1. Alex Gaynor
  2. pypy-postgresql

Source

pypy-postgresql / .hgsubstate