HTTPS SSH

beerapp - ukázková aplikace angular + java devstacku

nasazeno na http://api-angularcz.rhcloud.com/beer-app/

přístupové údaje v aplikaci:

  • user/pass - běžný uživatel, může předávat komentáře
  • admin/pass - administrátor, může přidávat a editovat piva a pivovary

Spuštění projektu lokálně:

  • naklonujte repozitář

Java část

v hlavním adresáři spusťte

mvn clean install
mvn jetty:run-war

Angular část

v adresáři beer-app-frontend/src /main/frontend/ je klonovaný repozitář https://bitbucket.org/angular_cz/beerapp-codio po instalaci předchozí části je stažen a nainstalován.

stačí spusťit

gulp devel

Gulp tasks

devel

  • spustí aplikaci ve vývojovém módu (server, livereload, watching)

build

  • zbilduje aplikaci do složky beer-app-frontend/src /main/frontend/build

Testing

# karma
npm run test

# protractor

npm run update-webdriver
# pouze před prvním spuštěním protraktoru

npm run protractor