Commits

Martin Geisler  committed 41796dc

po-cs: update with new strings

 • Participants
 • Parent commits 825a6e3

Comments (0)

Files changed (1)

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: aragost Trifork Mercurial Kick Start\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mg@aragost.com>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-15 20:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-25 18:03+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-11-25 17:11+0100\n"
 "Last-Translator: Tovim <tovim@seznam.cs>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "verzi. Přechod zpátky k poslední (tip) revizi je snadný, zadáme pouze\n"
 "`hg update` bez argumentu:"
 
-#: src/basic/index.txt:411
-#: src/basic/index.txt:740
-#: src/bookmarks/index.txt:941
+#: src/basic/index.txt:411 src/basic/index.txt:740 src/bookmarks/index.txt:947
 msgid ""
 "Exercises\n"
 "---------"
 "3. Use `hg commit` to commit the files. An editor will be started if\n"
 "  you do not specify a commit message on the command line."
 msgstr ""
-"3. Použijte `hg commit` pro předání souborů do repozitáře. Nezadáte-li komentář\n"
+"3. Použijte `hg commit` pro předání souborů do repozitáře. Nezadáte-li "
+"komentář\n"
 "  komitu, otevře se textový editor pro jeho zadání."
 
 #: src/basic/index.txt:423
 "  repository heads and look at the graph in `thg log`."
 msgstr ""
 "6. Zkuste provést komit, je-li rodičem pracovního adresáře starší revize.\n"
-"  Dozvíte se, že vytváříte nové \"čelo\". Čelo (head) je changeset bez dětí.\n"
+"  Dozvíte se, že vytváříte nové \"čelo\". Čelo (head) je changeset bez "
+"dětí.\n"
 "  K zobrazení čel v repozitáři použijte příkaz `hg heads` nebo\n"
 "  si prohlédněte výstup z `thg log`."
 
 msgid ""
 "This hopefully makes sense: Bob created two new changesets in his own\n"
 "clone, so Alice does not have them yet."
-msgstr "To dává smysl: Bob vytvořil ve svém klonu dva nové changesety a Alena je zatím nemá."
+msgstr ""
+"To dává smysl: Bob vytvořil ve svém klonu dva nové changesety a Alena je "
+"zatím nemá."
 
 #: src/basic/index.txt:542
 msgid ""
 "Notice how this is symmetric to when Bob executed `hg outgoing` in his\n"
 "clone. She decides to go ahead and pull Bob's changes:"
 msgstr ""
-"Všimněte si symetrie výstupu u Aleny s výstupem Bobova `hg outgoing`. Alenka\n"
+"Všimněte si symetrie výstupu u Aleny s výstupem Bobova `hg outgoing`. "
+"Alenka\n"
 "se rozhodne, že si Bobovy změny stáhne:"
 
 #: src/basic/index.txt:594
 "soustavné publikování je vhodnější např. Apache se skriptem\n"
 "``hgweb.cgi``, dodávaným spolu s Mercurialem."
 
-#: src/basic/index.txt:792
-#: src/bookmarks/index.txt:907
-#: src/hgsubversion/index.txt:332
-#: src/tasks/index.txt:986
+#: src/basic/index.txt:792 src/bookmarks/index.txt:913
+#: src/hgsubversion/index.txt:332 src/tasks/index.txt:986
 msgid ""
 "Summary\n"
 "======="
 "===================="
 
 #: src/bookmarks/index.txt:16
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There are two main ways to organize branches in Mercurial: `named\n"
-"branches`_ and bookmarks. Bookmarks are used for short-term feature or\n"
+"branches`__ and bookmarks. Bookmarks are used for short-term feature or\n"
 "topic branches whereas named branches are used for long-term branches."
 msgstr ""
 "Existují dva způsoby pro organizování větví v Mercurialu: `pojmenované\n"
 "potřebě pro tematicky zaměřené větve, zatímco pojmenované větve se\n"
 "používají s dlouhodobým záměrem."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:20
+#: src/bookmarks/index.txt:20 src/bookmarks/index.txt:290
+#, fuzzy
+msgid ".. __: ../tasks/"
+msgstr ".. __: ../basic/"
+
+#: src/bookmarks/index.txt:22
 msgid ""
 "Named branches work well in a setting where you want to track\n"
 "the context in which each changeset was made; the branch name is\n"
 "ve kterém byla každá revize vytvořena; název větve je vnořen do changesetu\n"
 "a můžete se na něj odkázat i po letech."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:27
+#: src/bookmarks/index.txt:29
 msgid ""
 "There are contexts where named branches work less well: if you don't\n"
 "need or want to track the branch name after the fact, then named\n"
 "Jsou situace, kdy jsou pojmenované větve méně výhodné. Je to tehdy,\n"
 "když chcete jenom experimentovat nebo změnit název větve později."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:33
+#: src/bookmarks/index.txt:35
 msgid "If that is your use case, then Mercurial's bookmarks will help."
 msgstr "V takových situacích jsou vhodnější záložky (bookmarks) Mercurialu."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:35
-#: src/bookmarks/index.txt:562
-#: src/bookmarks/index.txt:753
-#: src/hgsubversion/index.txt:95
-#: src/subrepositories/index.txt:79
-#: src/tasks/index.txt:434
+#: src/bookmarks/index.txt:37 src/bookmarks/index.txt:566
+#: src/bookmarks/index.txt:757 src/hgsubversion/index.txt:95
+#: src/subrepositories/index.txt:79 src/tasks/index.txt:434
 #: src/tasks/index.txt:807
 msgid ".. note::"
 msgstr ".. note::"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:37
+#: src/bookmarks/index.txt:39
 msgid ""
 "  You should use Mercurial 2.1 or later for the examples in this\n"
 "  section."
 " Pro příklady v této sekci byste měl používat Mercurial 2.1 nebo\n"
 " novější."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:42
-#: src/subrepositories/index.txt:18
+#: src/bookmarks/index.txt:44 src/subrepositories/index.txt:18
 msgid ""
 "Introduction\n"
 "============"
 "Úvod\n"
 "===="
 
-#: src/bookmarks/index.txt:45
+#: src/bookmarks/index.txt:47
 msgid ""
 "We will explore bookmarks in detail below, but put briefly, a Mercurial\n"
 "bookmark lets you associate a new name to a changeset. This is handy\n"
 "such as two different feature branches."
 msgstr ""
 "Záložky Mercurialu umožňují připojit nové jméno k changesetu.\n"
-"To se hodí při práci na několika tematech současně v různých\tematicky zaměřených větvích."
-
-#: src/bookmarks/index.txt:50
+"To se hodí při práci na několika tematech současně v různých\tematicky "
+"zaměřených větvích."
+
+#: src/bookmarks/index.txt:52
 msgid ""
 "Tags also add new names to existing changesets, but unlike tags,\n"
 "bookmarks are mutable and transient: you can move, rename, or delete\n"
 "můžete záložky přemisťovat, přejmenovávat nebo smazat, neboť nejsou\n"
 "součástí historie; nevede se o nich trvalý záznam."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:55
+#: src/bookmarks/index.txt:57
 msgid ""
 "Bookmark Basics\n"
 "==============="
 "Základy záložek\n"
 "==============="
 
-#: src/bookmarks/index.txt:58
+#: src/bookmarks/index.txt:60
 msgid ""
 "Imagine that Alice, Bob, and Carla are writing a phrase book together.\n"
 "In the project, they will be working on phrases in different\n"
 "Budou shromažďovat fráze s různou tématikou a to někdy i ve stejném čase.\n"
 "Přirozeně si vytvoří několik vývojových větví, které vhodně označí záložkami."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:65
+#: src/bookmarks/index.txt:67
 msgid ""
 "Carla is the boss, so she starts off by creating a repository that\n"
 "will be used for the project:"
 msgstr "Karla je šéf, takže začne vytvořením hlavního repozitáře projektu:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:82
+#: src/bookmarks/index.txt:84
 msgid ""
 "Alice and Bob each have their own clone and push/pull to/from Carla's\n"
 "repository, which acts as a central repository. Typically, the central\n"
 "počítačích Aleny a Boba. Pro zjednodušení ale všechny tři repozitáře\n"
 "umístíme v jednom souborovém systému."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:88
+#: src/bookmarks/index.txt:90
 msgid ""
 "Alice and Bob can now make a clone of the repository Carla just made.\n"
 "For Alice it looks like this:"
 "Alenka s Bobem si tedy vytvoří klony repozitáře, který\n"
 "Karla právě vytvořila. U Alenky to vypadá nějak takto:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:114
+#: src/bookmarks/index.txt:116
 msgid ""
 "They will be working on phrases in different categories and will start\n"
 "by collecting just the English phrases. Carla asks Alice to add\n"
 "v anglickém jazyce. Karla požádá Alenku aby připojila fráze, používané\n"
 "při zdravení:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:127
+#: src/bookmarks/index.txt:129
 msgid ""
 "Adding a Bookmark\n"
 "-----------------"
 "Přidání záložky\n"
 "---------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:130
+#: src/bookmarks/index.txt:132
 msgid ""
 "Carla now suddenly asks Alice to begin looking at phrases for\n"
 "traveling. Alice is already working on the greetings, and she would\n"
 "Vrátí se tedy (`hg update -r1`) k počáteční revizi a tam založí novou\n"
 "tematickou větev. Její repozitář zatím vypadá asi takto:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:142
+#: src/bookmarks/index.txt:144
 msgid ""
 "Her greetings--related change is only identified by being on the\n"
 "``default`` branch and by being the ``tip`` changeset. Both of these\n"
 "na implicitní větvi ``default``. Pro označení pracovní větve,\n"
 "tematicky věnované pozdravům, použije Alenka záložku (bookmark): "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:154
+#: src/bookmarks/index.txt:156
 msgid "The changeset now has a bookmark associated with it:"
 msgstr "Changeset je nyní doplněn o označení ``greetings``."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:159
+#: src/bookmarks/index.txt:161
 msgid "She can see the bookmark using `hg bookmarks`:"
 msgstr "Název záložky nám poví příkaz `hg bookmarks`:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:167
+#: src/bookmarks/index.txt:169
 msgid ""
 "The asterisk (``*``) indicates that the bookmark is *active*,\n"
 "which means that it will move along if she makes a new commit. Because\n"
 "což znamená, že se bude posouvat nahoru s přibývajícími\n"
 "revizemi a bude vždy v čele příslušné větve."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:172
+#: src/bookmarks/index.txt:174
 msgid ""
 "Alice wants to create a new branch for the traveling phrases. The\n"
 "branch should start at revision 0, so she updates to this revision\n"
 "aktuální. Tím opustí větev se záložkou ``greetings``, která se tímto\n"
 "deaktivuje: "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:186
+#: src/bookmarks/index.txt:188
 msgid "The bookmark is left in place:"
 msgstr "Záložka zůstává na svém místě:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:191
+#: src/bookmarks/index.txt:193
 msgid ""
 "This means that Alice can always run `hg update greetings` to get back\n"
 "to it again. For now, she'll be clever and create a new bookmark\n"
 "Nyní si ale vytvoří novou záložku ``traveling`` pro větev o cestování.\n"
 "Nová záložka se automaticky stává aktivní:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:205
+#: src/bookmarks/index.txt:207
 msgid "The active bookmark can also be seen in TortoiseHg:"
 msgstr "Aktivní záložku můžeme také vidět v TortoiseHg:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:210
+#: src/bookmarks/index.txt:212
 msgid ""
 "Now, when Alice creates a new commit, the ``traveling`` bookmark will,\n"
 "well..., travel with the commit:"
-msgstr "Záložka ``traveling`` bude nyní postupovat vzhůru s přibývajícími komity:"
-
-#: src/bookmarks/index.txt:225
+msgstr ""
+"Záložka ``traveling`` bude nyní postupovat vzhůru s přibývajícími komity:"
+
+#: src/bookmarks/index.txt:227
 msgid ""
 "Updating to a Bookmark\n"
 "----------------------"
 "Aktualizace k záložce\n"
 "---------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:228
+#: src/bookmarks/index.txt:230
 msgid ""
 "Now that Alice has bookmarks on revision 1 and 2, she can use the\n"
 "bookmark names in all commands that expect a revision number. That is,\n"
 "Může tedy použít ``1`` (lokální číslo revize), ``0b89bcda3dcf``\n"
 "(globální ID changesetu) nebo ``greetings`` (název záložky):"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:256
+#: src/bookmarks/index.txt:258
 msgid ""
 "Just like tags and branch names, bookmarks work with all commands ---\n"
 "`hg diff`, `hg merge`, etc. Updating looks like this:"
 "Stejně jako tagy a názvy větví, pracují záložky se všemi příkazy ---\n"
 "`hg diff`, `hg merge` etc.. Aktualizace vypadá takto:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:273
+#: src/bookmarks/index.txt:275
 msgid ""
 "Notice how the bookmark she updates to becomes the currently active\n"
 "bookmark. A new commit will advance the currently active bookmark, so\n"
 "`hg update traveling` postačí k přípravě Alenčiny `pracovní kopie`\n"
 "pro práci ve větvi o cestování.."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:278
+#: src/bookmarks/index.txt:280
 msgid ""
 "Renaming and Deleting a Bookmark\n"
 "--------------------------------"
 "Přejmenování a smazání záložky\n"
 "------------------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:281
-msgid ""
-"The distinguishing feature of bookmarks compared to `named branches`_\n"
+#: src/bookmarks/index.txt:283
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The distinguishing feature of bookmarks compared to `named branches`__\n"
 "is that they exist *outside* of the history. Here, \"history\" means the\n"
 "immutable changesets that cannot be changed without changing their\n"
 "changeset IDs. Bookmarks are not stored in the changesets and they are\n"
 "Záložky nejsou součástí changesetů a nezahrnují se do výpočtu jejich ID.\n"
 "Mohou být tedy libovolně měněny a mazány."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:288
+#: src/bookmarks/index.txt:292
 msgid "Imagine that Alice adds a new bookmark:"
 msgstr "Představme si, že Alenka přidá novou záložku:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:299
+#: src/bookmarks/index.txt:303
 msgid "She can now rename the bookmark:"
 msgstr "Nyní tuto záložku může přejmenovat:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:310
+#: src/bookmarks/index.txt:314
 msgid "She can also delete it:"
 msgstr "Může ji také smazat:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:320
+#: src/bookmarks/index.txt:324
 msgid ""
 "There is now no trace of the deleted bookmark; nobody can see that it\n"
 "ever existed. This makes bookmarks good for tracking small feature\n"
 "existovala. Díky této vlastnosti jsou záložky vhodné pro sledování\n"
 "krátkých tematických větví, které nemusí být trvale zaznamenávány."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:325
+#: src/bookmarks/index.txt:329
 msgid ""
 "After deleting the ``new-name`` bookmark, there are no active\n"
 "bookmarks. We will continue working on the ``traveling`` branch, so we\n"
 "Jak ale začneme pracovat ve větvi ``traveling``, stane se tato\n"
 "záložka aktivní: "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:335
+#: src/bookmarks/index.txt:339
 msgid ""
 "Pushing a Feature Branch\n"
 "------------------------"
 "Poslání tematické větve\n"
 "-----------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:338
+#: src/bookmarks/index.txt:342
 msgid ""
 "While Alice has been working, Carla has been busy too. She updated the\n"
 "``README`` with the authors:"
 "Zatímco Alenka pracovala, byla Karla agilní také. Aktualizovala\n"
 "soubor ``README`` s autory:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:347
+#: src/bookmarks/index.txt:351
 msgid ""
 "This means that Alice's ``traveling`` feature branch will become a\n"
 "second head when she pushes. Mercurial will thus abort the push by\n"
 "(push) Karle vytvořila další čelo (head).\n"
 "Tomu Mercurial implicitně zabrání:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:360
+#: src/bookmarks/index.txt:364
 msgid ""
 "To investigate the situation, Alice will pull and look at the\n"
 "repository in TortoiseHg:"
 "Aby si prověřila situaci, provede Alenka `hg pull` a repozitář\n"
 "si prohlédne v TortoiseHg:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:379
+#: src/bookmarks/index.txt:383
 msgid ""
 "There are no less than three heads! Pushing the ``traveling`` head\n"
 "will indeed create two heads in the remote repository and Mercurial\n"
 "users who clone the repository won't know which head they should use as\n"
 "a basis for their own work. When there is only one head, there is no\n"
 "question --- you just clone and begin working."
-msgstr "Posláním čela ``traveling`` by se ve vzdáleném repozitáři vytvořilo další čelo. Tím by vznikla nepřehledná situace, čemuž se Mercurial apriori brání, nicméně tento krok nevylučuje."
-
-#: src/bookmarks/index.txt:386
+msgstr ""
+"Posláním čela ``traveling`` by se ve vzdáleném repozitáři vytvořilo další "
+"čelo. Tím by vznikla nepřehledná situace, čemuž se Mercurial apriori brání, "
+"nicméně tento krok nevylučuje."
+
+#: src/bookmarks/index.txt:390
 msgid ""
 "Above, Mercurial suggests to merge the heads or use `-f` to force the\n"
 "push. Forcing things is normally a sign that you're not using the tool\n"
 "Se svojí prací ve větvi ``traveling`` není ještě hotova a nechce, aby\n"
 "se změny ve větvi míchaly se změnami v hlavní vývojové lince."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:395
+#: src/bookmarks/index.txt:399
 msgid ""
 "So Alice will forcibly push the feature branch to the remote\n"
 "repository:"
 "Provede tedy Alenka vynucený `push` tematické větve do vzdáleného\n"
 "repozitáře:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:409
+#: src/bookmarks/index.txt:413
 msgid ""
 "Here it's very important that Alice restricts the push to only push\n"
 "the branch she wants! She has two feature branches that don't exist in\n"
 "Závorka (-1 heads) sděluje, že ve vzdáleném repozitáři vytvořilo\n"
 "jedno nové čelo."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:417
+#: src/bookmarks/index.txt:421
 msgid ""
 "How do things look from Carla's perspective? She now has two\n"
 "anonymous heads in her repository:"
 "Jak se věci mají z hlediska Karly? Ve svém repozitáři má nyní\n"
 "dvě anonymní čela (heads):"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:436
+#: src/bookmarks/index.txt:440
 msgid ""
 "We call them *anonymous* since there are no names attached to them ---\n"
 "they are on the same named branch and have no bookmarks:"
 "Říkáme *anonymní*, protože nejsou spojena s žádnými jmény ---\n"
 "jsou v téže pojmenované větvi (default) bez záložek:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:445
+#: src/bookmarks/index.txt:449
 msgid ""
 "Since Alice intends to continue working on the branch, it would have\n"
 "been convenient if her bookmark had been pushed too. Originally\n"
 "Původně (před Mercurialem 1.6) byly záložky striktně lokální ale\n"
 "nyní je možné i záložky vysílat a stahovat."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:451
+#: src/bookmarks/index.txt:455
 msgid ""
 "Sharing Bookmarks\n"
 "================="
 "Sdílení záložek\n"
 "==============="
 
-#: src/bookmarks/index.txt:454
+#: src/bookmarks/index.txt:458
 msgid ""
 "Bookmarks can be pushed and pulled between repositories. This works\n"
 "over any of the protocols used by Mercurial: SSH, HTTP, and local\n"
 "systému. Možnost vysílat záložku se řídí stejnými pravidly jako při\n"
 "vysílání changesetů."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:460
+#: src/bookmarks/index.txt:464
 msgid ""
 "Incoming and Outgoing Bookmarks\n"
 "-------------------------------"
 "Příchozí a odchozí záložky\n"
 "--------------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:463
+#: src/bookmarks/index.txt:467
 msgid ""
 "Alice can easily fix her earlier mistake. First, she uses `hg\n"
 "outgoing -B` to see if there are any bookmarks in the local\n"
 "Podobně by použila příkaz `hg incoming -B` (příchozí) aby\n"
 "zjistila, které ze záložek na serveru nemá ve svém repozitáři."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:478
+#: src/bookmarks/index.txt:482
 msgid ""
 "She has two bookmarks locally that don't exist on the server. To push\n"
 "a bookmark she simply needs to use `-B` instead of `-r` when pushing:"
 "Má dvě lokální záložky, které nejsou na serveru. Při vyslání záložky\n"
 "musí použít opci `-B` místo `-r`:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:490
+#: src/bookmarks/index.txt:494
 msgid ""
 "This will make Mercurial push the changeset pointed to by\n"
 "``traveling`` *and* export the bookmark to the server. Since she has\n"
 "poslala, pošle se tam jenom její záložka. Karlin repozitář nyní\n"
 "vyhlíží mnohem úpravněji:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:503
+#: src/bookmarks/index.txt:507
 msgid ""
 "Alice will publish her ``greetings`` branch in the same way, and do it\n"
 "right this time:"
 "Stejným způsobem bude Alenka publikovat svou větev ``greetings``,\n"
 "tentokrát ale řádným způsobem:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:518
+#: src/bookmarks/index.txt:522
 msgid ""
 "Working with a Published Bookmark\n"
 "---------------------------------"
 "Práce s publikovanými záložkami\n"
 "-------------------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:521
+#: src/bookmarks/index.txt:525
 msgid ""
 "Now that Alice has published her ``traveling`` bookmark, she can keep\n"
 "working and periodically push back to Carla. This will automatically\n"
 "ve své práci ve větvi a pravidelně vysílat (push) své změny Karle.\n"
 "Tentokrát již nemusí používat opci `-B`:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:539
+#: src/bookmarks/index.txt:543
 msgid ""
 "Notice the ``updating bookmark traveling`` message at the bottom. This\n"
 "is what tells Alice that the bookmark is synchronized in the two\n"
 "Všimněte si sdělení ``updating bookmark traveling`` na konci výpisu.\n"
 "Říká Alence, že je záložka synchronizována v obou repozitářích."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:543
+#: src/bookmarks/index.txt:547
 msgid ""
 "Alice and Bob can now work together on the feature branch. First, Bob\n"
 "will pull the branch from Carla. Bob needs to explicitly import the\n"
 "explicitně importovat při prvním stahování (pull) s použitím\n"
 "opce `-B`:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:564
+#: src/bookmarks/index.txt:568
 msgid ""
 "  This behavior will change in Mercurial 2.3. Starting with that\n"
 "  version, Mercurial will automatically import remote bookmarks\n"
 "  všechny příchozí changesety a záložky prostým příkazem\n"
 "  `hg pull`."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:570
+#: src/bookmarks/index.txt:574
 msgid "Bob will now check out the branch, make a change, and push it back:"
 msgstr ""
 "Bob nyní uloží stažené změny do svého repozitáře (hg update),\n"
 "provede nějakou změnu a pošle ji zpět do ústředního repozitáře:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:590
+#: src/bookmarks/index.txt:594
 msgid ""
 "Notice how the ``traveling`` bookmark was updated automatically on the\n"
 "server. In general, Mercurial will take care to synchronize a bookmark\n"
 "Pokud nejsou záložky konvergentní, je nutné je před vysláním (push)\n"
 "sloučit. Uvidíme to v následujícím odstavci."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:600
+#: src/bookmarks/index.txt:604
 msgid ""
 "Divergent Bookmarks\n"
 "==================="
 "Divergentní záložky\n"
 "==================="
 
-#: src/bookmarks/index.txt:603
+#: src/bookmarks/index.txt:607
 msgid ""
 "Bob has just pushed a changeset on the ``traveling`` branch, but Alice\n"
 "has not pulled it yet. Before pulling it she makes her own commit on\n"
 "Bob právě poslal (push) changeset větve ``traveling`` ale Alenka\n"
 "si jej ještě nestáhla. Před jeho stažením provedla komit vlastní změny:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:614
+#: src/bookmarks/index.txt:618
 msgid ""
 "As usual in Mercurial, she will notice the new commit from Bob when\n"
 "she tries to push back to the server:"
 "O Bobově nejnovější změně se dozví při pokusu poslat svou\n"
 "změnu na server:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:626
+#: src/bookmarks/index.txt:630
 msgid ""
 "Here she wants to pull and merge --- she's not about to publish a new\n"
 "feature branch, so it would be wrong to use the `-f` flag."
 "V této chvíli chce Alenka provést jenom pull a merge - nechce publikovat\n"
 "novou tematickou větev. Bylo by tedy chybné protlačit push opcí `-f`."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:629
+#: src/bookmarks/index.txt:633
 msgid ""
 "Automatic Bookmark Renaming\n"
 "---------------------------"
 "Automatické přejmenování záložek\n"
 "--------------------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:632
+#: src/bookmarks/index.txt:636
 msgid "When Alice pulls, she will get the changeset from Bob:"
 msgstr "Když Alenka provede pull, obdrží changeset od Boba:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:648
+#: src/bookmarks/index.txt:652
 msgid ""
 "In addition to the normal `hg pull` output, Mercurial printed a\n"
 "message about storing a divergent bookmark as ``traveling@default``.\n"
 "o uložení divergentní záložky jako ``traveling@default``.\n"
 "V TortoiseHg vypadá tato situace následovně:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:655
+#: src/bookmarks/index.txt:659
 msgid ""
 "What happened is that Mercurial detected that ``traveling`` on the\n"
 "server had diverged from ``traveling`` locally. As explained above,\n"
 "``@default`` vychází z implicitní (default) cesty. Pokud by Alenka\n"
 "měla zapsáno ::"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:662
+#: src/bookmarks/index.txt:666
 msgid ""
 "  [paths]\n"
 "  carla = /home/carla/phrases"
 "  [paths]\n"
 "  carla = /home/carla/phrases"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:665
+#: src/bookmarks/index.txt:669
 msgid ""
 "in her ``.hg/hgrc`` file, then the bookmark would have been renamed to\n"
 "``traveling@carla``."
 "ve svém souboru ``.hg/hgrc``, potom by byla záložka přejmenována na\n"
 "``traveling@carla``. "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:668
+#: src/bookmarks/index.txt:672
 msgid ""
 "Merging Divergent Bookmarks\n"
 "---------------------------"
 "Sloučení divergentních záložek\n"
 "------------------------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:671
+#: src/bookmarks/index.txt:675
 msgid ""
 "Like normal, Alice will now merge with the other head. Normally, she\n"
 "can just run `hg merge` and Mercurial will automatically select the\n"
 "Mercurial běžně provádí, pokud umí vybrat vhodné kandidáty. U záložek\n"
 "to však nechodí:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:683
+#: src/bookmarks/index.txt:687
 msgid "She has to merge with the divergent bookmark manually:"
 msgstr "S divergentní záložkou se musí sloučit ručně:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:695
+#: src/bookmarks/index.txt:699
 msgid ""
 "There is a conflict since both Alice and Bob added a new line after\n"
 "the first line. Alice resolves the conflict by incorporating both\n"
 "Vynoří se však konflikt, protože jak Alenka tak Bob přidali své vlastní\n"
 "řádky. Alenka jej vyřeší vložením obou změn do jednoho souboru:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:713
+#: src/bookmarks/index.txt:717
 msgid "She checks the diff and since it looks okay, she commits the merge:"
 msgstr ""
 "Provede kontrolu nástrojem diff a protože je spokojená, předá\n"
 "(commits) sloučení do archivu repozitáře:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:730
+#: src/bookmarks/index.txt:734
 msgid "After the merge, the divergent bookmark is still around:"
 msgstr "Divergentní záložka ale po sloučení nezmizela:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:740
+#: src/bookmarks/index.txt:744
 msgid "Alice no longer needs the bookmark, so she deletes it:"
 msgstr "Alice ji dále nepotřebuje, tudíž ji smaže:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:748
+#: src/bookmarks/index.txt:752
 msgid "The repository now looks like this:"
 msgstr "Repozitář nyní vypadá takto:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:755
+#: src/bookmarks/index.txt:759
 msgid ""
 "  Mercurial 2.3 will improve this: `hg merge` will now automatically\n"
 "  select a divergent bookmark as the merge candidate. After the merge\n"
 "  vybere divergentní záložku jako kandidáta sloučení. Poté, co je\n"
 "  sloučení komitováno, je divergentní záložka automaticky odebrána."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:759
+#: src/bookmarks/index.txt:763
 msgid ""
 "When she pushes back to Carla, the ``traveling`` bookmark will move\n"
 "forward. Before the push, it was pointing at ``888ae5a9e614``, and\n"
 "protože je ``0e1a5b84f635`` potomek, může se záložka na serveru\n"
 "posunout vpřed:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:776
+#: src/bookmarks/index.txt:780
 msgid ""
 "Merging a Feature Branch\n"
 "========================"
 "Sloučení tematické větve\n"
 "========================="
 
-#: src/bookmarks/index.txt:779
+#: src/bookmarks/index.txt:783
 msgid ""
 "Alice and Bob have now collected three phrases about traveling, and\n"
 "they decide that the ``traveling`` branch can be merged back into the\n"
 "Alenka s Bobem již shromáždili tři fráze o cestování a rozhodli, že\n"
 "větev ``travelling`` může být připojena zpět k hlavní vývojové linii."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:783
+#: src/bookmarks/index.txt:787
 msgid ""
 "Merging\n"
 "-------"
 "Sloučení\n"
 "--------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:786
+#: src/bookmarks/index.txt:790
 msgid ""
 "Alice will do the merge. She starts by pulling from Carla to make sure\n"
 "she has the latest changes, and then she updates to the unnamed head\n"
 "ujistila, že má nejposlednější změny a potom provede aktualizaci k\n"
 "nepojmenovanému čelu tam, kde Karla editovala soubor ``README.txt``."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:801
-msgid ""
-"In the update command, Alice used a `revision set`_ to select the\n"
+#: src/bookmarks/index.txt:805
+#, fuzzy
+msgid ""
+"In the update command, Alice used a `revision set`__ to select the\n"
 "changeset that is a head with no bookmark. She can see in\n"
 "TortoiseHg that she ended up at the correct changeset:"
 msgstr ""
 "changesetu, který je čelem bez záložky. V TortoiseHg může vidět, že\n"
 "skončila u správného changesetu: "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:808
+#: src/bookmarks/index.txt:809
+#, fuzzy
+msgid ".. __: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets"
+msgstr ".. __: http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth"
+
+#: src/bookmarks/index.txt:814
 msgid "She now simply merges with the ``traveling`` branch:"
 msgstr "Nyní provede jednoduché sloučení s větví ``traveling``:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:820
+#: src/bookmarks/index.txt:826
 msgid "The result is as you would expect:"
 msgstr "Výsledek odpovídá očekávání:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:825
+#: src/bookmarks/index.txt:831
 msgid ""
 "Deleting the Bookmark\n"
 "---------------------"
 "Smazání záložky\n"
 "---------------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:828
+#: src/bookmarks/index.txt:834
 msgid ""
 "The branch has been merged and the bookmark is no longer needed. Alice\n"
 "can therefore delete it:"
 "Větev byla přičleněna (merged) a záložka již není více potřebná.\n"
 "Alenka ji tedy může smazat:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:836
+#: src/bookmarks/index.txt:842
 msgid "She can also push the merge changeset back:"
 msgstr "Může také poslat slučující changeset zpět:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:849
+#: src/bookmarks/index.txt:855
 msgid ""
 "Even though she deleted the bookmark locally and pushed the merge\n"
 "changeset, the bookmark still exists on the server:"
 "I když smazala záložku lokálně a poslala (pushed) slučovací changeset,\n"
 "na serveru tato záložka stále existuje:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:860
+#: src/bookmarks/index.txt:866
 msgid "To delete it on the server, Alice runs"
 msgstr "Aby ji smazala i na serveru, provede:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:871
+#: src/bookmarks/index.txt:877
 msgid ""
 "Specifying a bookmark that doesn't exist locally but does exist\n"
 "on the server will delete the bookmark from the server. This is\n"
 "``NAME`` na serveru jako v lokálním repozitáři --- pokud ``NAME``\n"
 "neexistuje lokálně, neexistuje ani na serveru. "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:878
+#: src/bookmarks/index.txt:884
 msgid ""
 "Alice could also have pushed the merge and deleted the bookmark in a\n"
 "single operation. We can illustrate this by merging the ``greetings``\n"
 "Alenka také mohla provést push, merge a smazání záložky v jediné\n"
 "operaci. Ukážeme si to u připojení větve ``greetings``:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:900
+#: src/bookmarks/index.txt:906
 msgid ""
 "Here, `-B greetings` is what makes Mercurial delete the remote\n"
 "bookmark, and `-r .` is what makes it push the newly created merge\n"
 "kopie. Bez opce `-r .` by `hg push` pouze poslalo changeset ``greetings``\n"
 "--- čímž by vyloučilo slučovací changeset."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:910
+#: src/bookmarks/index.txt:916
 msgid ""
 "Bookmarks give you a lightweight way to track multiple lines of\n"
 "development (heads) in your repository. The main features of bookmarks\n"
 "vývojových linií (čel) v jednom repozitáři najednou. Hlavní vlastnosti\n"
 "záložek jsou:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:914
+#: src/bookmarks/index.txt:920
 msgid ""
 "* Mutability: Bookmarks live outside of the changeset history and can\n"
 " be added, renamed, and deleted without leaving a trace. This makes\n"
 " činí vhodným nástrojem pro sledování vlastností a pro použití\n"
 " v tematických větvích."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:918
+#: src/bookmarks/index.txt:924
 msgid ""
 "* Shareability: Bookmarks can be pushed and pulled between repositories.\n"
 " When a bookmark has been published, Mercurial will keep it in sync\n"
 " je ale nepovinná; uživatel repozitáře si sám rozhodne kdy a zda\n"
 " záložku zveřejní."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:923
+#: src/bookmarks/index.txt:929
 msgid "The main commands you use to work with bookmarks are:"
 msgstr "Hlavní příkazy pro práci se záložkami jsou:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:925
+#: src/bookmarks/index.txt:931
 msgid "* `hg bookmarks`: List all bookmarks."
 msgstr "* `hg bookmarks`: Vypsat všechny záložky."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:927
+#: src/bookmarks/index.txt:933
 msgid "* `hg bookmark NAME`: Create a new bookmark called ``NAME``."
 msgstr "* `hg bookmark NAME`: Vytvořit novou záložku s názvem ``NAME``."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:929
+#: src/bookmarks/index.txt:935
 msgid "* `hg update NAME`: Update to ``NAME`` and make the bookmark active."
 msgstr "* `hg update NAME`: Aktualizovat k ``NAME`` a aktivovat záložku."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:931
+#: src/bookmarks/index.txt:937
 msgid ""
 "* `hg incoming -B`: See bookmarks that exist in the remote repository\n"
 " but do no exist in the local repository."
 "* `hg incoming -B`: Ukázat záložky, které existují ve vzdáleném,\n"
 " ale neexistujíá v lokálním repozitáři."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:934
+#: src/bookmarks/index.txt:940
 msgid ""
 "* `hg push -B NAME`: Publish a feature branch ``NAME`` and publish the\n"
 " bookmark. If ``NAME`` doesn't exist locally, delete the ``NAME``\n"
 " záložku. Pokud ``NAME`` lokálně neexistuje, smazat záložku ``NAME``\n"
 " ve vzdáleném repozitáři."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:938
+#: src/bookmarks/index.txt:944
 msgid ""
 "* `hg pull -B NAME`: Pull a feature branch ``NAME`` along with the\n"
 " bookmark."
 "* `hg pull -B NAME`: Stáhonou tematickou větev ``NAME`` spolu s její\n"
 " záložkou."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:944
+#: src/bookmarks/index.txt:950
 msgid ""
 "1. Have one person in the group create a repository --- the others\n"
 "  clone this."
 "1. Nechť jedna osoba ve skupině vytvoří repozitář --- ostatní si\n"
 "  vytvoří jeho klon."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:947
+#: src/bookmarks/index.txt:953
 msgid "2. Create a bookmark named after yourself and make some commits."
 msgstr "2. Vytvořte záložku nesoucí vaše jméno a proveďte několik komitů."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:949
+#: src/bookmarks/index.txt:955
 msgid ""
 "3. Publish your bookmark to the central repository and pull the others'\n"
 "  branches into your own repository."
 "3. Publikujte svou záložku v centrálním repozitáři a stáhněte (pull) si\n"
 "  do svého repozitáře větve ostatních."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:952
-msgid ""
-"4. See the `revision set`_ documentation and try a query like `hg\n"
+#: src/bookmarks/index.txt:958
+#, fuzzy
+msgid ""
+"4. See the `revision set`__ documentation and try a query like `hg\n"
 "  log -r \"ancestors(NAME) - ancestors(.)\"` to see changesets on the\n"
 "  branch ``NAME`` that have not yet been merged into your current\n"
 "  revision. Revision sets also work in TortoiseHg."
 "  zjištění changesetů ve větvi ``NAME``, které nebyly dosud přičleněny\n"
 "  (merged) k vaší aktuální revizi. Sady revizí rovněž pracují v TortoiseHg. "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:957
+#: src/bookmarks/index.txt:963
+#, fuzzy
+msgid "  .. __: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets"
+msgstr ".. __: http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth"
+
+#: src/bookmarks/index.txt:965
 msgid ""
 "5. Update to one of the other branches and make a commit. Push this\n"
 "  back to the server and experiment with managing divergent\n"
 "  (push) jej zpět na server a experimentujte s ošetřením\n"
 "  divergentních záložek"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:961
-msgid ""
-"6. Enable the `rebase extension`_ and try rebasing a feature branch on\n"
-"  top of the main line of development. The bookmarks should follow\n"
+#: src/bookmarks/index.txt:969
+#, fuzzy
+msgid ""
+"6. Enable the `rebase extension`__ and try rebasing a feature branch\n"
+"  on top of the main line of development. The bookmarks should follow\n"
 "  along automatically."
 msgstr ""
 "6. Povolte `extenzi rebase`_ a zkuste přeskupit (rebase) tematickou\n"
 "  větev na konci hlavní vývojové linie. Záložky by se měly přemístit\n"
 "  automaticky."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:966
+#: src/bookmarks/index.txt:973
+#, fuzzy
+msgid "  .. __: http://mercurial.selenic.com/wiki/RebaseExtension"
+msgstr "  .. __: http://mercurial.selenic.com/wiki/ZeroconfExtension"
+
+#: src/bookmarks/index.txt:975
 msgid ""
 "History\n"
 "-------"
 "Historie\n"
 "--------"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:969
+#: src/bookmarks/index.txt:978
 msgid ""
 "The first versions of Mercurial had neither named branches nor\n"
 "bookmarks. Named branches were introduced in Mercurial 0.9.2 (December\n"
 "zkošatěly a staly se stabilnější. Zaznamenání hodné události až k\n"
 "Mercurialu 2.2 zahrnují:"
 
-#: src/bookmarks/index.txt:975
+#: src/bookmarks/index.txt:984
 msgid ""
 "Mercurial 1.1 (December 2008)\n"
 " Bookmarks are introduced as a standard extension."
 "Mercurial 1.1 (December 2008)\n"
 " Záložky jsou zavedeny jako standardní extenze."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:978
+#: src/bookmarks/index.txt:987
 msgid ""
 "Mercurial 1.6 (June 2010)\n"
 " Pushable bookmarks. Previously, bookmarks were local-only labels for\n"
 " komity. Od této verze mohou být záložky sdíleny publikováním\n"
 " na vzdálený server, odkud si je mohou ostatní stáhnout."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:983
+#: src/bookmarks/index.txt:992
 msgid ""
 "Mercurial 1.8 (March 2011)\n"
 " The bookmarks feature \"graduated\" and became part of core Mercurial."
 "Mercurial 1.8 (March 2011)\n"
 " Rozvinuté vlastnosti záložek se staly pevnou součástí Mercurialu. "
 
-#: src/bookmarks/index.txt:986
+#: src/bookmarks/index.txt:995
 msgid ""
 "Mercurial 2.1 (February 2012)\n"
 " Divergent bookmarks are renamed when pulled into the local\n"
 " repozitáře. To umožňuje rozlišovat mezi ``foo`` (vaše záložka)\n"
 " a``foo@alice`` (záložka Alenky)."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:991
+#: src/bookmarks/index.txt:1000
 msgid ""
 "Because the bookmarks feature has had a long history, there are quite a\n"
 "few guides out there that now contain outdated information. You can\n"
 "průvodce vůbec znát, zjistíte snadno porovnáním datumu vydání průvodce\n"
 "s výše uvedeným přehledem."
 
-#: src/bookmarks/index.txt:996
-msgid ""
-".. _named branches: ../tasks/\n"
-".. _revision set: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\n"
-".. _rebase extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/RebaseExtension"
-msgstr ""
-".. _pojmenované větve: ../tasks/\n"
-".. _pojmenovanými větvemi: ../tasks/\n"
-".. _sada revizí: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\n"
-".. _sadu revizí: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\n"
-".. _extenzi rebase: http://mercurial.selenic.com/wiki/RebaseExtension"
-
 #: src/common-home.rst:8
 msgid ".. _Mercurial Kick Start Exercises: ."
 msgstr ".. _Mercurial Kick Start Exercises: ."
 "umožňuje používat lokální (offline) komit a všechny ostatní pěkné nástroje\n"
 "Mercurialu a posílat (push) changesety zpět do Subversion."
 
-#: src/hgsubversion/index.txt:22
+#: src/hgsubversion/index.txt:20
+msgid ".. __: http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/"
+msgstr ".. __: http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/"
+
+#: src/hgsubversion/index.txt:24
 msgid ""
 "Installation\n"
 "============"
 "Instalace\n"
 "========="
 
-#: src/hgsubversion/index.txt:25
-msgid ".. __: http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/"
-msgstr ".. __: http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/"
-
 #: src/hgsubversion/index.txt:36
 msgid ""
 "The extension requires the Python Subversion bindings. The bindings\n"
 "Again, this is necessary since Subversion is a strictly linear system.\n"
 "The new history looks like this:"
 msgstr ""
-"Toto je nezbytné, protože Subversion je přísně lineární systém. Nová historie\n"
+"Toto je nezbytné, protože Subversion je přísně lineární systém. Nová "
+"historie\n"
 "vypadá takto:"
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:335
 " become sufficiently fast. Mercurial is designed to make local access\n"
 " fast."
 msgstr ""
-" Lidé začnou pracovat odlišně, jestliže jsou jejich nástroje dostatečně rychlé.\n"
+" Lidé začnou pracovat odlišně, jestliže jsou jejich nástroje dostatečně "
+"rychlé.\n"
 " Mercurial je navržen pro rychlý lokální přístup."
 
 #: src/hgsubversion/index.txt:348
 "in Mercurial, but hgsubversion still does a good job at interpreting\n"
 "the developers' intentions."
 msgstr ""
-"Tento druh ``\"strusky\" nelze vždy v Mercurialu prezentovat rozumným způsobem,\n"
+"Tento druh ``\"strusky\" nelze vždy v Mercurialu prezentovat rozumným "
+"způsobem,\n"
 "nicméně extenze hgsubversion`` je při interpretaci dobrým\n"
 "pomocníkem."
 
 "is why Mercurial can access remote repositories over a network\n"
 "connection."
 msgstr ""
-"V části `Základy Mercurialu`__ jste viděli jak si Alenka s Bobem mohou vzájemně\n"
+"V části `Základy Mercurialu`__ jste viděli jak si Alenka s Bobem mohou "
+"vzájemně\n"
 "posílat a stahovat změny v témže souborovém systému. Taková situace je\n"
 "pohodlná, ale většina uživatelů takový přímý přístup nemá. Proto Mercurial\n"
 "podporuje vzdálený přístup přes síťové připojení."
 
 #: src/remote/index.txt:59
 msgid "* SSH: the secure shell protocol used on many Unix systems."
-msgstr "* SSH: bezpečný protokol rozhranní (shell), používaný mnoha Unixovými systémy."
+msgstr ""
+"* SSH: bezpečný protokol rozhranní (shell), používaný mnoha Unixovými "
+"systémy."
 
 #: src/remote/index.txt:61
 msgid ""
 " users can only execute Mercurial-related commands do not get a full\n"
 " login shell, see the `hg-ssh`__ script for details."
 msgstr ""
-" Máte-li již účet SSH na serveru s nainstalovaným Mercurialem, potom použití\n"
+" Máte-li již účet SSH na serveru s nainstalovaným Mercurialem, potom "
+"použití\n"
 " SSH je nejsnadnější cesta ke klonování repozitáře. Je možné\n"
 " nastavit účet s omezeným přihlašovacím prostředím, takže uživatelé\n"
 " mohou provádět pouze ty příkazy, které souvisí s Mercurialem.\n"
 "a complete copy of the repository and the ``default`` branch is\n"
 "checked out."
 msgstr ""
-"Jak lze vidět, neliší se to příliš od způsobu, kterým Alenka klonovala repozitář\n"
+"Jak lze vidět, neliší se to příliš od způsobu, kterým Alenka klonovala "
+"repozitář\n"
 "s použitím cesty v systému souborů; v obou případech je výsledkem\n"
 "úplná kopie repozitáře s vybranou větví ``default``."
 
 "you like."
 msgstr ""
 "Lokálníh klon umí Mercurial vytvořit mnohem rychleji, než klonu přes HTTP.\n"
-"Není to jenom proto, že načítání dat přes síť je pomalejší než z lokálního disku,\n"
+"Není to jenom proto, že načítání dat přes síť je pomalejší než z lokálního "
+"disku,\n"
 "ale i proto, že lokální klon opakovaně využívá prostor v adresáři ``.hg``\n"
-"s použitím hardlinků mezi soubory. Dva klony takto sdílejí prostor na disku,\n"
+"s použitím hardlinků mezi soubory. Dva klony takto sdílejí prostor na "
+"disku,\n"
 "zabraný dvěma adresáři ``.hg`` a pouze jednou pracovní kopií repozitáře."
 
 #: src/remote/index.txt:112
 "or even for browsing the history yourself."
 msgstr ""
 "Jak již bylo zmíněno dříve, Mercurial má vestavěný webový server. Ten lze\n"
-"použít k rychlému sdílení repozitáře s jiným počítačem v síti LAN nebo dokonce\n"
+"použít k rychlému sdílení repozitáře s jiným počítačem v síti LAN nebo "
+"dokonce\n"
 "pro brouzdání v historii revizí."
 
 #: src/remote/index.txt:148
 "computers :-)"
 msgstr ""
 "Repozitářem lze nyní brouzdat v normálním webovém prohlížeči na adrese\n"
-"http://localhost:8000/. Zde uvidíme historii projektu s lineárním grafem, můžeme\n"
+"http://localhost:8000/. Zde uvidíme historii projektu s lineárním grafem, "
+"můžeme\n"
 "prohlížet jednotlivé changesety, seznamy tagů a větví, můžeme anotovat\n"
 "soubory a vyjmout kteroukoliv revizi jako tarball nebo komprimovaný soubor.\n"
-"Jinými slovy, vestavěný webový server je velice vhodný nástroj jak pro lidi,\n"
+"Jinými slovy, vestavěný webový server je velice vhodný nástroj jak pro "
+"lidi,\n"
 "tak pro počítače :-)."
 
 #: src/remote/index.txt:167
 "where you authenticate users against an LDAP database, then you just\n"
 "reuse that for Mercurial."
 msgstr ""
-"Všimněte si, že Bobovo poslání (push) bylo zrušeno, aniž by Bob dostal šanci\n"
+"Všimněte si, že Bobovo poslání (push) bylo zrušeno, aniž by Bob dostal "
+"šanci\n"
 "zadat uživatelské jméno či heslo. Důvodem je to, že vestavěný webový server\n"
-"nepodporuje autentifikaci, neboť není vybaven správou uživatelů. U tohoto serveru\n"
+"nepodporuje autentifikaci, neboť není vybaven správou uživatelů. U tohoto "
+"serveru\n"
 "se nepředpokládá, že bude používan v širším prostředí. Pro připojení\n"
-"k www použijete skript ``hgweb.cgi``, dodávaný s Mercurialem, který spustíte\n"
+"k www použijete skript ``hgweb.cgi``, dodávaný s Mercurialem, který "
+"spustíte\n"
 "v opravdovém webovém serveru, jako je např. Apache. Tento webový server\n"
-"má potřebnou infrastrukturu pro řádné ověření uživatele. Výhodou tohoto nastavení\n"
-"je to, že pro ověření můžete použít svou preferovanou metodu: máte-li nastavení,\n"
-"ve kterém ověřujete uživatele proti databázi LDAP, potom jej použijete i pro\n"
+"má potřebnou infrastrukturu pro řádné ověření uživatele. Výhodou tohoto "
+"nastavení\n"
+"je to, že pro ověření můžete použít svou preferovanou metodu: máte-li "
+"nastavení,\n"
+"ve kterém ověřujete uživatele proti databázi LDAP, potom jej použijete i "
+"pro\n"
 "Mercurial."
 
 #: src/remote/index.txt:238
 "`caching of HTTP(S) credentials`_ below."
 msgstr ""
 "Zde se žádné ověřování neprovádělo, ale ve většíně reálných případů budete\n"
-"muset provést autentifikaci nejen pro posílání changesetů ale někdy i pro jejich\n"
+"muset provést autentifikaci nejen pro posílání changesetů ale někdy i pro "
+"jejich\n"
 "stahování. Otázku `caching of HTTP(S) credentials`_ probereme dále."
 
-#: src/remote/index.txt:273
-#: src/remote/index.txt:326
+#: src/remote/index.txt:273 src/remote/index.txt:326
 msgid ""
 "Filesystem Permissions\n"
 "----------------------"
 "run as some user on the server and that user must have read access to\n"
 "the repository files in order to serve them."
 msgstr ""
-"Přistoupíme-li k repozitáři pomocí skriptu ``hgweb.cgi``, potom tento přístup\n"
+"Přistoupíme-li k repozitáři pomocí skriptu ``hgweb.cgi``, potom tento "
+"přístup\n"
 "je vlastně realizován webovým serverem pro který musíme mít potřebné\n"
 "oprávnění k zápisu, abychom mohli na tomto serveru publikovat svůj repozitář."
 
 "system administrators will therefore prefer the HTTP based setup\n"
 "instead since that ties into their existing webserver setup."
 msgstr ""
-"Z toho vyplývá, že účet pro SSH server není potřebný. Mnozí administrátoři budou\n"
+"Z toho vyplývá, že účet pro SSH server není potřebný. Mnozí administrátoři "
+"budou\n"
 "ale dávat přednost sestavě založené na HTTP, protože ta je váže k jejich\n"
 "existující sestavě webového serveru."
 
 "user. The only thing to remember is that the syntax is a URL syntax\n"
 "and not a ``scp`` or ``rsync`` SSH path. So you write::"
 msgstr ""
-"Ovšem, máte-li učet na serveru a je-li na systému nainstalovaný Mercurial, potom\n"
-"je protokol SSH velmi snadno použitelný. Nutno si pamatovat pouze to, že syntaxe\n"
+"Ovšem, máte-li učet na serveru a je-li na systému nainstalovaný Mercurial, "
+"potom\n"
+"je protokol SSH velmi snadno použitelný. Nutno si pamatovat pouze to, že "
+"syntaxe\n"
 "je syntaxí URL a nikoliv záležitostí cesty SSH - ``scp`` nebo `rsync``.\n"
 "Takže napíšete::"
 
 "  ve Windows použijete Pageant_ programu Putty."
 
 #: src/remote/index.txt:377
-msgid ".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
-msgstr ".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
+msgid ""
+".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
+msgstr ""
+".. _pageant: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter9.html"
 
 #: src/remote/index.txt:379
 msgid ""
 "You can save the credentials directly in your Mercurial configuration\n"
 "file. You do this with the `auth section`__::"
 msgstr ""
-"Přihlašovací údaje lze uložit také přímo do konfiguračního souboru Mercurialu.\n"
+"Přihlašovací údaje lze uložit také přímo do konfiguračního souboru "
+"Mercurialu.\n"
 "Provedete to pomocí `sekce auth`__::"
 
 #: src/remote/index.txt:418
 msgstr "  hg clone https://bitbucket.org/aragost/private"
 
 #: src/remote/index.txt:494
-msgid ".. _schemes extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
-msgstr ".. _extenzi schemes: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
+msgid ""
+".. _schemes extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
+msgstr ""
+".. _extenzi schemes: http://mercurial.selenic.com/wiki/SchemesExtension"
 
 #: src/remote/index.txt:496
 msgid ""
 "also used the oportunity to enable compression for the SSH tunnel,\n"
 "which will improve performance overall."
 msgstr ""
-"Všimněte si, že tato konfigurace dokonce dosadí vaše uživatelské jméno. Na to se\n"
-"snadno zapomene při používání SSH s Bitbucket. Využili jsme také příležitosti\n"
+"Všimněte si, že tato konfigurace dokonce dosadí vaše uživatelské jméno. Na "
+"to se\n"
+"snadno zapomene při používání SSH s Bitbucket. Využili jsme také "
+"příležitosti\n"
 "povolit kompresi pro tunel SSH, což celkově zlepšuje výkon."
 
 #: src/remote/index.txt:526
 "``bb``, then you can begin using ``ssh://bb/`` style URLs with\n"
 "Mercurial."
 msgstr ""
-"Používáte-li Putty_ ve Windows (instalační paket je součástí instalace TortoiseHg),\n"
-"můžete učinit totéž konfigurací a uložením připojení. Uložíte-li konfiguraci pod\n"
-"jménem ``bb``, potom můžete v Mercurialu začít používat způsob připojení ``ssh://bb/``."
+"Používáte-li Putty_ ve Windows (instalační paket je součástí instalace "
+"TortoiseHg),\n"
+"můžete učinit totéž konfigurací a uložením připojení. Uložíte-li konfiguraci "
+"pod\n"
+"jménem ``bb``, potom můžete v Mercurialu začít používat způsob připojení "
+"``ssh://bb/``."
 
 #: src/remote/index.txt:532
 msgid ""
 ".. _OpenSSH: http://www.openssh.com/\n"
 ".. _Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/"
 
-#: src/remote/index.txt:536
-#: src/subrepositories/index.txt:424
+#: src/remote/index.txt:536 src/subrepositories/index.txt:424
 #: src/tasks/index.txt:858
 msgid ""
 "Exercises\n"
 "2. Create a private repository called ``test`` and clone it to your\n"
 "  local machine."
 msgstr ""
-"2. Vytvořte privátní repozitář nazvaný ``test`` a naklonujte si jej do svého\n"
+"2. Vytvořte privátní repozitář nazvaný ``test`` a naklonujte si jej do "
+"svého\n"
 "  počítače."
 
 #: src/remote/index.txt:544
 msgid ""
 "3. Add and commit a file to the repository and push it back to\n"
 "  Bitbucket."
-msgstr "3. Přidejte a komitujte soubor do repozitáře a pošlete jej zpět do Bitbucket."
+msgstr ""
+"3. Přidejte a komitujte soubor do repozitáře a pošlete jej zpět do Bitbucket."
 
 #: src/remote/index.txt:547
 msgid ""
 "4. Make a clone of https://bitbucket.org/aragost/hello/ on your local\n"
 "  machine."
-msgstr "4. Vytvořte ve svém počítači klon složky https://bitbucket.org/aragost/hello/"
+msgstr ""
+"4. Vytvořte ve svém počítači klon složky https://bitbucket.org/aragost/hello/"
 
 #: src/remote/index.txt:550
 msgid ""
 "5. Create a new repository on Bitbucket called ``hello`` and push the\n"
 "  hello clone from your machine up to Bitbucket."
 msgstr ""
-"5. Vytvořte v Bitbucket nový repozitář nazvaný ``hello`` a pošlete (push) klon\n"
+"5. Vytvořte v Bitbucket nový repozitář nazvaný ``hello`` a pošlete (push) "
+"klon\n"
 "  'hello' ze svého počítače do Bitbucket."
 
 #: src/remote/index.txt:553
 "  ``test`` clone on Bitbucket? How does Mercurial know if the\n"
 "  repositories are related?"
 msgstr ""
-" Co se stane, když se pokusíte poslat (push) z vašeho klonu ``hello`` do vašeho\n"
-" klonu ``test`` na Bitbucket? Jak Mercurial pozná, že jsou repozitáře spřízněny?"
+" Co se stane, když se pokusíte poslat (push) z vašeho klonu ``hello`` do "
+"vašeho\n"
+" klonu ``test`` na Bitbucket? Jak Mercurial pozná, že jsou repozitáře "
+"spřízněny?"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:12
 msgid ""
 "repositories. However where meaningful commands take a `--subrepo`\n"
 "option to recurse down into the subrepositories."
 msgstr ""
-"Základní příkazy pro subrepozitáře jsou stejné, jako pro normální repozitáře.\n"
+"Základní příkazy pro subrepozitáře jsou stejné, jako pro normální "
+"repozitáře.\n"
 "Subrepozitáře jsou zahrnuty do operace doplněním příkazu opcí `--subrepo`."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:34
 msgstr ""
 "Řekněme, že jistá společnost má knihovny v repozitářích Subversion\n"
 "a z nějakých důvodů je nemůže konvertovat do Mercurialu. To není\n"
-"problém, protože Mercurial umí používat repozitáře Subversion jako subrepozitáře.\n"
+"problém, protože Mercurial umí používat repozitáře Subversion jako "
+"subrepozitáře.\n"
 "Postup je stejný jako výše až na to, že v souboru ``.hgsub`` předsadíme\n"
 "``[svn]`` před URL."
 
 "subrepository in the ``.hgsubstate`` file."
 msgstr ""
 "Jak bylo zmíněno, ``.hgsubstate`` se nemá editovat. Pokud ale chcete\n"
-"subrepozitář přepnout na jinou revizi, potom do něho vstupte a k této revizi\n"
+"subrepozitář přepnout na jinou revizi, potom do něho vstupte a k této "
+"revizi\n"
 "jej aktualizujete. Tato změna musí být také zaznamenána ve vnějším\n"
 "repozitáři. V něm tedy provedete komit, což změní stav subrepozitáře\n"
 "v souboru ``.hgsubstate``."
 "since updating to another revision of a repository might mean that we\n"
 "have to update the subrepository to another revision as well."
 msgstr ""
-"Aktualizace také přirozeně provádí akce se subrepozitáři, protože aktualizace\n"
+"Aktualizace také přirozeně provádí akce se subrepozitáři, protože "
+"aktualizace\n"
 "repozitáře k jiné revizi může znamenat, že musíme také k jiné revizi\n"
 "aktualizovat subrepozitář."
 
 "Other commands that can work on subrepositories need a `--subrepos`\n"
 "option to recurse through the subrepositories."
 msgstr ""
-"Další příkazy, které by mohly pracovat se subrepozitářích, potřebují doplněk opcí\n"
+"Další příkazy, které by mohly pracovat se subrepozitářích, potřebují doplněk "
+"opcí\n"
 "`--subrepos`."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:326
 "a potom se tento repozitář včlení jako subrepozitář."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:355
-msgid ".. _convert extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/ConvertExtension"
-msgstr ".. _convert extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/ConvertExtension"
+msgid ""
+".. _convert extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/ConvertExtension"
+msgstr ""
+".. _convert extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/ConvertExtension"
 
 #: src/subrepositories/index.txt:357
 msgid ""
-"This first part below, just creates our folder. makes some changes and commits\n"
+"This first part below, just creates our folder. makes some changes and "
+"commits\n"
 "its contents."
 msgstr ""
 "V první části dole se pouze vytvoří naše složka, provedou se\n"
 "Mapa souborů určuje, co má být zahrnuto do složky; navíc existuje mapování\n"
 "změn názvů, což zajišťuje, že obsah složky bude v kořenovém adresáři\n"
 "vytvářeného repozitáře bude. Potom provedeme konverzi a dohlédneme, že máme\n"
-"repozitář pouze s těmi changesety, které byly editovány uvnitř složky. Tento\n"
+"repozitář pouze s těmi changesety, které byly editovány uvnitř složky. "
+"Tento\n"
 "repozitář potom může být přičleněn jako subrepozitář, jak bylo dříve popsáno."
 
 #: src/subrepositories/index.txt:414
 "klony nebo záložky. Tím se vyhnou nadbytečné \"byrokracii\", spojené\n"
 "s používáním nemotornějších pojmenovaných větví."
 
-#: src/tasks/index.txt:49
-#: src/vendor-branches/index.txt:17
+#: src/tasks/index.txt:49 src/vendor-branches/index.txt:17
 msgid ""
 "Overview\n"
 "========"
 msgid ""
 "Using `thg log`, Carla can see how the new branch is attached to the\n"
 "``default`` branch:"
-msgstr "Připojení nové větve k větvi ``default`` si Karla prohlédne v `thg log`:"
+msgstr ""
+"Připojení nové větve k větvi ``default`` si Karla prohlédne v `thg log`:"
 
 #: src/tasks/index.txt:327
 msgid ""
 "The two heads are clearly visible and Carla updates to the ``issue-1``\n"
 "branch:"
-msgstr "Obě větve jsou přehledně zobrazeny a Karla provede aktualizaci k větvi ``issue-1``:"
+msgstr ""
+"Obě větve jsou přehledně zobrazeny a Karla provede aktualizaci k větvi "
+"``issue-1``:"
 
 #: src/tasks/index.txt:336
 msgid ""
 "a ``stable`` (zelená) pro opravenky (bugfixes) a vydání (releases).\n"
 "Vidíme jak je ``stable`` sloučena s ``default`` aby se opravenka\n"
 "přenesla do aktuálního vývoje. Když je připraveno vydání (release),\n"
-"provede se sloučenív jiném směru --- od ``default`` ke ``stable`` a je přidán tag. Výsledkem jsou dvě paralelní stopy vývoje, kde zelená větev ``stable`` vždy\n"
+"provede se sloučenív jiném směru --- od ``default`` ke ``stable`` a je "
+"přidán tag. Výsledkem jsou dvě paralelní stopy vývoje, kde zelená větev "
+"``stable`` vždy\n"
 "obsahuje podmnožinu změn v modré větvi ``default``."
 
 #: src/tasks/index.txt:791
 "  Ve Windows je nutné si uvědomit, že příkaz `hg serve` zpřístupní\n"
 "  repozitář implicitně na portu 8000, takže se Mercurial pokusí\n"
 "  pojmenovat klon nějak jako ``172.16.0.8000``, což je pro Windows\n"
-"  neplatný název. Měli byste tedy zadat další argument příkazu `hg clone ~`,\n"
+"  neplatný název. Měli byste tedy zadat další argument příkazu `hg clone "
+"~`,\n"
 "  aby dostal klon vhodné jméno."
 
 #: src/tasks/index.txt:888
 "  Fill in the missing cantons for French, German, and Italian and\n"
 "  commit the change. Wait for the others to finish expanding their\n"
 "  abbreviations."
-msgstr "  Doplňte chybějící kantony pro francouzštinu, němčinu, italštinu/n  a komituje změnu. Počkekte, až ostatní dokončí doplňování svých zkratek."
+msgstr ""
+"  Doplňte chybějící kantony pro francouzštinu, němčinu, italštinu/n  a "
+"komituje změnu. Počkekte, až ostatní dokončí doplňování svých zkratek."
 
 #: src/tasks/index.txt:941
 msgid ""
 "  merge tool will be run. Under Windows and under Linux, KDiff3 is\n"
 "  the default tool. It looks like this when started:"
 msgstr ""
-"2. Konflikt se zjistí, když K stáhne změny a zadá `hg merge`./n  V závislosti na aktuální konfiguraci  Mercurialu se spustí slučovací\n"
+"2. Konflikt se zjistí, když K stáhne změny a zadá `hg merge`./n  V "
+"závislosti na aktuální konfiguraci  Mercurialu se spustí slučovací\n"
 "  procedura. Implicitním nástrojem v Linuxu a ve Windows je KDiff3.\n"
 "  Po otevření vypadá asi takto:"
 
 msgid ""
 "She will be using Java, so she also configures a ``.hgignore`` file\n"
 "right away:"
-msgstr "Bude používat Javu a proto také upraví vhodným způsobem soubor ``.hgignore``:"
+msgstr ""
+"Bude používat Javu a proto také upraví vhodným způsobem soubor ``.hgignore``:"
 
 #: src/vendor-branches/index.txt:94
 msgid ""
 "====="
 
 #~ msgid ""
-#~ "The solution is to use the `transplant extension`__ that ships with\n"
-#~ "Mercurial. Carla enables it by putting::"
+#~ "Mac OS X:\n"
+#~ " There are binary packages available for Mercurial_. The PyGTK\n"
+#~ " bindings are difficult to install on Mac OS X, so instead of\n"
+#~ " TortoiseHg, recommend using Murky_ to examine the repository\n"
+#~ " history."
 #~ msgstr ""
-#~ "Řešením je použití extenze `transplant`__, která je součástí\n"
-#~ "Mercurialu. Karla ji povolí vložením::"
+#~ "Mac OS X:\n"
+#~ " Pro Mercurial_ jsou k disposici binární pakety. Pojítka na PyGTK\n"
+#~ " se v Mac OS X obtížně instalují, proto místo TortoiseHg doporučujeme\n"
+#~ " použít Murky_."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Transplanting Changes\n"
-#~ "---------------------"
+#~ ".. _TortoiseHg: http://tortoisehg.org/\n"
+#~ ".. _Mercurial: http://mercurial.selenic.com/\n"
+#~ ".. __: http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/hgtk\n"
+#~ ".. _Murky: http://bitbucket.org/snej/murky/"
 #~ msgstr ""
-#~ "Přenášení změn\n"
-#~ "--------------"
-
-#~ msgid ".. __: `Merging Renamed Files in Subversion`_"
-#~ msgstr ".. __: `Sloučení přejmenovaných souborů v Subversion`_"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Commands Crossing Repository Boundaries\n"
-#~ "======================================="
-#~ msgstr ""
-#~ "Příkazy překračující hranice repozitářů\n"
-#~ "======================================="
-
-#~ msgid ""
-#~ "Detaching a Subrepository\n"
-#~ "============================="
-#~ msgstr ""
-#~ "Odpojení subrepozitáře\n"
-#~ "======================"
-
-#~ msgid ".. _convert extension: http://mercurial/wiki/..."
-#~ msgstr ".. _convert extension: http://mercurial/wiki/..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Update On Demand\n"
-#~ "================"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vyžádaná aktualizace\n"
-#~ "===================="
-
-#~ msgid ""
-#~ "Another Version\n"
-#~ "==============="
-#~ msgstr ""
-#~ "Jiná verze\n"
-#~ "==========="
-
-#~ msgid ""
-#~ "Subversion Subrepositories\n"
-#~ "=========================="
-#~ msgstr ""
-#~ "Subrepozitáře Subversion\n"
-#~ "========================"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Remote Subrepositories\n"
-#~ "======================"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vzdálené subrerpozitáře\n"
-#~ "======================="
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can leave out the version number if you want the very latest\n"
-#~ "version, the version number shown above is the one used for this\n"
-#~ "guide. Now put::"
-#~ msgstr ""
-#~ "Číslo verze můžete vynechat, pokud chcete nejposlednější verzi;\n"
-#~ "zobrazené číslo verze nahoře je použité v tomto průvodci.\n"
-#~ "Nyní zapište::"
-
-#~ msgid ""
-#~ "  We will update the guide to TortoiseHg 2.0 later and hope the\n"
-#~ "  temporary mismatch wont cause any problems."
-#~ msgstr ""
-#~ "  Věříme, že uvedená dočasná nesrovnalost nezpůsobí větší potíže pří\n"
-#~ "  při porozumnění uváděných příkladů."
+#~ ".. _TortoiseHg: http://tortoisehg.org/\n"
+#~ ".. _Mercurial: http://mercurial.selenic.com/\n"
+#~ ".. __: http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/hgtk\n"
+#~ ".. _Murky: http://bitbucket.org/snej/murky/"
 
 #~ msgid ""
 #~ "  TortoiseHg version 2.0 was recently released and the `hgtk` program\n"
 #~ " Tato změna není v tomto průvodci vždy reflektována."
 
 #~ msgid ""
-#~ ".. _TortoiseHg: http://tortoisehg.org/\n"
-#~ ".. _Mercurial: http://mercurial.selenic.com/\n"
-#~ ".. __: http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/hgtk\n"
-#~ ".. _Murky: http://bitbucket.org/snej/murky/"
+#~ "  We will update the guide to TortoiseHg 2.0 later and hope the\n"
+#~ "  temporary mismatch wont cause any problems."
 #~ msgstr ""
-#~ ".. _TortoiseHg: http://tortoisehg.org/\n"
-#~ ".. _Mercurial: http://mercurial.selenic.com/\n"
-#~ ".. __: http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/hgtk\n"
-#~ ".. _Murky: http://bitbucket.org/snej/murky/"
+#~ "  Věříme, že uvedená dočasná nesrovnalost nezpůsobí větší potíže pří\n"
+#~ "  při porozumnění uváděných příkladů."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Mac OS X:\n"
-#~ " There are binary packages available for Mercurial_. The PyGTK\n"
-#~ " bindings are difficult to install on Mac OS X, so instead of\n"
-#~ " TortoiseHg, recommend using Murky_ to examine the repository\n"
-#~ " history."
+#~ "You can leave out the version number if you want the very latest\n"
+#~ "version, the version number shown above is the one used for this\n"
+#~ "guide. Now put::"
 #~ msgstr ""
-#~ "Mac OS X:\n"
-#~ " Pro Mercurial_ jsou k disposici binární pakety. Pojítka na PyGTK\n"
-#~ " se v Mac OS X obtížně instalují, proto místo TortoiseHg doporučujeme\n"
-#~ " použít Murky_."
+#~ "Číslo verze můžete vynechat, pokud chcete nejposlednější verzi;\n"
+#~ "zobrazené číslo verze nahoře je použité v tomto průvodci.\n"
+#~ "Nyní zapište::"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Remote Subrepositories\n"
+#~ "======================"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vzdálené subrerpozitáře\n"
+#~ "======================="
+
+#~ msgid ""
+#~ "Subversion Subrepositories\n"
+#~ "=========================="
+#~ msgstr ""
+#~ "Subrepozitáře Subversion\n"
+#~ "========================"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Another Version\n"
+#~ "==============="
+#~ msgstr ""
+#~ "Jiná verze\n"
+#~ "==========="
+
+#~ msgid ""
+#~ "Update On Demand\n"
+#~ "================"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyžádaná aktualizace\n"
+#~ "===================="
+
+#~ msgid ".. _convert extension: http://mercurial/wiki/..."
+#~ msgstr ".. _convert extension: http://mercurial/wiki/..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Detaching a Subrepository\n"
+#~ "============================="
+#~ msgstr ""
+#~ "Odpojení subrepozitáře\n"
+#~ "======================"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Commands Crossing Repository Boundaries\n"
+#~ "======================================="
+#~ msgstr ""
+#~ "Příkazy překračující hranice repozitářů\n"
+#~ "======================================="
+
+#~ msgid ".. __: `Merging Renamed Files in Subversion`_"
+#~ msgstr ".. __: `Sloučení přejmenovaných souborů v Subversion`_"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Transplanting Changes\n"
+#~ "---------------------"
+#~ msgstr ""
+#~ "Přenášení změn\n"
+#~ "--------------"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The solution is to use the `transplant extension`__ that ships with\n"
+#~ "Mercurial. Carla enables it by putting::"
+#~ msgstr ""
+#~ "Řešením je použití extenze `transplant`__, která je součástí\n"
+#~ "Mercurialu. Karla ji povolí vložením::"
+
+#~ msgid ""
+#~ ".. _named branches: ../tasks/\n"
+#~ ".. _revision set: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\n"
+#~ ".. _rebase extension: http://mercurial.selenic.com/wiki/RebaseExtension"
+#~ msgstr ""
+#~ ".. _pojmenované větve: ../tasks/\n"
+#~ ".. _pojmenovanými větvemi: ../tasks/\n"
+#~ ".. _sada revizí: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\n"
+#~ ".. _sadu revizí: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\n"
+#~ ".. _extenzi rebase: http://mercurial.selenic.com/wiki/RebaseExtension"