Source

gltut / Documents / Basics / Tutorial 00.xml

Full commit
Jason McKesson 5851bf4 


Jason McKesson 5c0b0e1 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson 35eeedc 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson 2a0bec0 


Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 
Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 


Jason McKesson 515e973 Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 
Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson 2a0bec0 

Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 


Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson c40c94c Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson c40c94c 


Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 


Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson 2a0bec0 

Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson c40c94c 

Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 


Jason McKesson c40c94c 

Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 2a0bec0 Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 2a0bec0 


Jason McKesson 515e973 Jason McKesson b053f84 


Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson b053f84 
Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson fa95802 Sokka b56c928 
Jason McKesson a311d99 


Jason McKesson 9557db3 
Jason McKesson a311d99 

Sokka b56c928 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson fa95802 

Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson b053f84 

Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 


Jason McKesson fa95802 


Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson 45c6ae6 
Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson a311d99 

Jason McKesson 457579f 
Jason McKesson a311d99 
Sokka b56c928 
Jason McKesson a311d99 
Jason McKesson 4112e99 

Jason McKesson 3e4cfd0 
Jason McKesson 4112e99 

Sokka b56c928 
Jason McKesson a311d99 
Jason McKesson 5cddc8c 
Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 
Sokka b56c928 
Sokka d4d5366 


Jason McKesson 3e4cfd0 
Sokka d4d5366 

Sokka b56c928 
Sokka d4d5366 


Sokka b56c928 
Sokka d4d5366 


Jason McKesson 3e4cfd0 
Sokka d4d5366 

Sokka b56c928 
Sokka d4d5366 
Jason McKesson b053f84 
Jason McKesson 5c0b0e1 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5c0b0e1 
Jason McKesson 6b13243 
Sokka d4d5366 
Jason McKesson fa95802 
Sokka d4d5366 


Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson cfd6657 

Jason McKesson 5851bf4 


Sokka d4d5366 


Jason McKesson fa95802 
Jason McKesson 5851bf4 


Jason McKesson 6b13243 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson 6b13243 


Jason McKesson 5851bf4 Jason McKesson b053f84 

Jason McKesson 5851bf4 


Jason McKesson 3c5e173 
Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 5851bf4 Jason McKesson b053f84 

Jason McKesson a311d99 Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson 5bbabcd 
Jason McKesson 5851bf4 


Jason McKesson 5bbabcd 
Jason McKesson 5851bf4 


Jason McKesson 515e973 
Jason McKesson 5851bf4 Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson b053f84 

Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson d5bf9bd 
Jason McKesson 5851bf4 Jason McKesson 6237642 


Jason McKesson b053f84 

Jason McKesson d5bf9bd Jason McKesson b053f84 
Jason McKesson d5bf9bd 


Jason McKesson 5851bf4 

Jason McKesson 3c5e173 

Jason McKesson 5851bf4 
Jason McKesson 3c5e173 

Jason McKesson 515e973 Jason McKesson b741697 

Jason McKesson 515e973 

Jason McKesson b741697 
Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson 3c5e173 


Jason McKesson fa95802 


Jason McKesson 3c5e173 Jason McKesson b741697 
Jason McKesson 3c5e173 


Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson f9a380d 

Jason McKesson 515e973 Jason McKesson 3c5e173 
Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson 3c5e173 

Jason McKesson d5bf9bd Jason McKesson 515e973 


Jason McKesson d5bf9bd 
Jason McKesson 3c5e173 

Jason McKesson 5c0b0e1 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?oxygen RNGSchema="http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbookxi.rng" type="xml"?>
<?oxygen SCHSchema="http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbookxi.rng"?>
<article xml:id="tut_00" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
  xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  version="5.0">
  <?dbhtml filename="Introduction.html"?>
  <title>Introduction</title>
  <para>Unlike most sections of this text, there is no source code or project associated with this
    section. Here, we will be discussing vector math, graphical rendering theory, and OpenGL.
    This serves as a primer to the rest of the tutorials.</para>
  <section>
    <title>Vector Math</title>
    <para>This set of tutorials assumes that you are familiar with algebra and geometry, but not
      necessarily with vector math. Later tutorials will bring you up to speed on more complex
      subjects, but this will introduce the basics of vector math.</para>
    <para>A <glossterm>vector</glossterm> can have many meanings, depending on whether we are
      talking geometrically or numerically. In either case, vectors have dimensionality; this
      represents the number of dimensions that the vector has. A two-dimensional vector is
      restricted to a single plane, while a three-dimensional vector can point in any physical
      space. Vectors can have higher dimensions, but generally we only deal with dimensions
      between 2 and 4.</para>
    <para>Technically, a vector can have only one dimension. Such a vector is called a
        <glossterm>scalar.</glossterm></para>
    <para>In terms of geometry, a vector can represent one of two concepts: a position or a
      direction within a particular space. A vector <glossterm>position</glossterm> represents
      a specific location in space. For example, on this graph, we have a vector position
      A:</para>
    <figure>
      <title>Position Vectors</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorPosition.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
    <para>A vector can also represent a <glossterm>direction</glossterm>. Direction vectors do
      not have an origin; they simply specify a direction in space. These are all direction
      vectors, but the vectors B and D are the same, even though they are drawn in different
      locations:</para>
    <figure>
      <title>Direction Vectors</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorDirections.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
    <para>That's all well and good for geometry, but vectors can also be described numerically.
      A vector in this case is a sequence of numbers, one for each dimension. So a
      two-dimensional vector has two numbers; a three-dimensional vector has three. And so
      forth. Scalars, numerically speaking, are just a single number.</para>
    <para>Each of the numbers within a vector is called a <glossterm>component</glossterm>. Each
      component usually has a name. For our purposes, the first component of a vector is the X
      component. The second component is the Y component, the third is the Z, and if there is
      a fourth, it is called W.</para>
    <para>When writing vectors in text, they are written with parenthesis. So a 3D vector could
      be (0, 2, 4); the X component is 0, the Y component is 2, and the Z component is 4. When
      writing them as part of an equation, they are written as follows:</para>
    <informalequation>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="ColumnVector.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </informalequation>
    <para>In math equations, vector variables are either in boldface or written with an arrow
      over them.</para>
    <para>When drawing vectors graphically, one makes a distinction between position vectors and
      direction vectors. However, numerically there is <emphasis>no</emphasis> difference
      between the two. The only difference is in how you use them, not how you represent them
      with numbers. So you could consider a position a direction and then apply some vector
      operation to them, and then consider the result a position again.</para>
    <para>Though vectors have individual numerical components, a vector as a whole can have a
      number of mathematical operations applied to them. We will show a few of them, with both
      their geometric and numerical representations.</para>
    <formalpara>
      <title>Vector Addition</title>
      <para>You can take two vectors and add them together. Graphically, this works as
      follows:</para>
      </formalpara>
    <figure>
      <title>Vector Addition</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorAddition.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
      <para>Remember that vector directions can be shifted around without changing their
        values. So if you put two vectors head to tail, the vector sum is simply the
        direction from the tail of the first vector to the head of the last.</para>
    <figure>
      <title>Vector Addition Head-to-Tail</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorAdditionHeads.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
      <para>Numerically, the sum of two vectors is just the sum of the corresponding
        components:</para>
    <equation>
      <title>Vector Addition with Numbers</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorAdditionNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
      <para>Any operation where you perform an operation on each component of a vector is
        called a <glossterm>component-wise operation</glossterm>. Vector addition is
        component-wise. Any component-wise operation on two vectors requires that the two
        vectors have the same dimensionality.</para>
    <formalpara>
      <title>Vector Negation and Subtraction</title>
      <para>You can negate a vector. This reverses its direction:</para>
    </formalpara>
    <figure>
      <title>Vector Negation</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorNegation.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
      <para>Numerically, this means negating each component of the vector.</para>
    <equation>
      <title>Vector Negation</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorNegationNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
      <para>Just as with scalar math, vector subtraction is the same as addition with the
      negation of the second vector.</para>
    <figure>
      <title>Vector Subtraction</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorSubtraction.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
    <formalpara>
      <title>Vector Multiplication</title>
      <para>Vector multiplication is one of the few vector operations that has no real
        geometric equivalent. To multiply a direction by another, or multiplying a position
        by another position, doesn't really make sense. That doesn't mean that the numerical
        equivalent isn't useful, though.</para>
    </formalpara>
    <para>Multiplying two vectors numerically is simply component-wise multiplication, much like
      vector addition.</para>
    <equation>
      <title>Vector Multiplication</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorMultiplicationNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
    <formalpara>
      <title>Vector/Scalar Operations</title>
      <para>Vectors can be operated on by scalar values. Recall that scalars are just single
        numbers. Vectors can be multiplied by scalars. This magnifies or shrinks the length
        of the vector, depending on the scalar value.</para>
    </formalpara>
    <figure>
      <title>Vector Scaling</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorScalarMult.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
    <para>Numerically, this is a component-wise multiplication, where each component of the
      vector is multiplied with each component of the scalar.</para>
    <equation>
      <title>Vector-Scalar Multiplication</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorScalarMultNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
    <para>Scalars can also be added to vectors. This, like vector-to-vector multiplication, has
      no geometric representation. It is a component-wise addition of the scalar with each
      component of the vector.</para>
    <equation>
      <title>Vector-Scalar Addition</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorScalarAddNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
    <formalpara>
      <title>Vector Algebra</title>
      <para>It is useful to know a bit about the relationships between these kinds of vector
        operations.</para>
    </formalpara>
    <para>Vector addition and multiplication follow many of the same rules for scalar addition
      and multiplication. They are commutative, associative, and distributive.</para>
    <equation>
      <title>Vector Algebra</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorMathProperties.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
    <para>Vector/scalar operations have similar properties.</para>
    <formalpara>
      <title>Length</title>
      <para>Vectors have a length. The length of a vector direction is the distance from the
        starting point to the ending point.</para>
    </formalpara>
    <para>Numerically, computing the distance requires this equation:</para>
    <equation>
      <title>Vector Length</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorLengthNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
    <para>This uses the Pythagorean theorem to compute the length of the vector. This works for
      vectors of arbitrary dimensions, not just two or three.</para>
    <formalpara>
      <title>Unit Vectors and Normalization</title>
      <para>A vector that has a length of exactly one is called a <glossterm>unit
          vector.</glossterm> This represents a pure direction with a standard, unit
        length. A unit vector variable in math equations is written with a ^ over the
        variable name.</para>
    </formalpara>
    <para>A vector can be converted into a unit vector by <glossterm>normalizing</glossterm> it.
      This is done by dividing the vector by its length. Or rather, multiplication by the
      reciprocal of the length.</para>
    <equation>
      <title>Vector Normalization</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="VectorNormalizationNum.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </equation>
    <para>This is not all of the vector math that we will use in these tutorials. New vector
      math operations will be introduced and explained as needed when they are first used. And
      unlike the math operations introduced here, most of them are not component-wise
      operations.</para>
    <formalpara>
      <title>Range Notation</title>
      <para>This book will frequently use standard notation to specify that a value must be
        within a certain range.</para>
    </formalpara>
    <para>If a value is constrained between 0 and 1, and it may actually have the values 0 and
      1, then it is said to be <quote>on the range</quote> [0, 1]. The square brackets mean
      that the range includes the value next to it.</para>
    <para>If a value is constrained between 0 and 1, but it may not actually have a value of 0,
      then it is said to be on the range (0, 1]. The parenthesis means that the range does not
      include that value.</para>
    <para>If a value is constrained to 0 or any number greater than zero, then the infinity
      notation will be used. This range is represented by [0, ∞). Note that infinity can never
      be reached, so it is always exclusive. A constraint to any number less than zero, but
      not including zero would be on the range (-∞, 0).</para>
  </section>
  <section>
    <?dbhtml filename="Intro Graphics and Rendering.html"?>
    <title>Graphics and Rendering</title>
    <para>This is an overview of the process of rendering. Do not worry if you don't understand
      everything right away; every step will be covered in lavish detail in later
      tutorials.</para>
    <para>Everything you see on your computer's screen, even the text you are reading right now
      (assuming you are reading this on an electronic display device, rather than a printout)
      is simply a two-dimensional array of pixels. If you take a screenshot of something on
      your screen, and blow it up, it will look very blocky.</para>
    <figure>
      <title>An Image</title>
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="PixelImage.svg"/>
        </imageobject>
      </mediaobject>
    </figure>
    <para>Each of these blocks is a <glossterm>pixel</glossterm>. The word <quote>pixel</quote>
      is derived from the term <quote><acronym>Pic</acronym>ture
        <acronym>El</acronym>ement</quote>. Every pixel on your screen has a particular
      color. A two-dimensional array of pixels is called an
      <glossterm>image</glossterm>.</para>
    <para>The purpose of graphics of any kind is therefore to determine what color to put in
      what pixels. This determination is what makes text look like text, windows look like
      windows, and so forth.</para>
    <para>Since all graphics are just a two-dimensional array of pixels, how does 3D work? 3D
      graphics is thus a system of producing colors for pixels that convince you that the
      scene you are looking at is a 3D world rather than a 2D image. The process of converting
      a 3D world into a 2D image of that world is called
      <glossterm>rendering.</glossterm></para>
    <para>There are several methods for rendering a 3D world. The process used by real-time
      graphics hardware, such as that found in your computer, involves a very great deal of
      fakery. This process is called <glossterm>rasterization,</glossterm> and a rendering
      system that uses rasterization is called a <glossterm>rasterizer.</glossterm></para>
    <para>In rasterizers, all objects that you see are empty shells. There are techniques that
      are used to allow you to cut open these empty shells, but this simply replaces part of
      the shell with another shell that shows what the inside looks like. Everything is a
      shell.</para>
    <para>All of these shells are made of triangles. Even surfaces that appear to be round are
      merely triangles if you look closely enough. There are techniques that generate more
      triangles for objects that appear closer or larger, so that the viewer can almost never
      see the faceted silhouette of the object. But they are always made of triangles.</para>
    <note>
      <para>Some rasterizers use planar quadrilaterals: four-sided objects, where all of the
        lines lie in the same plane. One of the reasons that hardware-based rasterizers
        always use triangles is that all of the lines of a triangle are guaranteed to be in
        the same plane. Knowing this makes the rasterization process less
        complicated.</para>
    </note>
    <para>An object is made out of a series of adjacent triangles that define the outer surface
      of the object. Such series of triangles are often called
      <glossterm>geometry</glossterm>, a <glossterm>model</glossterm> or a
        <glossterm>mesh</glossterm>. These terms are used interchangeably.</para>
    <para>The process of rasterization has several phases. These phases are ordered into a
      pipeline, where triangles enter from the top and a 2D image is filled in at the bottom.
      This is one of the reasons why rasterization is so amenable to hardware acceleration: it
      operates on each triangle one at a time, in a specific order. Triangles can be fed into
      the top of the pipeline while triangles that were sent earlier can still be in some
      phase of rasterization.</para>
    <para>The order in which triangles and the various meshes are submitted to the rasterizer
      can affect its output. Always remember that, no matter how you submit the triangular
      mesh data, the rasterizer will process each triangle in a specific order, drawing the
      next one only when the previous triangle has finished being drawn.</para>
    <para>OpenGL is an API for accessing a hardware-based rasterizer. As such, it conforms to
      the model for rasterization-based 3D renderers. A rasterizer receives a sequence of
      triangles from the user, performs operations on them, and writes pixels based on this
      triangle data. This is a simplification of how rasterization works in OpenGL, but it is
      useful for our purposes.</para>
    <formalpara>
      <title>Triangles and Vertices</title>
      <para>Triangles consist of 3 vertices. A <glossterm>vertex</glossterm> is a
        collection of arbitrary data. For the sake of simplicity (we will expand upon this
        later), let us say that this data must contain a point in three dimensional space.
        It may contain other data, but it must have at least this. Any 3 points that are not
        on the same line create a triangle, so the smallest information for a triangle
        consists of 3 three-dimensional points.</para>
    </formalpara>
    <para>A point in 3D space is defined by 3 numbers or coordinates. An X coordinate, a Y
      coordinate, and a Z coordinate. These are commonly written with parenthesis, as in (X,
      Y, Z).</para>
    <section>
      <title>Rasterization Overview</title>
      <para>The rasterization pipeline, particularly for modern hardware, is very complex.
        This is a very simplified overview of this pipeline. It is necessary to have a
        simple understanding of the pipeline before we look at the details of rendering
        things with OpenGL. Those details can be overwhelming without a high level
        overview.</para>
      <formalpara>
        <title>Clip Space Transformation</title>
        <para>The first phase of rasterization is to transform the vertices of each triangle
          into a certain region of space. Everything within this volume will be rendered
          to the output image, and everything that falls outside of this region will not
          be. This region corresponds to the view of the world that the user wants to
          render.</para>
      </formalpara>
      <para>The volume that the triangle is transformed into is called, in OpenGL parlance,
          <glossterm>clip space</glossterm>. The positions of the triangle's vertices in
        clip space are called <glossterm>clip coordinates.</glossterm></para>
      <para>Clip coordinates are a little different from regular positions. A position in 3D
        space has 3 coordinates. A position in clip space has <emphasis>four</emphasis>
        coordinates. The first three are the usual X, Y, Z positions; the fourth is called
        W. This last coordinate actually defines the extents of clip space is for this
        vertex.</para>
      <para>Clip space can actually be different for different vertices within a triangle. It
        is a region of 3D space on the range [-W, W] in each of the X, Y, and Z directions.
        So vertices with a different W coordinate are in a different clip space cube from
        other vertices. Since each vertex can have an independent W component, each vertex
        of a triangle exists in its own clip space.</para>
      <para>In clip space, the positive X direction is to the right, the positive Y direction
        is up, and the positive Z direction is away from the viewer.</para>
      <para>The process of transforming vertices into clip space is quite arbitrary. OpenGL
        provides a lot of flexibility in this step. We will cover this step in detail
        throughout the tutorials.</para>
      <para>Because clip space is the visible transformed version of the world, any triangles
        that fall outside of this region are discarded. Any triangles that are partially
        outside of this region undergo a process called <glossterm>clipping.</glossterm>
        This breaks the triangle apart into a number of smaller triangles, such that the
        smaller triangles are all entirely within clip space. Hence the name <quote>clip
          space.</quote></para>
      <formalpara>
        <title>Normalized Coordinates</title>
        <para>Clip space is interesting, but inconvenient. The extent of this space is
          different for each vertex, which makes visualizing a triangle rather difficult.
          Therefore, clip space is transformed into a more reasonable coordinate space:
            <glossterm>normalized device coordinates</glossterm>.</para>
      </formalpara>
      <para>This process is very simple. The X, Y, and Z of each vertex's position is divided
        by W to get normalized device coordinates. That is all.</para>
      <para>The space of normalized device coordinates is essentially just clip space, except
        that the range of X, Y and Z are [-1, 1]. The directions are all the same. The
        division by W is an important part of projecting 3D triangles onto 2D images; we
        will cover that in a future tutorial.</para>
      <figure>
        <title>Normalized Device Coordinate Space</title>
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="NormDeviceCoord.svg" contentwidth="4in"/>
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </figure>
      <para>The cube indicates the boundaries of normalized device coordinate space.</para>
      <formalpara xml:id="tut00_window_space">
        <title>Window Transformation</title>
        <para>The next phase of rasterization is to transform the vertices of each triangle
          again. This time, they are converted from normalized device coordinates to
            <glossterm>window coordinates</glossterm>. As the name suggests, window
          coordinates are relative to the window that OpenGL is running within.</para>
      </formalpara>
      <para>Even though they refer to the window, they are still three dimensional
        coordinates. The X goes to the right, Y goes up, and Z goes away, just as for clip
        space. The only difference is that the bounds for these coordinates depends on the
        viewable window. It should also be noted that while these are in window coordinates,
        none of the precision is lost. These are not integer coordinates; they are still
        floating-point values, and thus they have precision beyond that of a single
        pixel.</para>
      <para>The bounds for Z are [0, 1], with 0 being the closest and 1 being the farthest.
        Vertex positions outside of this range are not visible.</para>
      <para>Note that window coordinates have the bottom-left position as the (0, 0) origin
        point. This is counter to what users are used to in window coordinates, which is
        having the top-left position be the origin. There are transform tricks you can play
        to allow you to work in a top-left coordinate space if you need to.</para>
      <para>The full details of this process will be discussed at length as the tutorials
        progress.</para>
      <formalpara>
        <title>Scan Conversion</title>
        <para>After converting the coordinates of a triangle to window coordinates, the
          triangle undergoes a process called <glossterm>scan conversion.</glossterm> This
          process takes the triangle and breaks it up based on the arrangement of window
          pixels over the output image that the triangle covers.</para>
      </formalpara>
      <figure>
        <title>Scan Converted Triangle</title>
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="TriangleScanConvert.svg" contentwidth="6in"/>
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </figure>
      <para>The center image shows the digital grid of output pixels; the circles represent
        the center of each pixel. The center of each pixel represents a
          <glossterm>sample</glossterm>: a discrete location within the area of a pixel.
        During scan conversion, a triangle will produce a <glossterm>fragment</glossterm>
        for every pixel sample that is within the 2D area of the triangle.</para>
      <para>The image on the right shows the fragments generated by the scan conversion of the
        triangle. This creates a rough approximation of the triangle's general shape.</para>
      <para>It is very often the case that triangles are rendered that share edges. OpenGL
        offers a guarantee that, so long as the shared edge vertex positions are
          <emphasis>identical</emphasis>, there will be no sample gaps during scan
        conversion.</para>
      <figure>
        <title>Shared Edge Scan Conversion</title>
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="SharedEdgeScanConvert.svg" contentwidth="6in"/>
          </imageobject>
        </mediaobject>
      </figure>
      <para>To make it easier to use this, OpenGL also offers the guarantee that if you pass
        the same input vertex data through the same vertex processor, you will get identical
        output; this is called the <glossterm>invariance guarantee</glossterm>. So the onus
        is on the user to use the same input vertices in order to ensure gap-less scan
        conversion.</para>
      <para>Scan conversion is an inherently 2D operation. This process only uses the X and Y
        position of the triangle in window coordinates to determine which fragments to
        generate. The Z value is not forgotten, but it is not directly part of the actual
        process of scan converting the triangle.</para>
      <para>The result of scan converting a triangle is a sequence of fragments that cover the
        shape of the triangle. Each fragment has certain data associated with it. This data
        contains the 2D location of the fragment in window coordinates, as well as the Z
        position of the fragment. This Z value is known as the depth of the fragment. There
        may be other information that is part of a fragment, and we will expand on that in
        later tutorials.</para>
      <formalpara>
        <title>Fragment Processing</title>
        <para>This phase takes a fragment from a scan converted triangle and transforms it
          into one or more color values and a single depth value. The order that fragments
          from a single triangle are processed in is irrelevant; since a single triangle
          lies in a single plane, fragments generated from it cannot possibly overlap.
          However, the fragments from another triangle can possibly overlap. Since order
          is important in a rasterizer, the fragments from one triangle must all be
          processed before the fragments from another triangle.</para>
      </formalpara>
      <para>This phase is quite arbitrary. The user of OpenGL has a lot of options of how to
        decide what color to assign a fragment. We will cover this step in detail throughout
        the tutorials.</para>
      <note>
        <title>Direct3D Note</title>
        <para>Direct3D prefers to call this stage <quote>pixel processing</quote> or
            <quote>pixel shading</quote>. This is a misnomer, for several reasons.
          First, a pixel's final color can be composed of the results of multiple
          fragments generated by multiple <emphasis>samples</emphasis> within a single
          pixel. This is a common technique to remove jagged edges of triangles. Also, the
          fragment data has not been written to the image, so it isn't a pixel yet.
          Indeed, the fragment processing step can conditionally prevent rendering of a
          fragment based on arbitrary computations. Thus a <quote>pixel</quote> in D3D
          parlance may never actually become a pixel at all.</para>
      </note>
      <formalpara>
        <title>Fragment Writing</title>
        <para>After generating one or more colors and a depth value, the fragment is written
          to the destination image. This step involves more than simply writing to the
          destination image. Combining the color and depth with the colors that are
          currently in the image can involve a number of computations. These will be
          covered in detail in various tutorials.</para>
      </formalpara>
    </section>
    <section>
      <title>Colors</title>
      <para>Previously, a pixel was stated to be an element in a 2D image that has a
        particular color. A color can be described in many ways.</para>
      <para>In computer graphics, the usual description of a color is as a series of numbers
        on the range [0, 1]. Each of the numbers corresponds to the intensity of a
        particular reference color; thus the final color represented by the series of
        numbers is a mix of these reference colors.</para>
      <para>The set of reference colors is called a <glossterm>colorspace</glossterm>. The
        most common color space a screen is linear RGB, where the reference colors are Red,
        Green and Blue. Printed works tend to use CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). Since
        we're dealing with rendering to a screen, and because OpenGL requires it, we will
        use the linear RGB colorspace.</para>
      <note>
        <para>You can play some fancy games with programmatic shaders (see below) that allow
          you to work in different colorspaces. So technically, we only have to output to
          a linear RGB colorspace.</para>
      </note>
      <para>So a pixel in OpenGL is defined as 3 values on the range [0, 1] that represent a
        color in the linear RGB colorspace. By combining different intensities of this 3
        colors, we can generate millions of different color shades. This will get extended
        slightly, as we deal with transparency later.</para>
    </section>
    <section>
      <title>Shader</title>
      <para>A <glossterm>shader</glossterm> is a program designed to be run on a renderer as
        part of the rendering operation. Regardless of the kind of rendering system in use,
        shaders can only be executed at certain points in that rendering process. These
          <glossterm>shader stages</glossterm> represent hooks where a user can add
        arbitrary algorithms to create a specific visual effect.</para>
      <para>In term of rasterization as outlined above, there are several shader stages where
        arbitrary processing is both economical for performance and offers high utility to
        the user. For example, the transformation of an incoming vertex to clip space is a
        useful hook for user-defined code, as is the processing of a fragment into final
        colors and depth.</para>
      <para>Shaders for OpenGL are run on the actual rendering hardware. This can often free
        up valuable CPU time for other tasks, or simply perform operations that would be
        difficult if not impossible without the flexibility of executing arbitrary code. A
        downside of this is that they must live within certain limits that CPU code would
        not have to.</para>
      <para>There are a number of shading languages available to various APIs. The one used in
        this tutorial is the primary shading language of OpenGL. It is called,
        unimaginatively, the OpenGL Shading Language, or <acronym>GLSL</acronym>. for short.
        It looks deceptively like C, but it is very much <emphasis>not</emphasis> C.</para>
    </section>
  </section>
  <section>
    <?dbhtml filename="Intro What is OpenGL.html" ?>
    <title>What is OpenGL</title>
    <para>Before we can begin looking into writing an OpenGL application, we must first know
      what it is that we are writing. What exactly is OpenGL?</para>
    <section>
      <title>OpenGL as an API</title>
      <para><glossterm>OpenGL</glossterm> is usually thought of as an Application Programming
        Interface (<acronym>API</acronym>). The OpenGL API has been exposed to a number of
        languages. But the one that they all ultimately use at their lowest level is the C
        API.</para>
      <para>The API, in C, is defined by a number of typedefs, #defined enumerator values, and
        functions. The typedefs define basic GL types like <type>GLint</type>,
          <type>GLfloat</type> and so forth. These are defined to have a specific bit
        depth.</para>
      <para xml:id="OpenGLObjects">Complex aggregates like structs are never directly exposed
        in OpenGL. Any such constructs are hidden behind the API. This makes it easier to
        expose the OpenGL API to non-C languages without having a complex conversion
        layer.</para>
      <para>In C++, if you wanted an object that contained an integer, a float, and a string,
        you would create it and access it like this:</para>
      <programlisting language="cpp">struct Object
{
  int anInteger;
  float aFloat;
  char *aString;
};

//Create the storage for the object.
Object newObject;

//Put data into the object.
newObject.anInteger = 5;
newObject.aFloat = 0.4f;
newObject.aString = "Some String";
</programlisting>
      <para>In OpenGL, you would use an API that looks more like this:</para>
      <programlisting language="cpp">//Create the storage for the object
GLuint objectName;
glGenObject(1, &amp;objectName);

//Put data into the object.
glBindObject(GL_MODIFY, objectName);
glObjectParameteri(GL_MODIFY, GL_OBJECT_AN_INTEGER, 5);
glObjectParameterf(GL_MODIFY, GL_OBJECT_A_FLOAT, 0.4f);
glObjectParameters(GL_MODIFY, GL_OBJECT_A_STRING, "Some String");</programlisting>
      <para>None of these are actual OpenGL commands, of course. This is simply an example of
        what the interface to such an object would look like.</para>
      <para>OpenGL owns the storage for all OpenGL objects. Because of this, the user can only
        access an object by reference. Almost all OpenGL objects are referred to by an
        unsigned integer (the <type>GLuint</type>). Objects are created by a function of the
        form <function>glGen*</function>, where * is the type of the object. The first
        parameter is the number of objects to create, and the second is a
          <type>GLuint*</type> array that receives the newly created object names.</para>
      <para>To modify most objects, they must first be bound to the context. Many objects can
        be bound to different locations in the context; this allows the same object to be
        used in different ways. These different locations are called
          <glossterm>targets</glossterm>; all objects have a list of valid targets, and
        some have only one. In the above example, the fictitious target
          <quote>GL_MODIFY</quote> is the location where <varname>objectName</varname> is
        bound.</para>
      <para>The functions that actually change values within the object are given a target
        parameter, so that they could modify objects bound to different targets.</para>
      <para>Note that all OpenGL objects are not as simple as this example, and the functions
        that change object state do not all follow these naming conventions. Also, exactly
        what it means to bind an object to the context is explained below.</para>
    </section>
    <section>
      <title>The Structure of OpenGL</title>
      <para>The OpenGL API is defined as a state machine. Almost all of the OpenGL functions
        set or retrieve some state in OpenGL. The only functions that do not change state
        are functions that use the currently set state to cause rendering to happen.</para>
      <para>You can think of the state machine as a very large struct with a great many
        different fields. This struct is called the <glossterm>OpenGL context</glossterm>,
        and each field in the context represents some information necessary for
        rendering.</para>
      <para>Objects in OpenGL are thus defined as a list of fields in this struct that can be
        saved and restored. <glossterm>Binding</glossterm> an object to a target within the
        context causes the data in this object to replace some of the context's state. Thus
        after the binding, future function calls that read from or modify this context state
        will read or modify the state within the object.</para>
      <para>Objects are usually represented as <type>GLuint</type> integers; these are handles
        to the actual OpenGL objects. The integer value 0 is special; it acts as the object
        equivalent of a NULL pointer. Binding object 0 means to unbind the currently bound
        object. This means that the original context state, the state that was in place
        before the binding took place, now becomes the context state.</para>
      <para>Let us say that this represents some part of an OpenGL context's state:</para>
      <example>
        <title>OpenGL Object State</title>
        <programlisting language="cpp">struct Values
{
  int iValue1;
  int iValue2;
};

struct OpenGL_Context
{
  ...
  Values *pMainValues;
  Values *pOtherValues;
  ...
};

OpenGL_Context context;</programlisting>
      </example>
      <para>To create a <classname>Values</classname> object, you would call something like
          <function>glGenValues</function>. You could bind the
          <classname>Values</classname> object to one of two targets:
          <literal>GL_MAIN_VALUES</literal> which represents the pointer
          <varname>context.pMainValues</varname>, and <literal>GL_OTHER_VALUES</literal>
        which represents the pointer <varname>context.pOtherValues</varname>. You would bind
        the object with a call to <function>glBindValues</function>, passing one of the two
        targets and the object. This would set that target's pointer to the object that you
        created.</para>
      <para>There would be a function to set values in a bound object. Say,
          <function>glValueParam</function>. It would take the target of the object, which
        represents the pointer in the context. It would also take an enum representing which
        value in the object to change. The value <literal>GL_VALUE_ONE</literal> would
        represent <varname>iValue1</varname>, and <literal>GL_VALUE_TWO</literal> would
        represent <varname>iValue2</varname>.</para>
    </section>
    <section>
      <title>The OpenGL Specification</title>
      <para>To be technical about it, OpenGL is not an API; it is a specification. A document.
        The C API is merely one way to implement the spec. The specification defines the
        initial OpenGL state, what each function does to change or retrieve that state, and
        what is supposed to happen when you call a rendering function.</para>
      <para>The specification is written by the OpenGL <glossterm>Architectural Review
          Board</glossterm> (<acronym>ARB</acronym>), a group of representatives from
        companies like Apple, NVIDIA, and AMD (the ATI part), among others. The ARB is part
        of the <link xlink:href="http://www.khronos.org/">Khronos Group</link>.</para>
      <para>The specification is a very complicated and technical document. I do not suggest
        that the novice graphics programmer read it. If you do however, the most important
        thing to understand about it is this: it describes <emphasis>results</emphasis>, not
        implementation. Just because the spec says that X will happen does not mean that it
        actually does. What it means is that the user should not be able to tell the
        difference. If a piece of hardware can provide the same behavior in a different way,
        then the specification allows this, so long as the user can never tell the
        difference.</para>
      <formalpara>
        <title>OpenGL Implementations</title>
        <para>While the OpenGL ARB does control the specification, it does not control
          OpenGL's code. OpenGL is not something you download from a centralized location.
          For any particular piece of hardware, it is up to the developers of that
          hardware to write an <glossterm>OpenGL Implementation</glossterm> for that
          hardware. Implementations, as the name suggests, implement the OpenGL
          specification, exposing the OpenGL API as defined in the spec.</para>
      </formalpara>
      <para>Who controls the OpenGL implementation is different for different operating
        systems. On Windows, OpenGL implementations are controlled virtually entirely by the
        hardware makers themselves. On Mac OSX, OpenGL implementations are controlled by
        Apple; they decide what version of OpenGL is exposed and what additional
        functionality can be provided to the user. Apple writes much of the OpenGL
        implementation on Mac OSX, which the hardware developers writing to an Apple-created
        internal driver API. On Linux, things are... complicated.</para>
      <para>The long and short of this is that if you are writing a program and it seems to be
        exhibiting off-spec behavior, that is the fault of the maker of your OpenGL
        implementation. On Windows, the various graphics hardware makers put their OpenGL
        implementations in their regular drivers. So if you suspect a bug in their
        implementation, the first thing you should do is make sure your graphics drivers are
        up-to-date; the bug may have been corrected since the last time you updated your
        drivers.</para>
      <formalpara>
        <title>OpenGL Versions</title>
        <para>There are many versions of the OpenGL Specification. OpenGL versions are not
          like most Direct3D versions, which typically change most of the API. Code that
          works on one version of OpenGL will almost always work on later versions of
          OpenGL.</para>
      </formalpara>
      <para>The only exception to this deals with OpenGL 3.0 and above, relative to previous
        versions. v3.0 deprecated a number of older functions, and v3.1 removed those
        functions from the API<footnote>
          <para>Deprecation only means marking those functions as to be removed in later
            functions. They are still available for use in 3.0.</para>
        </footnote>. This also divided the specification into 2 variations (called
        profiles): core and compatibility. The compatibility profile retains all of the
        functions removed in 3.1, while the core profile does not. Theoretically, OpenGL
        implementations could implement just the core profile; this would leave software
        that relies on the compatibility profile non-functional on that
        implementation.</para>
      <para>As a practical matter, none of this matters at all. No OpenGL driver developer is
        going to ship drivers that only implement the core profile. So in effect, this means
        nothing at all; all OpenGL versions are all effectively backwards compatible.</para>
    </section>
  </section>
  <section xml:id="Intro_Glossary">
    <?dbhtml filename="Intro Glossary.html" ?>
    <title>Glossary</title>
    <glosslist>
      <glossentry>
        <glossterm>vector</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A value composed of an ordered sequence of other values. The number of
            values stored in a vector is its dimensionality. Vectors can have math
            operations performed on them as a whole.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>scalar</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A single, non-vector value. A one-dimensional vector can be considered a
            scalar.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>vector position</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A vector that represents a position.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>vector direction</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A vector that represents a direction.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>vector component</glossterm>
        <glossdef>
          <para>One of the values within a vector.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>component-wise operation</glossterm>
        <glossdef>
          <para>An operation on a vector that applies something to each component of the
            vector. The results of a component-wise operation is a vector of the same
            dimension as the input(s) to the operation. Many vector operations are
            component-wise.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>unit vector</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A vector who's length is exactly one. These represent purely directional
            vectors.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>vector normalization</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The process of converting a vector into a unit vector that points in the
            same direction as the original vector.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>pixel</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The smallest division of a digital image. A pixel has a particular color in a
            particular colorspace.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>image</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A two-dimensional array of pixels.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>rendering</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The process of taking the source 3D world and converting it into a 2D image
            that represents a view of that world from a particular angle.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>rasterization</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A particular rendering method, used to convert a series of 3D triangles into a
            2D image.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>geometry, model, mesh</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A single object in 3D space made of triangles.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>vertex</glossterm>
        <glossdef>
          <para>One of the 3 elements that make up a triangle. Vertices can contain arbitrary
            of data, but among that data is a 3-dimensional position representing the
            location of the vertex in 3D space.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>clip space, clip coordinates</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A region of three-dimensional space into which vertex positions are
            transformed. These vertex positions are 4 dimensional quantities. The fourth
            component (W) of clip coordinates represents the visible range of clip space for
            that vertex. So the X, Y, and Z component of clip coordinates must be between
            [-W, W] to be a visible part of the world.</para>
          <para>In clip space, positive X goes right, positive Y up, and positive Z
            away.</para>
          <para>Clip-space vertices are output by the vertex processing stage of the rendering
            pipeline.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>clipping</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The process of taking a triangle in clip coordinates and splitting it if
            one or more of its vertices is outside of clip space.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>normalized device coordinates</glossterm>
        <glossdef>
          <para>These are clip coordinates that have been divided by their fourth component.
            This makes this range of space the same for all components. Vertices with
            positions on the range [-1, 1] are visible, and other vertices are not.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>window space, window coordinates</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A region of three-dimensional space that normalized device coordinates are
            mapped to. The X and Y positions of vertices in this space are relative to the
            destination image. The origin is in the bottom-left, with positive X going right
            and positive Y going up. The Z value is a number on the range [0, 1], where 0 is
            the closest value and 1 is the farthest. Vertex positions outside of this range
            are not visible.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>scan conversion</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The process of taking a triangle in window space and converting it into a
            number of fragments based on projecting it onto the pixels of the output
            image.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>sample</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A discrete location within the bounds of a pixel that determines whether to
            generate a fragment from scan converting the triangle. The area of a single
            pixel can have multiple samples, which can generate multiple fragments.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>fragment</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A single element of a scan converted triangle. A fragment can contain
            arbitrary data, but among that data is a 3-dimensional position, identifying the
            location on the triangle in window space where this fragment originates
            from.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>invariance guarantee</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A guarantee provided by OpenGL, such that if you provide binary-identical
            inputs to the vertex processing, while all other state remains exactly
            identical, then the exact same vertex in clip-space will be output.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>colorspace</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The set of reference colors that define a way of representing a color in
            computer graphics, and the function mapping between those reference colors
            and the actual colors. All colors are defined relative to a particular
            colorspace.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>shader</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A program designed to be executed by a renderer, in order to perform some
            user-defined operations.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>shader stage</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A particular place in a rendering pipeline where a shader can be executed
            to perform a computation. The results of this computation will be fed to the
            next stage in the rendering pipeline.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>OpenGL</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A specification that defines the effective behavior of a
            rasterization-based rendering system.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>OpenGL context</glossterm>
        <glossdef>
          <para>A specific set of state used for rendering. The OpenGL context is like a
            large C-style struct that contains a large number of fields that can be
            accessed. If you were to create multiple windows for rendering, each one
            would have its own OpenGL context.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>object binding</glossterm>
        <glossdef>
          <para>Objects can be bound to a particular location in the OpenGL context. When
            this happens, the state within the object takes the place of a certain set
            of state in the context. There are multiple binding points for objects, and
            each kind of object can be bound to certain binding points. Which bind point
            an object is bound to determines what state the object overrides.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>Architectural Review Board</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The body of the Khronos Group that governs the OpenGL
            specification.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
      <glossentry>
        <glossterm>OpenGL Implementation</glossterm>
        <glossdef>
          <para>The software that implements the OpenGL specification for a particular
            system.</para>
        </glossdef>
      </glossentry>
    </glosslist>
  </section>
</article>