Source

gltut / Tut 01 Hello Triangle / premake4.lua

Full commit
Jason McKesson 3d0fe9b Jason McKesson c689e4d 
1
2
3
4
5

dofile("../framework/framework.lua")

SetupSolution("Tutorial1")
dofile("tutorials.lua");