HTTPS SSH
# JsPyConf 2013 Web Sitesi ## Kurulum ```sh $ git clone git://github.com/jspyconf/website.git $ cd website/ $ virtualenv venv $ source venv/bin/activate $ pip install -r requirements.txt $ cp settings.py.dist settings.py $ cp fabenv.py.dist fabenv.py $ python app.py $ firefox http://127.0.0.1:5000/ ``` ## Deployment Değişiklikleri depoya gönderdikten sonra, Virtualenv içerisindeyken aşağıdaki komutu çalıştırmak yeterli. ```sh $ fab deploy ``` ## Çeviriler Eğer yeni çeviriler eklendiyse: ```sh $ make extract ``` Yeni çevirilecek kısmları mevcut dillerin `messages.po` dosyasına eklemek için: ```sh $ make update ``` Çevirileri yaptıktan sonra derleyip, kullanılabilir hale getirmek için: ```sh $ make compile ``` Bütün işlemleri tek seferde yapmak için: ```sh $ make ``` ## Lisans > This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public > License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this > file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.