Source

tome / make_doc.bat

Full commit
@start /Dsrc\tome\sphinx /B /WAIT make.bat %*