Commits

Jure Žbontar  committed 42014a2

Manjse spremembe.

  • Participants
  • Parent commits 02d1fd1

Comments (0)

Files changed (2)

File predavanja/cv.md

-K-kratno prečno preverjanje
+k-kratno prečno preverjanje
 ===========================
 
-Učne primere razdelimo na K približno enako velikih kosov.
+Učne primere razdelimo na `k` približno enako velikih kosov. Prvih
+`k - 1` kosov uporabimo za učenje modela s katerim napovemo zadnji
+kos. Postopek ponovimo `k`-krat, le da vsakič napovemo drug kos podatkov.
+
+*Q: Zakaj potrebujemo prečno preverjanje? Ali ni dovolj skripta `validate.py`?*
+
+A: bla bla
+
+*Q: Zakaj potrebujemo skripto `validate.py`? Ali k-kratno prečno prevčno
+preverjanje ni dovolj?*
+
+A: bli bli
 
 
 1. Napiši funkcijo `logloss(y, P)`, ki implementira

File predavanja/majority.md

 		submit(P)
 	</div>
 
-4. S programom `validate.py` ocenite kvaliteto večinskega klasifikatorja.
+4. S programom `validate.py` ocenite kvaliteto večinskega
+klasifikatorja. V datoteki `70_30_train_data.csv` je le 70% učnih
+primerov. Skripta `validate.py` izračuna kvaliteto všega klasifikatorja
+na preostalih 30% primerov.
 
-	$ validate.py submission.csv.gz
-	3.39244154342
+		$ validate.py submission.csv.gz
+		3.39244154342