Source

sphinx / sphinx / util / texescape.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
  sphinx.util.texescape
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  TeX escaping helper.

  :copyright: 2008 by Georg Brandl.
  :license: BSD.
"""

tex_replacements = [
  # map TeX special chars
  (u'$', ur'\$'),
  (u'%', ur'\%'),
  (u'&', ur'\&'),
  (u'#', ur'\#'),
  (u'_', ur'\_'),
  (u'{', ur'\{'),
  (u'}', ur'\}'),
  (u'[', ur'{[}'),
  (u']', ur'{]}'),
  (u'`', ur'{}`'),
  (u'\\',ur'\textbackslash{}'),
  (u'~', ur'\textasciitilde{}'),
  (u'<', ur'\textless{}'),
  (u'>', ur'\textgreater{}'),
  (u'^', ur'\textasciicircum{}'),
  # map special Unicode characters to TeX commands
  (u'¶', ur'\P{}'),
  (u'§', ur'\S{}'),
  (u'€', ur'\texteuro{}'),
  (u'∞', ur'\(\infty\)'),
  (u'±', ur'\(\pm\)'),
  (u'→', ur'\(\rightarrow\)'),
  (u'‣', ur'\(\rightarrow\)'),
  # used to separate -- in options
  (u'', ur'{}'),
  # map some special Unicode characters to similar ASCII ones
  (u'─', ur'-'),
  (u'⎽', ur'\_'),
  (u'╲', ur'\textbackslash{}'),
  (u'│', ur'|'),
  (u'ℯ', ur'e'),
  (u'ⅈ', ur'i'),
  (u'₁', ur'1'),
  (u'₂', ur'2'),
  # map Greek alphabet
  (u'α', ur'\(\alpha\)'),
  (u'β', ur'\(\beta\)'),
  (u'γ', ur'\(\gamma\)'),
  (u'δ', ur'\(\delta\)'),
  (u'ε', ur'\(\epsilon\)'),
  (u'ζ', ur'\(\zeta\)'),
  (u'η', ur'\(\eta\)'),
  (u'θ', ur'\(\theta\)'),
  (u'ι', ur'\(\iota\)'),
  (u'κ', ur'\(\kappa\)'),
  (u'λ', ur'\(\lambda\)'),
  (u'μ', ur'\(\mu\)'),
  (u'ν', ur'\(\nu\)'),
  (u'ξ', ur'\(\xi\)'),
  (u'ο', ur'o'),
  (u'π', ur'\(\pi\)'),
  (u'ρ', ur'\(\rho\)'),
  (u'σ', ur'\(\sigma\)'),
  (u'τ', ur'\(\tau\)'),
  (u'υ', u'\\(\\upsilon\\)'),
  (u'φ', ur'\(\phi\)'),
  (u'χ', ur'\(\chi\)'),
  (u'ψ', ur'\(\psi\)'),
  (u'ω', ur'\(\omega\)'),
  (u'Α', ur'A'),
  (u'Β', ur'B'),
  (u'Γ', ur'\(\Gamma\)'),
  (u'Δ', ur'\(\Delta\)'),
  (u'Ε', ur'E'),
  (u'Ζ', ur'Z'),
  (u'Η', ur'H'),
  (u'Θ', ur'\(\Theta\)'),
  (u'Ι', ur'I'),
  (u'Κ', ur'K'),
  (u'Λ', ur'\(\Lambda\)'),
  (u'Μ', ur'M'),
  (u'Ν', ur'N'),
  (u'Ξ', ur'\(\Xi\)'),
  (u'Ο', ur'O'),
  (u'Π', ur'\(\Pi\)'),
  (u'Ρ', ur'P'),
  (u'Σ', ur'\(\Sigma\)'),
  (u'Τ', ur'T'),
  (u'Υ', u'\\(\\Upsilon\\)'),
  (u'Φ', ur'\(\Phi\)'),
  (u'Χ', ur'X'),
  (u'Ψ', ur'\(\Psi\)'),
  (u'Ω', ur'\(\Omega\)'),
  (u'Ω', ur'\(\Omega\)'),
]

tex_escape_map = {}
tex_hl_escape_map = {}
_new_cmd_chars = {ord(u'\\'): u'@', ord(u'{'): u'[', ord(u'}'): u']'}

def init():
  for a, b in tex_replacements:
    tex_escape_map[ord(a)] = b

  for a, b in tex_replacements:
    if a in u'[]{}\\': continue
    tex_hl_escape_map[ord(a)] = b.translate(_new_cmd_chars)