Commits

Alex Ulianytskyi  committed e0dd9f7

Лаба #05. Добавлена формула подсчёта массы.

 • Participants
 • Parent commits 505dbaa

Comments (0)

Files changed (3)

File 05/lab-05.kilepr

 
 [item:lab-05.tex]
 archive=true
-column=41
+column=142
 encoding=UTF-8
 highlight=LaTeX
-line=126
+line=109
 mode=LaTeX
 open=true
 order=0
 
 [view-settings,view=0,item:lab-05.tex]
-CursorColumn=41
-CursorLine=126
+CursorColumn=142
+CursorLine=109

File 05/lab-05.pdf

Binary file modified.

File 05/lab-05.tex

   охолоджують. Відфільтрований розчин переносять у мірну колбу
   ємністю 100,0 мл, доводять водою до риски та ретельно перемішують.
   Зберігають розчин у поліетиленовому посуді.
-  \item Натрію силікат, $1,0 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $1,0 \cdot 10^{-4}$ моль/л.
+  \item Натрію силікат, $1,0 \cdot 10^{-3}$ моль/л.
   \item Сульфатна кислота, 4,0 моль/л.
   \item Аскорбінова кислота, 2 \% -ний розчин. Готують розчиненням 0,250 г
   аскорбінової кислоти у воді у мірній колбі ємністю 25,0 мл.
 Відбирають аліквотні частини розчину (по 10 мл) в чотири мірні колби ємністю 25,0 мл, додають всі
 реактиви і вимірюють оптичну густину розчинів, як при побудові
 градуювального графіка. Концентрацію силіцію в розчині, який
-фотометрують, та вміст його в розчині задачі розраховують, як зазначено
-у варіанті 1. Результати заносять до табл. \ref{tab:probe}.
+фотометрують, та вміст його в розчині задачі розраховують, за формулою \eqref{eq:mass}.
+\begin{equation}
+ \label{eq:mass}
+  m_\mathrm{Si},~\textrm{мг} = \frac{C_\mathrm{Si} (\textrm{ммоль/л}) \cdot 0,025 \cdot V_\textrm{зад}}{V_\textrm{ал}} \cdot A_r(\textrm{Si})(\textrm{г/моль}),
+\end{equation}
+де $V_\textrm{зад}$ -- об'єм розчину задачi, мл (50,0 мл), $V_\textrm{ал}$---об'єм алiквотної частини (10,00 мл), $A_r(Si)$, г/моль --- атомна маса Силіцію (28,0855).
+Результати заносять до табл. \ref{tab:probe}.
 Отримані дані обробляють, як зазначено в розділі Статистична обробка результатів визначення.
 Результати отримують у формі: $m(\mathrm{Si}),~\textrm{мг} = \bar m \pm \Delta m$.