1. Alex Prengère
 2. pypy

Source

pypy / lib-python / 2.7 / test / test_mailbox.py

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
import os
import sys
import time
import stat
import socket
import email
import email.message
import re
import StringIO
from test import test_support
import unittest
import mailbox
import glob
try:
  import fcntl
except ImportError:
  pass

# Silence Py3k warning
rfc822 = test_support.import_module('rfc822', deprecated=True)

class TestBase(unittest.TestCase):

  def _check_sample(self, msg):
    # Inspect a mailbox.Message representation of the sample message
    self.assertIsInstance(msg, email.message.Message)
    self.assertIsInstance(msg, mailbox.Message)
    for key, value in _sample_headers.iteritems():
      self.assertIn(value, msg.get_all(key))
    self.assertTrue(msg.is_multipart())
    self.assertEqual(len(msg.get_payload()), len(_sample_payloads))
    for i, payload in enumerate(_sample_payloads):
      part = msg.get_payload(i)
      self.assertIsInstance(part, email.message.Message)
      self.assertNotIsInstance(part, mailbox.Message)
      self.assertEqual(part.get_payload(), payload)

  def _delete_recursively(self, target):
    # Delete a file or delete a directory recursively
    if os.path.isdir(target):
      for path, dirs, files in os.walk(target, topdown=False):
        for name in files:
          os.remove(os.path.join(path, name))
        for name in dirs:
          os.rmdir(os.path.join(path, name))
      os.rmdir(target)
    elif os.path.exists(target):
      os.remove(target)


class TestMailbox(TestBase):

  _factory = None   # Overridden by subclasses to reuse tests
  _template = 'From: foo\n\n%s'

  def setUp(self):
    self._path = test_support.TESTFN
    self._delete_recursively(self._path)
    self._box = self._factory(self._path)

  def tearDown(self):
    self._box.close()
    self._delete_recursively(self._path)

  def test_add(self):
    # Add copies of a sample message
    keys = []
    keys.append(self._box.add(self._template % 0))
    self.assertEqual(len(self._box), 1)
    keys.append(self._box.add(mailbox.Message(_sample_message)))
    self.assertEqual(len(self._box), 2)
    keys.append(self._box.add(email.message_from_string(_sample_message)))
    self.assertEqual(len(self._box), 3)
    keys.append(self._box.add(StringIO.StringIO(_sample_message)))
    self.assertEqual(len(self._box), 4)
    keys.append(self._box.add(_sample_message))
    self.assertEqual(len(self._box), 5)
    self.assertEqual(self._box.get_string(keys[0]), self._template % 0)
    for i in (1, 2, 3, 4):
      self._check_sample(self._box[keys[i]])

  def test_remove(self):
    # Remove messages using remove()
    self._test_remove_or_delitem(self._box.remove)

  def test_delitem(self):
    # Remove messages using __delitem__()
    self._test_remove_or_delitem(self._box.__delitem__)

  def _test_remove_or_delitem(self, method):
    # (Used by test_remove() and test_delitem().)
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(self._template % 1)
    self.assertEqual(len(self._box), 2)
    method(key0)
    l = len(self._box)
    self.assertEqual(l, 1)
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key0])
    self.assertRaises(KeyError, lambda: method(key0))
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1), self._template % 1)
    key2 = self._box.add(self._template % 2)
    self.assertEqual(len(self._box), 2)
    method(key2)
    l = len(self._box)
    self.assertEqual(l, 1)
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key2])
    self.assertRaises(KeyError, lambda: method(key2))
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1), self._template % 1)
    method(key1)
    self.assertEqual(len(self._box), 0)
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key1])
    self.assertRaises(KeyError, lambda: method(key1))

  def test_discard(self, repetitions=10):
    # Discard messages
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(self._template % 1)
    self.assertEqual(len(self._box), 2)
    self._box.discard(key0)
    self.assertEqual(len(self._box), 1)
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key0])
    self._box.discard(key0)
    self.assertEqual(len(self._box), 1)
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key0])

  def test_get(self):
    # Retrieve messages using get()
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    msg = self._box.get(key0)
    self.assertEqual(msg['from'], 'foo')
    self.assertEqual(msg.get_payload(), '0')
    self.assertIs(self._box.get('foo'), None)
    self.assertFalse(self._box.get('foo', False))
    self._box.close()
    self._box = self._factory(self._path, factory=rfc822.Message)
    key1 = self._box.add(self._template % 1)
    msg = self._box.get(key1)
    self.assertEqual(msg['from'], 'foo')
    self.assertEqual(msg.fp.read(), '1')

  def test_getitem(self):
    # Retrieve message using __getitem__()
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    msg = self._box[key0]
    self.assertEqual(msg['from'], 'foo')
    self.assertEqual(msg.get_payload(), '0')
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box['foo'])
    self._box.discard(key0)
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key0])

  def test_get_message(self):
    # Get Message representations of messages
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(_sample_message)
    msg0 = self._box.get_message(key0)
    self.assertIsInstance(msg0, mailbox.Message)
    self.assertEqual(msg0['from'], 'foo')
    self.assertEqual(msg0.get_payload(), '0')
    self._check_sample(self._box.get_message(key1))

  def test_get_string(self):
    # Get string representations of messages
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(_sample_message)
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0), self._template % 0)
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1), _sample_message)

  def test_get_file(self):
    # Get file representations of messages
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(_sample_message)
    self.assertEqual(self._box.get_file(key0).read().replace(os.linesep, '\n'),
             self._template % 0)
    self.assertEqual(self._box.get_file(key1).read().replace(os.linesep, '\n'),
             _sample_message)

  def test_get_file_can_be_closed_twice(self):
    # Issue 11700
    key = self._box.add(_sample_message)
    f = self._box.get_file(key)
    f.close()
    f.close()

  def test_iterkeys(self):
    # Get keys using iterkeys()
    self._check_iteration(self._box.iterkeys, do_keys=True, do_values=False)

  def test_keys(self):
    # Get keys using keys()
    self._check_iteration(self._box.keys, do_keys=True, do_values=False)

  def test_itervalues(self):
    # Get values using itervalues()
    self._check_iteration(self._box.itervalues, do_keys=False,
               do_values=True)

  def test_iter(self):
    # Get values using __iter__()
    self._check_iteration(self._box.__iter__, do_keys=False,
               do_values=True)

  def test_values(self):
    # Get values using values()
    self._check_iteration(self._box.values, do_keys=False, do_values=True)

  def test_iteritems(self):
    # Get keys and values using iteritems()
    self._check_iteration(self._box.iteritems, do_keys=True,
               do_values=True)

  def test_items(self):
    # Get keys and values using items()
    self._check_iteration(self._box.items, do_keys=True, do_values=True)

  def _check_iteration(self, method, do_keys, do_values, repetitions=10):
    for value in method():
      self.fail("Not empty")
    keys, values = [], []
    for i in xrange(repetitions):
      keys.append(self._box.add(self._template % i))
      values.append(self._template % i)
    if do_keys and not do_values:
      returned_keys = list(method())
    elif do_values and not do_keys:
      returned_values = list(method())
    else:
      returned_keys, returned_values = [], []
      for key, value in method():
        returned_keys.append(key)
        returned_values.append(value)
    if do_keys:
      self.assertEqual(len(keys), len(returned_keys))
      self.assertEqual(set(keys), set(returned_keys))
    if do_values:
      count = 0
      for value in returned_values:
        self.assertEqual(value['from'], 'foo')
        self.assertTrue(int(value.get_payload()) < repetitions,
                (value.get_payload(), repetitions))
        count += 1
      self.assertEqual(len(values), count)

  def test_has_key(self):
    # Check existence of keys using has_key()
    self._test_has_key_or_contains(self._box.has_key)

  def test_contains(self):
    # Check existence of keys using __contains__()
    self._test_has_key_or_contains(self._box.__contains__)

  def _test_has_key_or_contains(self, method):
    # (Used by test_has_key() and test_contains().)
    self.assertFalse(method('foo'))
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    self.assertTrue(method(key0))
    self.assertFalse(method('foo'))
    key1 = self._box.add(self._template % 1)
    self.assertTrue(method(key1))
    self.assertTrue(method(key0))
    self.assertFalse(method('foo'))
    self._box.remove(key0)
    self.assertFalse(method(key0))
    self.assertTrue(method(key1))
    self.assertFalse(method('foo'))
    self._box.remove(key1)
    self.assertFalse(method(key1))
    self.assertFalse(method(key0))
    self.assertFalse(method('foo'))

  def test_len(self, repetitions=10):
    # Get message count
    keys = []
    for i in xrange(repetitions):
      self.assertEqual(len(self._box), i)
      keys.append(self._box.add(self._template % i))
      self.assertEqual(len(self._box), i + 1)
    for i in xrange(repetitions):
      self.assertEqual(len(self._box), repetitions - i)
      self._box.remove(keys[i])
      self.assertEqual(len(self._box), repetitions - i - 1)

  def test_set_item(self):
    # Modify messages using __setitem__()
    key0 = self._box.add(self._template % 'original 0')
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0),
             self._template % 'original 0')
    key1 = self._box.add(self._template % 'original 1')
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1),
             self._template % 'original 1')
    self._box[key0] = self._template % 'changed 0'
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0),
             self._template % 'changed 0')
    self._box[key1] = self._template % 'changed 1'
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1),
             self._template % 'changed 1')
    self._box[key0] = _sample_message
    self._check_sample(self._box[key0])
    self._box[key1] = self._box[key0]
    self._check_sample(self._box[key1])
    self._box[key0] = self._template % 'original 0'
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0),
             self._template % 'original 0')
    self._check_sample(self._box[key1])
    self.assertRaises(KeyError,
             lambda: self._box.__setitem__('foo', 'bar'))
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box['foo'])
    self.assertEqual(len(self._box), 2)

  def test_clear(self, iterations=10):
    # Remove all messages using clear()
    keys = []
    for i in xrange(iterations):
      self._box.add(self._template % i)
    for i, key in enumerate(keys):
      self.assertEqual(self._box.get_string(key), self._template % i)
    self._box.clear()
    self.assertEqual(len(self._box), 0)
    for i, key in enumerate(keys):
      self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box.get_string(key))

  def test_pop(self):
    # Get and remove a message using pop()
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    self.assertIn(key0, self._box)
    key1 = self._box.add(self._template % 1)
    self.assertIn(key1, self._box)
    self.assertEqual(self._box.pop(key0).get_payload(), '0')
    self.assertNotIn(key0, self._box)
    self.assertIn(key1, self._box)
    key2 = self._box.add(self._template % 2)
    self.assertIn(key2, self._box)
    self.assertEqual(self._box.pop(key2).get_payload(), '2')
    self.assertNotIn(key2, self._box)
    self.assertIn(key1, self._box)
    self.assertEqual(self._box.pop(key1).get_payload(), '1')
    self.assertNotIn(key1, self._box)
    self.assertEqual(len(self._box), 0)

  def test_popitem(self, iterations=10):
    # Get and remove an arbitrary (key, message) using popitem()
    keys = []
    for i in xrange(10):
      keys.append(self._box.add(self._template % i))
    seen = []
    for i in xrange(10):
      key, msg = self._box.popitem()
      self.assertIn(key, keys)
      self.assertNotIn(key, seen)
      seen.append(key)
      self.assertEqual(int(msg.get_payload()), keys.index(key))
    self.assertEqual(len(self._box), 0)
    for key in keys:
      self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box[key])

  def test_update(self):
    # Modify multiple messages using update()
    key0 = self._box.add(self._template % 'original 0')
    key1 = self._box.add(self._template % 'original 1')
    key2 = self._box.add(self._template % 'original 2')
    self._box.update({key0: self._template % 'changed 0',
             key2: _sample_message})
    self.assertEqual(len(self._box), 3)
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0),
             self._template % 'changed 0')
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1),
             self._template % 'original 1')
    self._check_sample(self._box[key2])
    self._box.update([(key2, self._template % 'changed 2'),
          (key1, self._template % 'changed 1'),
          (key0, self._template % 'original 0')])
    self.assertEqual(len(self._box), 3)
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0),
             self._template % 'original 0')
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1),
             self._template % 'changed 1')
    self.assertEqual(self._box.get_string(key2),
             self._template % 'changed 2')
    self.assertRaises(KeyError,
             lambda: self._box.update({'foo': 'bar',
                     key0: self._template % "changed 0"}))
    self.assertEqual(len(self._box), 3)
    self.assertEqual(self._box.get_string(key0),
             self._template % "changed 0")
    self.assertEqual(self._box.get_string(key1),
             self._template % "changed 1")
    self.assertEqual(self._box.get_string(key2),
             self._template % "changed 2")

  def test_flush(self):
    # Write changes to disk
    self._test_flush_or_close(self._box.flush, True)

  def test_lock_unlock(self):
    # Lock and unlock the mailbox
    self.assertFalse(os.path.exists(self._get_lock_path()))
    self._box.lock()
    self.assertTrue(os.path.exists(self._get_lock_path()))
    self._box.unlock()
    self.assertFalse(os.path.exists(self._get_lock_path()))

  def test_close(self):
    # Close mailbox and flush changes to disk
    self._test_flush_or_close(self._box.close, False)

  def _test_flush_or_close(self, method, should_call_close):
    contents = [self._template % i for i in xrange(3)]
    self._box.add(contents[0])
    self._box.add(contents[1])
    self._box.add(contents[2])
    method()
    if should_call_close:
      self._box.close()
    self._box = self._factory(self._path)
    keys = self._box.keys()
    self.assertEqual(len(keys), 3)
    for key in keys:
      self.assertIn(self._box.get_string(key), contents)

  def test_dump_message(self):
    # Write message representations to disk
    for input in (email.message_from_string(_sample_message),
           _sample_message, StringIO.StringIO(_sample_message)):
      output = StringIO.StringIO()
      self._box._dump_message(input, output)
      self.assertEqual(output.getvalue(),
               _sample_message.replace('\n', os.linesep))
    output = StringIO.StringIO()
    self.assertRaises(TypeError,
             lambda: self._box._dump_message(None, output))

  def _get_lock_path(self):
    # Return the path of the dot lock file. May be overridden.
    return self._path + '.lock'


class TestMailboxSuperclass(TestBase):

  def test_notimplemented(self):
    # Test that all Mailbox methods raise NotImplementedException.
    box = mailbox.Mailbox('path')
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.add(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.remove(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.__delitem__(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.discard(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.__setitem__('', ''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.iterkeys())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.keys())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.itervalues().next())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.__iter__().next())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.values())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.iteritems().next())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.items())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.get(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.__getitem__(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.get_message(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.get_string(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.get_file(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.has_key(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.__contains__(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.__len__())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.clear())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.pop(''))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.popitem())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.update((('', ''),)))
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.flush())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.lock())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.unlock())
    self.assertRaises(NotImplementedError, lambda: box.close())


class TestMaildir(TestMailbox):

  _factory = lambda self, path, factory=None: mailbox.Maildir(path, factory)

  def setUp(self):
    TestMailbox.setUp(self)
    if os.name in ('nt', 'os2') or sys.platform == 'cygwin':
      self._box.colon = '!'

  def test_add_MM(self):
    # Add a MaildirMessage instance
    msg = mailbox.MaildirMessage(self._template % 0)
    msg.set_subdir('cur')
    msg.set_info('foo')
    key = self._box.add(msg)
    self.assertTrue(os.path.exists(os.path.join(self._path, 'cur', '%s%sfoo' %
                         (key, self._box.colon))))

  def test_get_MM(self):
    # Get a MaildirMessage instance
    msg = mailbox.MaildirMessage(self._template % 0)
    msg.set_subdir('cur')
    msg.set_flags('RF')
    key = self._box.add(msg)
    msg_returned = self._box.get_message(key)
    self.assertIsInstance(msg_returned, mailbox.MaildirMessage)
    self.assertEqual(msg_returned.get_subdir(), 'cur')
    self.assertEqual(msg_returned.get_flags(), 'FR')

  def test_set_MM(self):
    # Set with a MaildirMessage instance
    msg0 = mailbox.MaildirMessage(self._template % 0)
    msg0.set_flags('TP')
    key = self._box.add(msg0)
    msg_returned = self._box.get_message(key)
    self.assertEqual(msg_returned.get_subdir(), 'new')
    self.assertEqual(msg_returned.get_flags(), 'PT')
    msg1 = mailbox.MaildirMessage(self._template % 1)
    self._box[key] = msg1
    msg_returned = self._box.get_message(key)
    self.assertEqual(msg_returned.get_subdir(), 'new')
    self.assertEqual(msg_returned.get_flags(), '')
    self.assertEqual(msg_returned.get_payload(), '1')
    msg2 = mailbox.MaildirMessage(self._template % 2)
    msg2.set_info('2,S')
    self._box[key] = msg2
    self._box[key] = self._template % 3
    msg_returned = self._box.get_message(key)
    self.assertEqual(msg_returned.get_subdir(), 'new')
    self.assertEqual(msg_returned.get_flags(), 'S')
    self.assertEqual(msg_returned.get_payload(), '3')

  def test_consistent_factory(self):
    # Add a message.
    msg = mailbox.MaildirMessage(self._template % 0)
    msg.set_subdir('cur')
    msg.set_flags('RF')
    key = self._box.add(msg)

    # Create new mailbox with
    class FakeMessage(mailbox.MaildirMessage):
      pass
    box = mailbox.Maildir(self._path, factory=FakeMessage)
    box.colon = self._box.colon
    msg2 = box.get_message(key)
    self.assertIsInstance(msg2, FakeMessage)

  def test_initialize_new(self):
    # Initialize a non-existent mailbox
    self.tearDown()
    self._box = mailbox.Maildir(self._path)
    self._check_basics(factory=rfc822.Message)
    self._delete_recursively(self._path)
    self._box = self._factory(self._path, factory=None)
    self._check_basics()

  def test_initialize_existing(self):
    # Initialize an existing mailbox
    self.tearDown()
    for subdir in '', 'tmp', 'new', 'cur':
      os.mkdir(os.path.normpath(os.path.join(self._path, subdir)))
    self._box = mailbox.Maildir(self._path)
    self._check_basics(factory=rfc822.Message)
    self._box = mailbox.Maildir(self._path, factory=None)
    self._check_basics()

  def _check_basics(self, factory=None):
    # (Used by test_open_new() and test_open_existing().)
    self.assertEqual(self._box._path, os.path.abspath(self._path))
    self.assertEqual(self._box._factory, factory)
    for subdir in '', 'tmp', 'new', 'cur':
      path = os.path.join(self._path, subdir)
      mode = os.stat(path)[stat.ST_MODE]
      self.assertTrue(stat.S_ISDIR(mode), "Not a directory: '%s'" % path)

  def test_list_folders(self):
    # List folders
    self._box.add_folder('one')
    self._box.add_folder('two')
    self._box.add_folder('three')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 3)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()),
             set(('one', 'two', 'three')))

  def test_get_folder(self):
    # Open folders
    self._box.add_folder('foo.bar')
    folder0 = self._box.get_folder('foo.bar')
    folder0.add(self._template % 'bar')
    self.assertTrue(os.path.isdir(os.path.join(self._path, '.foo.bar')))
    folder1 = self._box.get_folder('foo.bar')
    self.assertEqual(folder1.get_string(folder1.keys()[0]),
             self._template % 'bar')

  def test_add_and_remove_folders(self):
    # Delete folders
    self._box.add_folder('one')
    self._box.add_folder('two')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 2)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('one', 'two')))
    self._box.remove_folder('one')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 1)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('two',)))
    self._box.add_folder('three')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 2)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('two', 'three')))
    self._box.remove_folder('three')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 1)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('two',)))
    self._box.remove_folder('two')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 0)
    self.assertEqual(self._box.list_folders(), [])

  def test_clean(self):
    # Remove old files from 'tmp'
    foo_path = os.path.join(self._path, 'tmp', 'foo')
    bar_path = os.path.join(self._path, 'tmp', 'bar')
    with open(foo_path, 'w') as f:
      f.write("@")
    with open(bar_path, 'w') as f:
      f.write("@")
    self._box.clean()
    self.assertTrue(os.path.exists(foo_path))
    self.assertTrue(os.path.exists(bar_path))
    foo_stat = os.stat(foo_path)
    os.utime(foo_path, (time.time() - 129600 - 2,
              foo_stat.st_mtime))
    self._box.clean()
    self.assertFalse(os.path.exists(foo_path))
    self.assertTrue(os.path.exists(bar_path))

  def test_create_tmp(self, repetitions=10):
    # Create files in tmp directory
    hostname = socket.gethostname()
    if '/' in hostname:
      hostname = hostname.replace('/', r'\057')
    if ':' in hostname:
      hostname = hostname.replace(':', r'\072')
    pid = os.getpid()
    pattern = re.compile(r"(?P<time>\d+)\.M(?P<M>\d{1,6})P(?P<P>\d+)"
               r"Q(?P<Q>\d+)\.(?P<host>[^:/]+)")
    previous_groups = None
    for x in xrange(repetitions):
      tmp_file = self._box._create_tmp()
      head, tail = os.path.split(tmp_file.name)
      self.assertEqual(head, os.path.abspath(os.path.join(self._path,
                                "tmp")),
               "File in wrong location: '%s'" % head)
      match = pattern.match(tail)
      self.assertTrue(match is not None, "Invalid file name: '%s'" % tail)
      groups = match.groups()
      if previous_groups is not None:
        self.assertTrue(int(groups[0] >= previous_groups[0]),
               "Non-monotonic seconds: '%s' before '%s'" %
               (previous_groups[0], groups[0]))
        self.assertTrue(int(groups[1] >= previous_groups[1]) or
               groups[0] != groups[1],
               "Non-monotonic milliseconds: '%s' before '%s'" %
               (previous_groups[1], groups[1]))
        self.assertTrue(int(groups[2]) == pid,
               "Process ID mismatch: '%s' should be '%s'" %
               (groups[2], pid))
        self.assertTrue(int(groups[3]) == int(previous_groups[3]) + 1,
               "Non-sequential counter: '%s' before '%s'" %
               (previous_groups[3], groups[3]))
        self.assertTrue(groups[4] == hostname,
               "Host name mismatch: '%s' should be '%s'" %
               (groups[4], hostname))
      previous_groups = groups
      tmp_file.write(_sample_message)
      tmp_file.seek(0)
      self.assertTrue(tmp_file.read() == _sample_message)
      tmp_file.close()
    file_count = len(os.listdir(os.path.join(self._path, "tmp")))
    self.assertTrue(file_count == repetitions,
           "Wrong file count: '%s' should be '%s'" %
           (file_count, repetitions))

  def test_refresh(self):
    # Update the table of contents
    self.assertEqual(self._box._toc, {})
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(self._template % 1)
    self.assertEqual(self._box._toc, {})
    self._box._refresh()
    self.assertEqual(self._box._toc, {key0: os.path.join('new', key0),
                     key1: os.path.join('new', key1)})
    key2 = self._box.add(self._template % 2)
    self.assertEqual(self._box._toc, {key0: os.path.join('new', key0),
                     key1: os.path.join('new', key1)})
    self._box._refresh()
    self.assertEqual(self._box._toc, {key0: os.path.join('new', key0),
                     key1: os.path.join('new', key1),
                     key2: os.path.join('new', key2)})

  def test_refresh_after_safety_period(self):
    # Issue #13254: Call _refresh after the "file system safety
    # period" of 2 seconds has passed; _toc should still be
    # updated because this is the first call to _refresh.
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    key1 = self._box.add(self._template % 1)

    self._box = self._factory(self._path)
    self.assertEqual(self._box._toc, {})

    # Emulate sleeping. Instead of sleeping for 2 seconds, use the
    # skew factor to make _refresh think that the filesystem
    # safety period has passed and re-reading the _toc is only
    # required if mtimes differ.
    self._box._skewfactor = -3

    self._box._refresh()
    self.assertEqual(sorted(self._box._toc.keys()), sorted([key0, key1]))

  def test_lookup(self):
    # Look up message subpaths in the TOC
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box._lookup('foo'))
    key0 = self._box.add(self._template % 0)
    self.assertEqual(self._box._lookup(key0), os.path.join('new', key0))
    os.remove(os.path.join(self._path, 'new', key0))
    self.assertEqual(self._box._toc, {key0: os.path.join('new', key0)})
    # Be sure that the TOC is read back from disk (see issue #6896
    # about bad mtime behaviour on some systems).
    self._box.flush()
    self.assertRaises(KeyError, lambda: self._box._lookup(key0))
    self.assertEqual(self._box._toc, {})

  def test_lock_unlock(self):
    # Lock and unlock the mailbox. For Maildir, this does nothing.
    self._box.lock()
    self._box.unlock()

  def test_folder (self):
    # Test for bug #1569790: verify that folders returned by .get_folder()
    # use the same factory function.
    def dummy_factory (s):
      return None
    box = self._factory(self._path, factory=dummy_factory)
    folder = box.add_folder('folder1')
    self.assertIs(folder._factory, dummy_factory)

    folder1_alias = box.get_folder('folder1')
    self.assertIs(folder1_alias._factory, dummy_factory)

  def test_directory_in_folder (self):
    # Test that mailboxes still work if there's a stray extra directory
    # in a folder.
    for i in range(10):
      self._box.add(mailbox.Message(_sample_message))

    # Create a stray directory
    os.mkdir(os.path.join(self._path, 'cur', 'stray-dir'))

    # Check that looping still works with the directory present.
    for msg in self._box:
      pass

  def test_file_permissions(self):
    # Verify that message files are created without execute permissions
    if not hasattr(os, "stat") or not hasattr(os, "umask"):
      return
    msg = mailbox.MaildirMessage(self._template % 0)
    orig_umask = os.umask(0)
    try:
      key = self._box.add(msg)
    finally:
      os.umask(orig_umask)
    path = os.path.join(self._path, self._box._lookup(key))
    mode = os.stat(path).st_mode
    self.assertEqual(mode & 0111, 0)

  def test_folder_file_perms(self):
    # From bug #3228, we want to verify that the file created inside a Maildir
    # subfolder isn't marked as executable.
    if not hasattr(os, "stat") or not hasattr(os, "umask"):
      return

    orig_umask = os.umask(0)
    try:
      subfolder = self._box.add_folder('subfolder')
    finally:
      os.umask(orig_umask)

    path = os.path.join(subfolder._path, 'maildirfolder')
    st = os.stat(path)
    perms = st.st_mode
    self.assertFalse((perms & 0111)) # Execute bits should all be off.

  def test_reread(self):
    # Do an initial unconditional refresh
    self._box._refresh()

    # Put the last modified times more than two seconds into the past
    # (because mtime may have only a two second granularity).
    for subdir in ('cur', 'new'):
      os.utime(os.path.join(self._box._path, subdir),
           (time.time()-5,)*2)

    # Because mtime has a two second granularity in worst case (FAT), a
    # refresh is done unconditionally if called for within
    # two-second-plus-a-bit of the last one, just in case the mbox has
    # changed; so now we have to wait for that interval to expire.
    #
    # Because this is a test, emulate sleeping. Instead of
    # sleeping for 2 seconds, use the skew factor to make _refresh
    # think that 2 seconds have passed and re-reading the _toc is
    # only required if mtimes differ.
    self._box._skewfactor = -3

    # Re-reading causes the ._toc attribute to be assigned a new dictionary
    # object, so we'll check that the ._toc attribute isn't a different
    # object.
    orig_toc = self._box._toc
    def refreshed():
      return self._box._toc is not orig_toc

    self._box._refresh()
    self.assertFalse(refreshed())

    # Now, write something into cur and remove it. This changes
    # the mtime and should cause a re-read. Note that "sleep
    # emulation" is still in effect, as skewfactor is -3.
    filename = os.path.join(self._path, 'cur', 'stray-file')
    f = open(filename, 'w')
    f.close()
    os.unlink(filename)
    self._box._refresh()
    self.assertTrue(refreshed())

class _TestMboxMMDF(TestMailbox):

  def tearDown(self):
    self._box.close()
    self._delete_recursively(self._path)
    for lock_remnant in glob.glob(self._path + '.*'):
      test_support.unlink(lock_remnant)

  def test_add_from_string(self):
    # Add a string starting with 'From ' to the mailbox
    key = self._box.add('From foo@bar blah\nFrom: foo\n\n0')
    self.assertEqual(self._box[key].get_from(), 'foo@bar blah')
    self.assertEqual(self._box[key].get_payload(), '0')

  def test_add_mbox_or_mmdf_message(self):
    # Add an mboxMessage or MMDFMessage
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg = class_('From foo@bar blah\nFrom: foo\n\n0')
      key = self._box.add(msg)

  def test_open_close_open(self):
    # Open and inspect previously-created mailbox
    values = [self._template % i for i in xrange(3)]
    for value in values:
      self._box.add(value)
    self._box.close()
    mtime = os.path.getmtime(self._path)
    self._box = self._factory(self._path)
    self.assertEqual(len(self._box), 3)
    for key in self._box.iterkeys():
      self.assertIn(self._box.get_string(key), values)
    self._box.close()
    self.assertEqual(mtime, os.path.getmtime(self._path))

  def test_add_and_close(self):
    # Verifying that closing a mailbox doesn't change added items
    self._box.add(_sample_message)
    for i in xrange(3):
      self._box.add(self._template % i)
    self._box.add(_sample_message)
    self._box._file.flush()
    self._box._file.seek(0)
    contents = self._box._file.read()
    self._box.close()
    with open(self._path, 'rb') as f:
      self.assertEqual(contents, f.read())
    self._box = self._factory(self._path)

  @unittest.skipUnless(hasattr(os, 'fork'), "Test needs fork().")
  @unittest.skipUnless(hasattr(socket, 'socketpair'), "Test needs socketpair().")
  def test_lock_conflict(self):
    # Fork off a child process that will lock the mailbox temporarily,
    # unlock it and exit.
    c, p = socket.socketpair()
    self.addCleanup(c.close)
    self.addCleanup(p.close)

    pid = os.fork()
    if pid == 0:
      # child
      try:
        # lock the mailbox, and signal the parent it can proceed
        self._box.lock()
        c.send(b'c')

        # wait until the parent is done, and unlock the mailbox
        c.recv(1)
        self._box.unlock()
      finally:
        os._exit(0)

    # In the parent, wait until the child signals it locked the mailbox.
    p.recv(1)
    try:
      self.assertRaises(mailbox.ExternalClashError,
               self._box.lock)
    finally:
      # Signal the child it can now release the lock and exit.
      p.send(b'p')
      # Wait for child to exit. Locking should now succeed.
      exited_pid, status = os.waitpid(pid, 0)

    self._box.lock()
    self._box.unlock()

  def test_relock(self):
    # Test case for bug #1575506: the mailbox class was locking the
    # wrong file object in its flush() method.
    msg = "Subject: sub\n\nbody\n"
    key1 = self._box.add(msg)
    self._box.flush()
    self._box.close()

    self._box = self._factory(self._path)
    self._box.lock()
    key2 = self._box.add(msg)
    self._box.flush()
    self.assertTrue(self._box._locked)
    self._box.close()


class TestMbox(_TestMboxMMDF):

  _factory = lambda self, path, factory=None: mailbox.mbox(path, factory)

  def test_file_perms(self):
    # From bug #3228, we want to verify that the mailbox file isn't executable,
    # even if the umask is set to something that would leave executable bits set.
    # We only run this test on platforms that support umask.
    if hasattr(os, 'umask') and hasattr(os, 'stat'):
      try:
        old_umask = os.umask(0077)
        self._box.close()
        os.unlink(self._path)
        self._box = mailbox.mbox(self._path, create=True)
        self._box.add('')
        self._box.close()
      finally:
        os.umask(old_umask)

      st = os.stat(self._path)
      perms = st.st_mode
      self.assertFalse((perms & 0111)) # Execute bits should all be off.

class TestMMDF(_TestMboxMMDF):

  _factory = lambda self, path, factory=None: mailbox.MMDF(path, factory)


class TestMH(TestMailbox):

  _factory = lambda self, path, factory=None: mailbox.MH(path, factory)

  def test_list_folders(self):
    # List folders
    self._box.add_folder('one')
    self._box.add_folder('two')
    self._box.add_folder('three')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 3)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()),
             set(('one', 'two', 'three')))

  def test_get_folder(self):
    # Open folders
    def dummy_factory (s):
      return None
    self._box = self._factory(self._path, dummy_factory)

    new_folder = self._box.add_folder('foo.bar')
    folder0 = self._box.get_folder('foo.bar')
    folder0.add(self._template % 'bar')
    self.assertTrue(os.path.isdir(os.path.join(self._path, 'foo.bar')))
    folder1 = self._box.get_folder('foo.bar')
    self.assertEqual(folder1.get_string(folder1.keys()[0]),
             self._template % 'bar')

    # Test for bug #1569790: verify that folders returned by .get_folder()
    # use the same factory function.
    self.assertIs(new_folder._factory, self._box._factory)
    self.assertIs(folder0._factory, self._box._factory)

  def test_add_and_remove_folders(self):
    # Delete folders
    self._box.add_folder('one')
    self._box.add_folder('two')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 2)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('one', 'two')))
    self._box.remove_folder('one')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 1)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('two', )))
    self._box.add_folder('three')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 2)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('two', 'three')))
    self._box.remove_folder('three')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 1)
    self.assertEqual(set(self._box.list_folders()), set(('two', )))
    self._box.remove_folder('two')
    self.assertEqual(len(self._box.list_folders()), 0)
    self.assertEqual(self._box.list_folders(), [])

  def test_sequences(self):
    # Get and set sequences
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(), {})
    msg0 = mailbox.MHMessage(self._template % 0)
    msg0.add_sequence('foo')
    key0 = self._box.add(msg0)
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(), {'foo':[key0]})
    msg1 = mailbox.MHMessage(self._template % 1)
    msg1.set_sequences(['bar', 'replied', 'foo'])
    key1 = self._box.add(msg1)
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(),
             {'foo':[key0, key1], 'bar':[key1], 'replied':[key1]})
    msg0.set_sequences(['flagged'])
    self._box[key0] = msg0
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(),
             {'foo':[key1], 'bar':[key1], 'replied':[key1],
             'flagged':[key0]})
    self._box.remove(key1)
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(), {'flagged':[key0]})

  def test_issue2625(self):
    msg0 = mailbox.MHMessage(self._template % 0)
    msg0.add_sequence('foo')
    key0 = self._box.add(msg0)
    refmsg0 = self._box.get_message(key0)

  def test_issue7627(self):
    msg0 = mailbox.MHMessage(self._template % 0)
    key0 = self._box.add(msg0)
    self._box.lock()
    self._box.remove(key0)
    self._box.unlock()

  def test_pack(self):
    # Pack the contents of the mailbox
    msg0 = mailbox.MHMessage(self._template % 0)
    msg1 = mailbox.MHMessage(self._template % 1)
    msg2 = mailbox.MHMessage(self._template % 2)
    msg3 = mailbox.MHMessage(self._template % 3)
    msg0.set_sequences(['foo', 'unseen'])
    msg1.set_sequences(['foo'])
    msg2.set_sequences(['foo', 'flagged'])
    msg3.set_sequences(['foo', 'bar', 'replied'])
    key0 = self._box.add(msg0)
    key1 = self._box.add(msg1)
    key2 = self._box.add(msg2)
    key3 = self._box.add(msg3)
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(),
             {'foo':[key0,key1,key2,key3], 'unseen':[key0],
             'flagged':[key2], 'bar':[key3], 'replied':[key3]})
    self._box.remove(key2)
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(),
             {'foo':[key0,key1,key3], 'unseen':[key0], 'bar':[key3],
             'replied':[key3]})
    self._box.pack()
    self.assertEqual(self._box.keys(), [1, 2, 3])
    key0 = key0
    key1 = key0 + 1
    key2 = key1 + 1
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(),
           {'foo':[1, 2, 3], 'unseen':[1], 'bar':[3], 'replied':[3]})

    # Test case for packing while holding the mailbox locked.
    key0 = self._box.add(msg1)
    key1 = self._box.add(msg1)
    key2 = self._box.add(msg1)
    key3 = self._box.add(msg1)

    self._box.remove(key0)
    self._box.remove(key2)
    self._box.lock()
    self._box.pack()
    self._box.unlock()
    self.assertEqual(self._box.get_sequences(),
             {'foo':[1, 2, 3, 4, 5],
             'unseen':[1], 'bar':[3], 'replied':[3]})

  def _get_lock_path(self):
    return os.path.join(self._path, '.mh_sequences.lock')


class TestBabyl(TestMailbox):

  _factory = lambda self, path, factory=None: mailbox.Babyl(path, factory)

  def tearDown(self):
    self._box.close()
    self._delete_recursively(self._path)
    for lock_remnant in glob.glob(self._path + '.*'):
      test_support.unlink(lock_remnant)

  def test_labels(self):
    # Get labels from the mailbox
    self.assertEqual(self._box.get_labels(), [])
    msg0 = mailbox.BabylMessage(self._template % 0)
    msg0.add_label('foo')
    key0 = self._box.add(msg0)
    self.assertEqual(self._box.get_labels(), ['foo'])
    msg1 = mailbox.BabylMessage(self._template % 1)
    msg1.set_labels(['bar', 'answered', 'foo'])
    key1 = self._box.add(msg1)
    self.assertEqual(set(self._box.get_labels()), set(['foo', 'bar']))
    msg0.set_labels(['blah', 'filed'])
    self._box[key0] = msg0
    self.assertEqual(set(self._box.get_labels()),
             set(['foo', 'bar', 'blah']))
    self._box.remove(key1)
    self.assertEqual(set(self._box.get_labels()), set(['blah']))


class TestMessage(TestBase):

  _factory = mailbox.Message   # Overridden by subclasses to reuse tests

  def setUp(self):
    self._path = test_support.TESTFN

  def tearDown(self):
    self._delete_recursively(self._path)

  def test_initialize_with_eMM(self):
    # Initialize based on email.message.Message instance
    eMM = email.message_from_string(_sample_message)
    msg = self._factory(eMM)
    self._post_initialize_hook(msg)
    self._check_sample(msg)

  def test_initialize_with_string(self):
    # Initialize based on string
    msg = self._factory(_sample_message)
    self._post_initialize_hook(msg)
    self._check_sample(msg)

  def test_initialize_with_file(self):
    # Initialize based on contents of file
    with open(self._path, 'w+') as f:
      f.write(_sample_message)
      f.seek(0)
      msg = self._factory(f)
      self._post_initialize_hook(msg)
      self._check_sample(msg)

  def test_initialize_with_nothing(self):
    # Initialize without arguments
    msg = self._factory()
    self._post_initialize_hook(msg)
    self.assertIsInstance(msg, email.message.Message)
    self.assertIsInstance(msg, mailbox.Message)
    self.assertIsInstance(msg, self._factory)
    self.assertEqual(msg.keys(), [])
    self.assertFalse(msg.is_multipart())
    self.assertEqual(msg.get_payload(), None)

  def test_initialize_incorrectly(self):
    # Initialize with invalid argument
    self.assertRaises(TypeError, lambda: self._factory(object()))

  def test_become_message(self):
    # Take on the state of another message
    eMM = email.message_from_string(_sample_message)
    msg = self._factory()
    msg._become_message(eMM)
    self._check_sample(msg)

  def test_explain_to(self):
    # Copy self's format-specific data to other message formats.
    # This test is superficial; better ones are in TestMessageConversion.
    msg = self._factory()
    for class_ in (mailbox.Message, mailbox.MaildirMessage,
            mailbox.mboxMessage, mailbox.MHMessage,
            mailbox.BabylMessage, mailbox.MMDFMessage):
      other_msg = class_()
      msg._explain_to(other_msg)
    other_msg = email.message.Message()
    self.assertRaises(TypeError, lambda: msg._explain_to(other_msg))

  def _post_initialize_hook(self, msg):
    # Overridden by subclasses to check extra things after initialization
    pass


class TestMaildirMessage(TestMessage):

  _factory = mailbox.MaildirMessage

  def _post_initialize_hook(self, msg):
    self.assertEqual(msg._subdir, 'new')
    self.assertEqual(msg._info,'')

  def test_subdir(self):
    # Use get_subdir() and set_subdir()
    msg = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    msg.set_subdir('cur')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'cur')
    msg.set_subdir('new')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    self.assertRaises(ValueError, lambda: msg.set_subdir('tmp'))
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    msg.set_subdir('new')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    self._check_sample(msg)

  def test_flags(self):
    # Use get_flags(), set_flags(), add_flag(), remove_flag()
    msg = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_flags(), '')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    msg.set_flags('F')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'F')
    msg.set_flags('SDTP')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'DPST')
    msg.add_flag('FT')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'DFPST')
    msg.remove_flag('TDRP')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'FS')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'new')
    self._check_sample(msg)

  def test_date(self):
    # Use get_date() and set_date()
    msg = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    diff = msg.get_date() - time.time()
    self.assertTrue(abs(diff) < 60, diff)
    msg.set_date(0.0)
    self.assertEqual(msg.get_date(), 0.0)

  def test_info(self):
    # Use get_info() and set_info()
    msg = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_info(), '')
    msg.set_info('1,foo=bar')
    self.assertEqual(msg.get_info(), '1,foo=bar')
    self.assertRaises(TypeError, lambda: msg.set_info(None))
    self._check_sample(msg)

  def test_info_and_flags(self):
    # Test interaction of info and flag methods
    msg = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_info(), '')
    msg.set_flags('SF')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'FS')
    self.assertEqual(msg.get_info(), '2,FS')
    msg.set_info('1,')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), '')
    self.assertEqual(msg.get_info(), '1,')
    msg.remove_flag('RPT')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), '')
    self.assertEqual(msg.get_info(), '1,')
    msg.add_flag('D')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'D')
    self.assertEqual(msg.get_info(), '2,D')
    self._check_sample(msg)


class _TestMboxMMDFMessage(TestMessage):

  _factory = mailbox._mboxMMDFMessage

  def _post_initialize_hook(self, msg):
    self._check_from(msg)

  def test_initialize_with_unixfrom(self):
    # Initialize with a message that already has a _unixfrom attribute
    msg = mailbox.Message(_sample_message)
    msg.set_unixfrom('From foo@bar blah')
    msg = mailbox.mboxMessage(msg)
    self.assertEqual(msg.get_from(), 'foo@bar blah')

  def test_from(self):
    # Get and set "From " line
    msg = mailbox.mboxMessage(_sample_message)
    self._check_from(msg)
    msg.set_from('foo bar')
    self.assertEqual(msg.get_from(), 'foo bar')
    msg.set_from('foo@bar', True)
    self._check_from(msg, 'foo@bar')
    msg.set_from('blah@temp', time.localtime())
    self._check_from(msg, 'blah@temp')

  def test_flags(self):
    # Use get_flags(), set_flags(), add_flag(), remove_flag()
    msg = mailbox.mboxMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_flags(), '')
    msg.set_flags('F')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'F')
    msg.set_flags('XODR')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'RODX')
    msg.add_flag('FA')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'RODFAX')
    msg.remove_flag('FDXA')
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'RO')
    self._check_sample(msg)

  def _check_from(self, msg, sender=None):
    # Check contents of "From " line
    if sender is None:
      sender = "MAILER-DAEMON"
    self.assertTrue(re.match(sender + r" \w{3} \w{3} [\d ]\d [\d ]\d:\d{2}:"
                 r"\d{2} \d{4}", msg.get_from()))


class TestMboxMessage(_TestMboxMMDFMessage):

  _factory = mailbox.mboxMessage


class TestMHMessage(TestMessage):

  _factory = mailbox.MHMessage

  def _post_initialize_hook(self, msg):
    self.assertEqual(msg._sequences, [])

  def test_sequences(self):
    # Get, set, join, and leave sequences
    msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), [])
    msg.set_sequences(['foobar'])
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['foobar'])
    msg.set_sequences([])
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), [])
    msg.add_sequence('unseen')
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['unseen'])
    msg.add_sequence('flagged')
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['unseen', 'flagged'])
    msg.add_sequence('flagged')
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['unseen', 'flagged'])
    msg.remove_sequence('unseen')
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['flagged'])
    msg.add_sequence('foobar')
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['flagged', 'foobar'])
    msg.remove_sequence('replied')
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['flagged', 'foobar'])
    msg.set_sequences(['foobar', 'replied'])
    self.assertEqual(msg.get_sequences(), ['foobar', 'replied'])


class TestBabylMessage(TestMessage):

  _factory = mailbox.BabylMessage

  def _post_initialize_hook(self, msg):
    self.assertEqual(msg._labels, [])

  def test_labels(self):
    # Get, set, join, and leave labels
    msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
    self.assertEqual(msg.get_labels(), [])
    msg.set_labels(['foobar'])
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['foobar'])
    msg.set_labels([])
    self.assertEqual(msg.get_labels(), [])
    msg.add_label('filed')
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['filed'])
    msg.add_label('resent')
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['filed', 'resent'])
    msg.add_label('resent')
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['filed', 'resent'])
    msg.remove_label('filed')
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['resent'])
    msg.add_label('foobar')
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['resent', 'foobar'])
    msg.remove_label('unseen')
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['resent', 'foobar'])
    msg.set_labels(['foobar', 'answered'])
    self.assertEqual(msg.get_labels(), ['foobar', 'answered'])

  def test_visible(self):
    # Get, set, and update visible headers
    msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
    visible = msg.get_visible()
    self.assertEqual(visible.keys(), [])
    self.assertIs(visible.get_payload(), None)
    visible['User-Agent'] = 'FooBar 1.0'
    visible['X-Whatever'] = 'Blah'
    self.assertEqual(msg.get_visible().keys(), [])
    msg.set_visible(visible)
    visible = msg.get_visible()
    self.assertEqual(visible.keys(), ['User-Agent', 'X-Whatever'])
    self.assertEqual(visible['User-Agent'], 'FooBar 1.0')
    self.assertEqual(visible['X-Whatever'], 'Blah')
    self.assertIs(visible.get_payload(), None)
    msg.update_visible()
    self.assertEqual(visible.keys(), ['User-Agent', 'X-Whatever'])
    self.assertIs(visible.get_payload(), None)
    visible = msg.get_visible()
    self.assertEqual(visible.keys(), ['User-Agent', 'Date', 'From', 'To',
                     'Subject'])
    for header in ('User-Agent', 'Date', 'From', 'To', 'Subject'):
      self.assertEqual(visible[header], msg[header])


class TestMMDFMessage(_TestMboxMMDFMessage):

  _factory = mailbox.MMDFMessage


class TestMessageConversion(TestBase):

  def test_plain_to_x(self):
    # Convert Message to all formats
    for class_ in (mailbox.Message, mailbox.MaildirMessage,
            mailbox.mboxMessage, mailbox.MHMessage,
            mailbox.BabylMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg_plain = mailbox.Message(_sample_message)
      msg = class_(msg_plain)
      self._check_sample(msg)

  def test_x_to_plain(self):
    # Convert all formats to Message
    for class_ in (mailbox.Message, mailbox.MaildirMessage,
            mailbox.mboxMessage, mailbox.MHMessage,
            mailbox.BabylMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg = class_(_sample_message)
      msg_plain = mailbox.Message(msg)
      self._check_sample(msg_plain)

  def test_x_to_invalid(self):
    # Convert all formats to an invalid format
    for class_ in (mailbox.Message, mailbox.MaildirMessage,
            mailbox.mboxMessage, mailbox.MHMessage,
            mailbox.BabylMessage, mailbox.MMDFMessage):
      self.assertRaises(TypeError, lambda: class_(False))

  def test_maildir_to_maildir(self):
    # Convert MaildirMessage to MaildirMessage
    msg_maildir = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    msg_maildir.set_flags('DFPRST')
    msg_maildir.set_subdir('cur')
    date = msg_maildir.get_date()
    msg = mailbox.MaildirMessage(msg_maildir)
    self._check_sample(msg)
    self.assertEqual(msg.get_flags(), 'DFPRST')
    self.assertEqual(msg.get_subdir(), 'cur')
    self.assertEqual(msg.get_date(), date)

  def test_maildir_to_mboxmmdf(self):
    # Convert MaildirMessage to mboxmessage and MMDFMessage
    pairs = (('D', ''), ('F', 'F'), ('P', ''), ('R', 'A'), ('S', 'R'),
         ('T', 'D'), ('DFPRST', 'RDFA'))
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg_maildir = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
      msg_maildir.set_date(0.0)
      for setting, result in pairs:
        msg_maildir.set_flags(setting)
        msg = class_(msg_maildir)
        self.assertEqual(msg.get_flags(), result)
        self.assertEqual(msg.get_from(), 'MAILER-DAEMON %s' %
                 time.asctime(time.gmtime(0.0)))
      msg_maildir.set_subdir('cur')
      self.assertEqual(class_(msg_maildir).get_flags(), 'RODFA')

  def test_maildir_to_mh(self):
    # Convert MaildirMessage to MHMessage
    msg_maildir = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    pairs = (('D', ['unseen']), ('F', ['unseen', 'flagged']),
         ('P', ['unseen']), ('R', ['unseen', 'replied']), ('S', []),
         ('T', ['unseen']), ('DFPRST', ['replied', 'flagged']))
    for setting, result in pairs:
      msg_maildir.set_flags(setting)
      self.assertEqual(mailbox.MHMessage(msg_maildir).get_sequences(),
               result)

  def test_maildir_to_babyl(self):
    # Convert MaildirMessage to Babyl
    msg_maildir = mailbox.MaildirMessage(_sample_message)
    pairs = (('D', ['unseen']), ('F', ['unseen']),
         ('P', ['unseen', 'forwarded']), ('R', ['unseen', 'answered']),
         ('S', []), ('T', ['unseen', 'deleted']),
         ('DFPRST', ['deleted', 'answered', 'forwarded']))
    for setting, result in pairs:
      msg_maildir.set_flags(setting)
      self.assertEqual(mailbox.BabylMessage(msg_maildir).get_labels(),
               result)

  def test_mboxmmdf_to_maildir(self):
    # Convert mboxMessage and MMDFMessage to MaildirMessage
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg_mboxMMDF = class_(_sample_message)
      msg_mboxMMDF.set_from('foo@bar', time.gmtime(0.0))
      pairs = (('R', 'S'), ('O', ''), ('D', 'T'), ('F', 'F'), ('A', 'R'),
           ('RODFA', 'FRST'))
      for setting, result in pairs:
        msg_mboxMMDF.set_flags(setting)
        msg = mailbox.MaildirMessage(msg_mboxMMDF)
        self.assertEqual(msg.get_flags(), result)
        self.assertEqual(msg.get_date(), 0.0)
      msg_mboxMMDF.set_flags('O')
      self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg_mboxMMDF).get_subdir(),
               'cur')

  def test_mboxmmdf_to_mboxmmdf(self):
    # Convert mboxMessage and MMDFMessage to mboxMessage and MMDFMessage
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg_mboxMMDF = class_(_sample_message)
      msg_mboxMMDF.set_flags('RODFA')
      msg_mboxMMDF.set_from('foo@bar')
      for class2_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
        msg2 = class2_(msg_mboxMMDF)
        self.assertEqual(msg2.get_flags(), 'RODFA')
        self.assertEqual(msg2.get_from(), 'foo@bar')

  def test_mboxmmdf_to_mh(self):
    # Convert mboxMessage and MMDFMessage to MHMessage
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg_mboxMMDF = class_(_sample_message)
      pairs = (('R', []), ('O', ['unseen']), ('D', ['unseen']),
           ('F', ['unseen', 'flagged']),
           ('A', ['unseen', 'replied']),
           ('RODFA', ['replied', 'flagged']))
      for setting, result in pairs:
        msg_mboxMMDF.set_flags(setting)
        self.assertEqual(mailbox.MHMessage(msg_mboxMMDF).get_sequences(),
                 result)

  def test_mboxmmdf_to_babyl(self):
    # Convert mboxMessage and MMDFMessage to BabylMessage
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      msg = class_(_sample_message)
      pairs = (('R', []), ('O', ['unseen']),
           ('D', ['unseen', 'deleted']), ('F', ['unseen']),
           ('A', ['unseen', 'answered']),
           ('RODFA', ['deleted', 'answered']))
      for setting, result in pairs:
        msg.set_flags(setting)
        self.assertEqual(mailbox.BabylMessage(msg).get_labels(), result)

  def test_mh_to_maildir(self):
    # Convert MHMessage to MaildirMessage
    pairs = (('unseen', ''), ('replied', 'RS'), ('flagged', 'FS'))
    for setting, result in pairs:
      msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
      msg.add_sequence(setting)
      self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_flags(), result)
      self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_subdir(), 'cur')
    msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
    msg.add_sequence('unseen')
    msg.add_sequence('replied')
    msg.add_sequence('flagged')
    self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_flags(), 'FR')
    self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_subdir(), 'cur')

  def test_mh_to_mboxmmdf(self):
    # Convert MHMessage to mboxMessage and MMDFMessage
    pairs = (('unseen', 'O'), ('replied', 'ROA'), ('flagged', 'ROF'))
    for setting, result in pairs:
      msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
      msg.add_sequence(setting)
      for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
        self.assertEqual(class_(msg).get_flags(), result)
    msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
    msg.add_sequence('unseen')
    msg.add_sequence('replied')
    msg.add_sequence('flagged')
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      self.assertEqual(class_(msg).get_flags(), 'OFA')

  def test_mh_to_mh(self):
    # Convert MHMessage to MHMessage
    msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
    msg.add_sequence('unseen')
    msg.add_sequence('replied')
    msg.add_sequence('flagged')
    self.assertEqual(mailbox.MHMessage(msg).get_sequences(),
             ['unseen', 'replied', 'flagged'])

  def test_mh_to_babyl(self):
    # Convert MHMessage to BabylMessage
    pairs = (('unseen', ['unseen']), ('replied', ['answered']),
         ('flagged', []))
    for setting, result in pairs:
      msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
      msg.add_sequence(setting)
      self.assertEqual(mailbox.BabylMessage(msg).get_labels(), result)
    msg = mailbox.MHMessage(_sample_message)
    msg.add_sequence('unseen')
    msg.add_sequence('replied')
    msg.add_sequence('flagged')
    self.assertEqual(mailbox.BabylMessage(msg).get_labels(),
             ['unseen', 'answered'])

  def test_babyl_to_maildir(self):
    # Convert BabylMessage to MaildirMessage
    pairs = (('unseen', ''), ('deleted', 'ST'), ('filed', 'S'),
         ('answered', 'RS'), ('forwarded', 'PS'), ('edited', 'S'),
         ('resent', 'PS'))
    for setting, result in pairs:
      msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
      msg.add_label(setting)
      self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_flags(), result)
      self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_subdir(), 'cur')
    msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
    for label in ('unseen', 'deleted', 'filed', 'answered', 'forwarded',
           'edited', 'resent'):
      msg.add_label(label)
    self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_flags(), 'PRT')
    self.assertEqual(mailbox.MaildirMessage(msg).get_subdir(), 'cur')

  def test_babyl_to_mboxmmdf(self):
    # Convert BabylMessage to mboxMessage and MMDFMessage
    pairs = (('unseen', 'O'), ('deleted', 'ROD'), ('filed', 'RO'),
         ('answered', 'ROA'), ('forwarded', 'RO'), ('edited', 'RO'),
         ('resent', 'RO'))
    for setting, result in pairs:
      for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
        msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
        msg.add_label(setting)
        self.assertEqual(class_(msg).get_flags(), result)
    msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
    for label in ('unseen', 'deleted', 'filed', 'answered', 'forwarded',
           'edited', 'resent'):
      msg.add_label(label)
    for class_ in (mailbox.mboxMessage, mailbox.MMDFMessage):
      self.assertEqual(class_(msg).get_flags(), 'ODA')

  def test_babyl_to_mh(self):
    # Convert BabylMessage to MHMessage
    pairs = (('unseen', ['unseen']), ('deleted', []), ('filed', []),
         ('answered', ['replied']), ('forwarded', []), ('edited', []),
         ('resent', []))
    for setting, result in pairs:
      msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
      msg.add_label(setting)
      self.assertEqual(mailbox.MHMessage(msg).get_sequences(), result)
    msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
    for label in ('unseen', 'deleted', 'filed', 'answered', 'forwarded',
           'edited', 'resent'):
      msg.add_label(label)
    self.assertEqual(mailbox.MHMessage(msg).get_sequences(),
             ['unseen', 'replied'])

  def test_babyl_to_babyl(self):
    # Convert BabylMessage to BabylMessage
    msg = mailbox.BabylMessage(_sample_message)
    msg.update_visible()
    for label in ('unseen', 'deleted', 'filed', 'answered', 'forwarded',
           'edited', 'resent'):
      msg.add_label(label)
    msg2 = mailbox.BabylMessage(msg)
    self.assertEqual(msg2.get_labels(), ['unseen', 'deleted', 'filed',
                       'answered', 'forwarded', 'edited',
                       'resent'])
    self.assertEqual(msg.get_visible().keys(), msg2.get_visible().keys())
    for key in msg.get_visible().keys():
      self.assertEqual(msg.get_visible()[key], msg2.get_visible()[key])


class TestProxyFileBase(TestBase):

  def _test_read(self, proxy):
    # Read by byte
    proxy.seek(0)
    self.assertEqual(proxy.read(), 'bar')
    proxy.seek(1)
    self.assertEqual(proxy.read(), 'ar')
    proxy.seek(0)
    self.assertEqual(proxy.read(2), 'ba')
    proxy.seek(1)
    self.assertEqual(proxy.read(-1), 'ar')
    proxy.seek(2)
    self.assertEqual(proxy.read(1000), 'r')

  def _test_readline(self, proxy):
    # Read by line
    proxy.seek(0)
    self.assertEqual(proxy.readline(), 'foo' + os.linesep)
    self.assertEqual(proxy.readline(), 'bar' + os.linesep)
    self.assertEqual(proxy.readline(), 'fred' + os.linesep)
    self.assertEqual(proxy.readline(), 'bob')
    proxy.seek(2)
    self.assertEqual(proxy.readline(), 'o' + os.linesep)
    proxy.seek(6 + 2 * len(os.linesep))
    self.assertEqual(proxy.readline(), 'fred' + os.linesep)
    proxy.seek(6 + 2 * len(os.linesep))
    self.assertEqual(proxy.readline(2), 'fr')
    self.assertEqual(proxy.readline(-10), 'ed' + os.linesep)

  def _test_readlines(self, proxy):
    # Read multiple lines
    proxy.seek(0)
    self.assertEqual(proxy.readlines(), ['foo' + os.linesep,
                      'bar' + os.linesep,
                      'fred' + os.linesep, 'bob'])
    proxy.seek(0)
    self.assertEqual(proxy.readlines(2), ['foo' + os.linesep])
    proxy.seek(3 + len(os.linesep))
    self.assertEqual(proxy.readlines(4 + len(os.linesep)),
             ['bar' + os.linesep, 'fred' + os.linesep])
    proxy.seek(3)
    self.assertEqual(proxy.readlines(1000), [os.linesep, 'bar' + os.linesep,
                         'fred' + os.linesep, 'bob'])

  def _test_iteration(self, proxy):
    # Iterate by line
    proxy.seek(0)
    iterator = iter(proxy)
    self.assertEqual(list(iterator),
      ['foo' + os.linesep, 'bar' + os.linesep, 'fred' + os.linesep, 'bob'])

  def _test_seek_and_tell(self, proxy):
    # Seek and use tell to check position
    proxy.seek(3)
    self.assertEqual(proxy.tell(), 3)
    self.assertEqual(proxy.read(len(os.linesep)), os.linesep)
    proxy.seek(2, 1)
    self.assertEqual(proxy.read(1 + len(os.linesep)), 'r' + os.linesep)
    proxy.seek(-3 - len(os.linesep), 2)
    self.assertEqual(proxy.read(3), 'bar')
    proxy.seek(2, 0)
    self.assertEqual(proxy.read(), 'o' + os.linesep + 'bar' + os.linesep)
    proxy.seek(100)
    self.assertEqual(proxy.read(), '')

  def _test_close(self, proxy):
    # Close a file
    proxy.close()
    # Issue 11700 subsequent closes should be a no-op, not an error.
    proxy.close()


class TestProxyFile(TestProxyFileBase):

  def setUp(self):
    self._path = test_support.TESTFN
    self._file = open(self._path, 'wb+')

  def tearDown(self):
    self._file.close()
    self._delete_recursively(self._path)

  def test_initialize(self):
    # Initialize and check position
    self._file.write('foo')
    pos = self._file.tell()
    proxy0 = mailbox._ProxyFile(self._file)
    self.assertEqual(proxy0.tell(), pos)
    self.assertEqual(self._file.tell(), pos)
    proxy1 = mailbox._ProxyFile(self._file, 0)
    self.assertEqual(proxy1.tell(), 0)
    self.assertEqual(self._file.tell(), pos)

  def test_read(self):
    self._file.write('bar')
    self._test_read(mailbox._ProxyFile(self._file))

  def test_readline(self):
    self._file.write('foo%sbar%sfred%sbob' % (os.linesep, os.linesep,
                         os.linesep))
    self._test_readline(mailbox._ProxyFile(self._file))

  def test_readlines(self):
    self._file.write('foo%sbar%sfred%sbob' % (os.linesep, os.linesep,
                         os.linesep))
    self._test_readlines(mailbox._ProxyFile(self._file))

  def test_iteration(self):
    self._file.write('foo%sbar%sfred%sbob' % (os.linesep, os.linesep,
                         os.linesep))
    self._test_iteration(mailbox._ProxyFile(self._file))

  def test_seek_and_tell(self):
    self._file.write('foo%sbar%s' % (os.linesep, os.linesep))
    self._test_seek_and_tell(mailbox._ProxyFile(self._file))

  def test_close(self):
    self._file.write('foo%sbar%s' % (os.linesep, os.linesep))
    self._test_close(mailbox._ProxyFile(self._file))


class TestPartialFile(TestProxyFileBase):

  def setUp(self):
    self._path = test_support.TESTFN
    self._file = open(self._path, 'wb+')

  def tearDown(self):
    self._file.close()
    self._delete_recursively(self._path)

  def test_initialize(self):
    # Initialize and check position
    self._file.write('foo' + os.linesep + 'bar')
    pos = self._file.tell()
    proxy = mailbox._PartialFile(self._file, 2, 5)
    self.assertEqual(proxy.tell(), 0)
    self.assertEqual(self._file.tell(), pos)

  def test_read(self):
    self._file.write('***bar***')
    self._test_read(mailbox._PartialFile(self._file, 3, 6))

  def test_readline(self):
    self._file.write('!!!!!foo%sbar%sfred%sbob!!!!!' %
             (os.linesep, os.linesep, os.linesep))
    self._test_readline(mailbox._PartialFile(self._file, 5,
                         18 + 3 * len(os.linesep)))

  def test_readlines(self):
    self._file.write('foo%sbar%sfred%sbob?????' %
             (os.linesep, os.linesep, os.linesep))
    self._test_readlines(mailbox._PartialFile(self._file, 0,
                         13 + 3 * len(os.linesep)))

  def test_iteration(self):
    self._file.write('____foo%sbar%sfred%sbob####' %
             (os.linesep, os.linesep, os.linesep))
    self._test_iteration(mailbox._PartialFile(self._file, 4,
                         17 + 3 * len(os.linesep)))

  def test_seek_and_tell(self):
    self._file.write('(((foo%sbar%s$$$' % (os.linesep, os.linesep))
    self._test_seek_and_tell(mailbox._PartialFile(self._file, 3,
                           9 + 2 * len(os.linesep)))

  def test_close(self):
    self._file.write('&foo%sbar%s^' % (os.linesep, os.linesep))
    self._test_close(mailbox._PartialFile(self._file, 1,
                       6 + 3 * len(os.linesep)))


## Start: tests from the original module (for backward compatibility).

FROM_ = "From some.body@dummy.domain Sat Jul 24 13:43:35 2004\n"
DUMMY_MESSAGE = """\
From: some.body@dummy.domain
To: me@my.domain
Subject: Simple Test

This is a dummy message.
"""

class MaildirTestCase(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
    # create a new maildir mailbox to work with:
    self._dir = test_support.TESTFN
    os.mkdir(self._dir)
    os.mkdir(os.path.join(self._dir, "cur"))
    os.mkdir(os.path.join(self._dir, "tmp"))
    os.mkdir(os.path.join(self._dir, "new"))
    self._counter = 1
    self._msgfiles = []

  def tearDown(self):
    map(os.unlink, self._msgfiles)
    os.rmdir(os.path.join(self._dir, "cur"))
    os.rmdir(os.path.join(self._dir, "tmp"))
    os.rmdir(os.path.join(self._dir, "new"))
    os.rmdir(self._dir)

  def createMessage(self, dir, mbox=False):
    t = int(time.time() % 1000000)
    pid = self._counter
    self._counter += 1
    filename = os.extsep.join((str(t), str(pid), "myhostname", "mydomain"))
    tmpname = os.path.join(self._dir, "tmp", filename)
    newname = os.path.join(self._dir, dir, filename)
    with open(tmpname, "w") as fp:
      self._msgfiles.append(tmpname)
      if mbox:
        fp.write(FROM_)
      fp.write(DUMMY_MESSAGE)
    if hasattr(os, "link"):
      os.link(tmpname, newname)
    else:
      with open(newname, "w") as fp:
        fp.write(DUMMY_MESSAGE)
    self._msgfiles.append(newname)
    return tmpname

  def test_empty_maildir(self):
    """Test an empty maildir mailbox"""
    # Test for regression on bug #117490:
    # Make sure the boxes attribute actually gets set.
    self.mbox = mailbox.Maildir(test_support.TESTFN)
    #self.assertTrue(hasattr(self.mbox, "boxes"))
    #self.assertTrue(len(self.mbox.boxes) == 0)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)

  def test_nonempty_maildir_cur(self):
    self.createMessage("cur")
    self.mbox = mailbox.Maildir(test_support.TESTFN)
    #self.assertTrue(len(self.mbox.boxes) == 1)
    self.assertIsNot(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)

  def test_nonempty_maildir_new(self):
    self.createMessage("new")
    self.mbox = mailbox.Maildir(test_support.TESTFN)
    #self.assertTrue(len(self.mbox.boxes) == 1)
    self.assertIsNot(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)

  def test_nonempty_maildir_both(self):
    self.createMessage("cur")
    self.createMessage("new")
    self.mbox = mailbox.Maildir(test_support.TESTFN)
    #self.assertTrue(len(self.mbox.boxes) == 2)
    self.assertIsNot(self.mbox.next(), None)
    self.assertIsNot(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)
    self.assertIs(self.mbox.next(), None)

  def test_unix_mbox(self):
    ### should be better!
    import email.parser
    fname = self.createMessage("cur", True)
    n = 0
    for msg in mailbox.PortableUnixMailbox(open(fname),
                        email.parser.Parser().parse):
      n += 1
      self.assertEqual(msg["subject"], "Simple Test")
      self.assertEqual(len(str(msg)), len(FROM_)+len(DUMMY_MESSAGE))
    self.assertEqual(n, 1)

## End: classes from the original module (for backward compatibility).


_sample_message = """\
Return-Path: <gkj@gregorykjohnson.com>
X-Original-To: gkj+person@localhost
Delivered-To: gkj+person@localhost
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by andy.gregorykjohnson.com (Postfix) with ESMTP id 356ED9DD17
    for <gkj+person@localhost>; Wed, 13 Jul 2005 17:23:16 -0400 (EDT)
Delivered-To: gkj@sundance.gregorykjohnson.com
Received: from localhost [127.0.0.1]
    by localhost with POP3 (fetchmail-6.2.5)
    for gkj+person@localhost (single-drop); Wed, 13 Jul 2005 17:23:16 -0400 (EDT)
Received: from andy.gregorykjohnson.com (andy.gregorykjohnson.com [64.32.235.228])
    by sundance.gregorykjohnson.com (Postfix) with ESMTP id 5B056316746
    for <gkj@gregorykjohnson.com>; Wed, 13 Jul 2005 17:23:11 -0400 (EDT)
Received: by andy.gregorykjohnson.com (Postfix, from userid 1000)
    id 490CD9DD17; Wed, 13 Jul 2005 17:23:11 -0400 (EDT)
Date: Wed, 13 Jul 2005 17:23:11 -0400
From: "Gregory K. Johnson" <gkj@gregorykjohnson.com>
To: gkj@gregorykjohnson.com
Subject: Sample message
Message-ID: <20050713212311.GC4701@andy.gregorykjohnson.com>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="NMuMz9nt05w80d4+"
Content-Disposition: inline
User-Agent: Mutt/1.5.9i


--NMuMz9nt05w80d4+
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Disposition: inline

This is a sample message.

--
Gregory K. Johnson

--NMuMz9nt05w80d4+
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: attachment; filename="text.gz"
Content-Transfer-Encoding: base64

H4sICM2D1UIAA3RleHQAC8nILFYAokSFktSKEoW0zJxUPa7wzJIMhZLyfIWczLzUYj0uAHTs
3FYlAAAA

--NMuMz9nt05w80d4+--
"""

_sample_headers = {
  "Return-Path":"<gkj@gregorykjohnson.com>",
  "X-Original-To":"gkj+person@localhost",
  "Delivered-To":"gkj+person@localhost",
  "Received":"""from localhost (localhost [127.0.0.1])
    by andy.gregorykjohnson.com (Postfix) with ESMTP id 356ED9DD17
    for <gkj+person@localhost>; Wed, 13 Jul 2005 17:23:16 -0400 (EDT)""",
  "Delivered-To":"gkj@sundance.gregorykjohnson.com",
  "Received":"""from localhost [127.0.0.1]
    by localhost with POP3 (fetchmail-6.2.5)
    for gkj+person@localhost (single-drop); Wed, 13 Jul 2005 17:23:16 -0400 (EDT)""",
  "Received":"""from andy.gregorykjohnson.com (andy.gregorykjohnson.com [64.32.235.228])
    by sundance.gregorykjohnson.com (Postfix) with ESMTP id 5B056316746
    for <gkj@gregorykjohnson.com>; Wed, 13 Jul 2005 17:23:11 -0400 (EDT)""",
  "Received":"""by andy.gregorykjohnson.com (Postfix, from userid 1000)
    id 490CD9DD17; Wed, 13 Jul 2005 17:23:11 -0400 (EDT)""",
  "Date":"Wed, 13 Jul 2005 17:23:11 -0400",
  "From":""""Gregory K. Johnson" <gkj@gregorykjohnson.com>""",
  "To":"gkj@gregorykjohnson.com",
  "Subject":"Sample message",
  "Mime-Version":"1.0",
  "Content-Type":"""multipart/mixed; boundary="NMuMz9nt05w80d4+\"""",
  "Content-Disposition":"inline",
  "User-Agent": "Mutt/1.5.9i" }

_sample_payloads = ("""This is a sample message.

--
Gregory K. Johnson
""",
"""H4sICM2D1UIAA3RleHQAC8nILFYAokSFktSKEoW0zJxUPa7wzJIMhZLyfIWczLzUYj0uAHTs
3FYlAAAA
""")


def test_main():
  tests = (TestMailboxSuperclass, TestMaildir, TestMbox, TestMMDF, TestMH,
       TestBabyl, TestMessage, TestMaildirMessage, TestMboxMessage,
       TestMHMessage, TestBabylMessage, TestMMDFMessage,
       TestMessageConversion, TestProxyFile, TestPartialFile,
       MaildirTestCase)
  test_support.run_unittest(*tests)
  test_support.reap_children()


if __name__ == '__main__':
  test_main()