HTTPS SSH

Angular 2 workshop

Prerekvizity

Budeme potřebovat:

  • git
  • nodejs - doporučenou verzi nodeJS - 6.9.X nebo větší
  • rozumný editor s podporou TypeScriptu, doporučujeme Webstorm

Pro náš projekt použijeme Angular CLI. Ten potřebujeme mít nainstalovaný globálně:

npm install -g @angular/cli

Správnost instalace můžete ověřit příkazem níže (na windows budete muset zavřít a znovu otevřít terminál)

ng --help

Měl by vám vypsat nápovědu k použití příkazu.

Nástroje máme připravené, naklonujte si tento repozitář a poté ve složce projektu spuťte instalaci závislostí

git clone https://bitbucket.org/angular_cz/devfest-angular2-workshop

cd devfest-angular2-workshop
npm install

A to je vše. Pokud si chcete ověřit, že je vše nainstalované správně, můžete ve složce projektu spustit příkaz

ng serve

Ten zbuilduje projekt a zpřístupní ho na adrese http://localhost:4200

Pokud vše proběhlo bez chyb, jste připravení. Těšíme se na workshopu.

Objeví-li se během instalace nějaký problém, napište na gdgbrno@gug.cz, poradíme vám jak dál.