1. biolab
  2. Untitled project
  3. emc-sola

Commits

Jure Žbontar  committed db9a835

Foo

  • Participants
  • Parent commits e68225b
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File predavanja/xgrid.md

View file
  • Ignore whitespace
 z glavnim računalnikom na naslovu `xgrid.fri.uni-lj.si`, od koder je
 dostopnih 9 ostalih računalnikov z imeni `n2`, `n3`, vse do `n10`. 
 
+![shema](xgrid.svg)
+
+Seveda boste za dostop potrebovali uporabniško ime in geslo.
+
 	uporabniško ime: ps<X>
 	geslo: <ime>22
 
 Urbanovo uporabniško ime je torej `ps1`, njegovo geslo pa `urban1`.
 
 Računalniki si "delijo skupni disk", kar pomeni da bo vsaka datoteka,
-ki jo boste ustvarili na `n6` vidna tudi na `n2` ali `n8` ali `xgrid`.
+ki jo boste ustvarili na `n6` vidna tudi na `n2` ali `n8` ali
+`xgrid.fri.uni-lj.si`.
 
 Kako se na strežnik povežete je odvisno od operacijskega sistema, ki
 ga uporabljate in načina dela, na katerega ste navajeni.  V primerih,
 programi še majhni to ne bo velik problem. Kasneje pa bomo pazili, da
 bomo računalnike `n2` do `n10` obremenjevali približno enakomerno.
 Vsekakor pa se bomo, vsaj na začetku, držali pravila, da ničesar
-zahtevnejšega ne bomo izvajali na računalniku `xgrid`, prav?
+zahtevnejšega ne bomo izvajali na računalniku `xgrid.fri.uni-lj.si`,
+prav?
 
 
 ### Linux in tekstovni urejevalnik (vim/emacs) ###