Snippets

apple790 apple790

Created by mahsina parhan
با خرید <a href="https://appleidtop.ir/">خرید apple id</a>، به تعدادی از مزایا و ویژگی ها دسترسی خواهید داشت. در اینجا فقط چند مورد از چیزهایی است که هنگام خرید Apple ID به دست می آورید:

1. شما به فروشگاه iTunes دسترسی دارید.

2. می توانید موسیقی، فیلم و برنامه های تلویزیونی را خریداری و دانلود کنید.

3. می توانید برنامه ها را خریداری و دانلود کنید.

4. می توانید کتاب بخرید و دانلود کنید.

5. می توانید مخاطبین، تقویم ها و عکس های خود را همگام سازی کنید.

6. می توانید از FaceTime و iMessage استفاده کنید.

7. می توانید از iCloud استفاده کنید.

8. می توانید از Find My iPhone استفاده کنید.

9. می توانید از Apple Pay استفاده کنید.

10. می توانید از AppleCare استفاده کنید.

Comments (1)

 1. mahsina parhan

  با خرید خرید apple id، به تعدادی از مزایا و ویژگی ها دسترسی خواهید داشت. در اینجا فقط چند مورد از چیزهایی است که هنگام خرید Apple ID به دست می آورید:

  1. شما به فروشگاه iTunes دسترسی دارید.

  2. می توانید موسیقی، فیلم و برنامه های تلویزیونی را خریداری و دانلود کنید.

  3. می توانید برنامه ها را خریداری و دانلود کنید.

  4. می توانید کتاب بخرید و دانلود کنید.

  5. می توانید مخاطبین، تقویم ها و عکس های خود را همگام سازی کنید.

  6. می توانید از FaceTime و iMessage استفاده کنید.

  7. می توانید از iCloud استفاده کنید.

  8. می توانید از Find My iPhone استفاده کنید.

  9. می توانید از Apple Pay استفاده کنید.

  10. می توانید از AppleCare استفاده کنید.

HTTPS SSH

You can clone a snippet to your computer for local editing. Learn more.