HTTPS SSH

frontendová část aplikace https://bitbucket.org/angular_cz/beerapp

Instalace

naklonujte si repozitář a v root složce projektu spusťte

npm install

pro vývoj pak

gulp devel

Gulp tasks

devel

  • spustí aplikaci ve vývojovém módu (server, livereload, watching)

build

  • zbuilduje aplikaci do složky build

Testing

# karma
npm run test

# protractor

npm run update-webdriver
# pouze před prvním spuštěním protraktoru

npm run protractor