Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
Ankhbayar Lhagvadorj
Browser ууд дээрх нууцлалын асуудал чангарсан учираас ажиллахгүй байсаныг засав.
Ankhbayar Lhagvadorj
JSON ашиглах Жишээ код ажиллахгүй байсаныг засав. Jquery ийн өөрчлөлт
Ankhbayar Lhagvadorj
CDN Хуулахдаа алдаа гаргасан байна.
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix #2. Fix bootstrap CDN
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix front page use Twitter Bootstrap
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix front page
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix conv tool
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix index html. Fix conv tool
Ankhbayar Lhagvadorj
Added usersort, Conv tool.
Ankhbayar Lhagvadorj
Migrate HRD. Use python27 lib.
Ankhbayar Lhagvadorj
Update GAE New version.
Ankhbayar Lhagvadorj
Use RegEX parser.
Ankhbayar Lhagvadorj
Use RegEX parser.
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix sitemap xml
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix share buttons
Ankhbayar Lhagvadorj
Add meta
Ankhbayar Lhagvadorj
Add Facebook like
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix for SEO
Ankhbayar Lhagvadorj
Safe XSS
Ankhbayar Lhagvadorj
Олон хэл дэмжих боломжтой болов
Ankhbayar Lhagvadorj
Jijig zasvaruud
Ankhbayar Lhagvadorj
Speed up
Ankhbayar Lhagvadorj
Remove prints
Ankhbayar Lhagvadorj
Fix big error
Ankhbayar Lhagvadorj
Монгол банкны сайт өөрчлөгдсөнтэй холбоотой засвар. Форматыг засварлав.
Ankhbayar Lhagvadorj
Hanshiin bagna iin orgoniig nemev.
Ankhbayar Lhagvadorj
Initial import