HTTPS SSH

Słowotok

Słowotok to gra w której musimy znaleźć wszystkie słowa występujące w polskim słowniku w formie podstawowej.

Projekt wykorzystuje biblioteki pythonowe:

  • PyMouse

  • os

  • ast

  • sys

  • time

  • urllib2

By je zainstalować w systemie Linux należy wpisać * sudo pip install [nazwa]

Jak uruchomić

Należy pobrać repozytorium (po prawej download), albo je sklonować do folderu

Za pomocą konsoli/termnala należy wejść do folderu z plikami i wpisać komendę

  • python mysz.py

Należy wtedy (mając ciągle aktywny terminal) najechać mysza na lewy górny róg macierzy z literkami. Wcisnąć enter (w terminalu pojawi się informacja o pobraniu koordynatów). Najechać myszą na prawy dolny róg macierzy z literkami Wcisnąć enter.

Przykładowy wynik operacji to:

  • [(109, 250), (453, 613)]

Potem należy wpisać w terminalu:

  • python slowotok.py [ciąg liter] "[koordynaty]"

Czyli przykładowo

  • python slowotok.py duazhdnejufywios "[(109, 250), (453, 613)]"

Program zacznie wyszukiwać pasujących słów i myszą będzie je automatycznie zaznaczał na planszy.

Licencja

Slowotok jest darmowy w użyciu i w wolnej dystrybucji.