1. Nick Meharry
  2. django-registration

Commits

ubernostrum  committed 294cfcd

Forgot to svn add the .po

  • Participants
  • Parent commits fc2020d
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File registration/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po

View file
  • Ignore whitespace
+# Polish translation for django-registration.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the django-registration package.
+# Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>, 2007.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: 0.4\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-19 19:30-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-12-15 12:45+0100\n"
+"Last-Translator: Jarek Zgoda <jarek.zgoda@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: forms.py:38
+msgid "username"
+msgstr "nazwa użytkownika"
+
+#: forms.py:41
+msgid "email address"
+msgstr "adres email"
+
+#: forms.py:43
+msgid "password"
+msgstr "hasło"
+
+#: forms.py:45
+msgid "password (again)"
+msgstr "hasło (ponownie)"
+
+#: forms.py:54
+msgid "Usernames can only contain letters, numbers and underscores"
+msgstr ""
+"Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry i znaki podkreślenia"
+
+#: forms.py:59
+msgid "This username is already taken. Please choose another."
+msgstr "Ta nazwa użytkownika jest już zajęta. Wybierz inną."
+
+#: forms.py:68
+msgid "You must type the same password each time"
+msgstr "Musisz wpisać to samo hasło w obu polach"
+
+#: forms.py:96
+msgid "I have read and agree to the Terms of Service"
+msgstr "Przeczytałem regulamin i akceptuję go"
+
+#: forms.py:105
+msgid "You must agree to the terms to register"
+msgstr "Musisz zaakceptować regulamin, aby się zarejestrować"
+
+#: forms.py:124
+msgid ""
+"This email address is already in use. Please supply a different email "
+"address."
+msgstr "Ten adres email jest już używany. Użyj innego adresu email."
+
+#: forms.py:149
+msgid ""
+"Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a "
+"different email address."
+msgstr ""
+"Nie ma możliwości rejestracji przy użyciu darmowego adresu email. Użyj "
+"innego adresu email."
+
+#: models.py:188
+msgid "user"
+msgstr "użytkownik"
+
+#: models.py:189
+msgid "activation key"
+msgstr "klucz aktywacyjny"
+
+#: models.py:194
+msgid "registration profile"
+msgstr "profil rejestracji"
+
+#: models.py:195
+msgid "registration profiles"
+msgstr "profile rejestracji"