Source

gltut / Tut 04 Objects at Rest / premake4.lua

Jason McKesson da79295 Jason McKesson 98ab8e1 
1
2
3
4
5

dofile("../framework/framework.lua")

SetupSolution("Tutorial4")
dofile("tutorials.lua");