbę nowych produktów. Podobnie z nowymi typami nowych 
obiektów (oprócz programisty i producenta).


Dodatkowa funkcjonalność:

1. Ponieważ pewne typy zdarzeń mają sens tylko dla określonej kombinacji 
twórca/cel - aplikacja po wyborze stron nowej akcji odpowiednio wypełna 
selector możliwych akcji.


Punkty bonusowe:
1. Niekończąca się lista - działa przy dodawaniu i filtrowaniu akcji,
najpierw pobiera 30 elementów, następnym razem o 10 więcej itd

W treści zadania nie było mowy czy akcje w których ten sam podmiot jest
twórcą i celem są dozowlone - tak więc pozostawiłem taką możliwość.