HTTPS SSH

TabKit

TabKit jest wtyczką do komunikatora AQQ. Oferuje masę funkcjonalności usprawniających korzystanie z komunikatora np. zapamiętywanie zamkniętych zakładek, inteligentne przełączanie, zapamiętywanie sesji.

Wymagania

Do skompilowania wtyczki TabKit potrzebne jest:

  • Embarcadero RAD Studio 10 Seattle (C++Builder oraz Delphi, jeżeli chcemy kompilować wersję x64)
  • Pełna wersja komponentów AlphaControls (do kompilacji wersji x64 potrzebne jest Delphi)
  • Plik nagłówkowy SDK komunikatora AQQ
  • Opcjonalnie UPX dla zmniejszenia rozmiaru pliku wynikowego (w szczególności wersji x64)

Błędy

Znalezione błędy wtyczki należy zgłaszać na tracekerze znajdującym na oficjalnym forum komunikatora AQQ lub pisząc bezpośrednio do autora wtyczki.

Kontakt z autorem

Autorem wtyczki TabKit jest Krzysztof Grochocki. Możesz skontaktować się z nim poprzez XMPP pisząc na im@beherit.pl.

Licencja

Wtyczka TabKit objęta jest licencją GNU General Public License 3.

TabKit
Copyright (C) 2010-2016  Krzysztof Grochocki

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.