1. Ankhbayar Lhagvadorj
  2. monxansh
  3. Issues
Issue #2 resolved

Валютын зурагнуудыг нэг том зураг болгох.

Ankhbayar Lhagvadorj
repo owner created an issue

Олон хэсэг жижиг зураг татах нь GAE ийн limit ийг нэмэгдүүлж байна.

Comments (1)

  1. Log in to comment