1. Brandon Sneed
 2. Hg80

Commits

Jens Alfke  committed 80112ef Merge

Merged with my incoming branch containing Nicholas's changes.

 • Participants
 • Parent commits 1db5b2f, 2b17605
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (8)

File English.lproj/MainMenu.xib

View file
 • Ignore whitespace
 		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">353.00</string>
 		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+			<integer value="505"/>
+			<integer value="421"/>
 			<integer value="57"/>
-			<integer value="506"/>
-			<integer value="422"/>
 		</object>
 		<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 				<string key="NSWindowTitle">Clone A Repository</string>
 				<string key="NSWindowClass">NSPanel</string>
 				<nil key="NSViewClass"/>
-				<string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
+				<string key="NSWindowContentMaxSize">{1024, 124}</string>
+				<string key="NSWindowContentMinSize">{484, 124}</string>
 				<object class="NSView" key="NSWindowView" id="704552170">
 					<reference key="NSNextResponder"/>
 					<int key="NSvFlags">256</int>
 					<reference key="NSSuperview"/>
 				</object>
 				<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1440, 878}}</string>
-				<string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
+				<string key="NSMinSize">{484, 146}</string>
+				<string key="NSMaxSize">{1024, 146}</string>
 				<string key="NSFrameAutosaveName">CloneRepository</string>
 			</object>
 			<object class="NSWindowTemplate" id="356703930">
 				<string key="NSClassName">URLFormatter</string>
 			</object>
 			<object class="NSWindowTemplate" id="765825947">
-				<int key="NSWindowStyleMask">15</int>
+				<int key="NSWindowStyleMask">7</int>
 				<int key="NSWindowBacking">2</int>
-				<string key="NSWindowRect">{{196, 439}, {403, 71}}</string>
+				<string key="NSWindowRect">{{196, 453}, {404, 57}}</string>
 				<int key="NSWTFlags">1677721600</int>
 				<string key="NSWindowTitle">Preferences</string>
 				<string key="NSWindowClass">NSWindow</string>
 						<object class="NSPopUpButton" id="58878564">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="686502740"/>
 							<int key="NSvFlags">268</int>
-							<string key="NSFrame">{{169, 24}, {228, 26}}</string>
+							<string key="NSFrame">{{159, 14}, {228, 26}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="686502740"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSPopUpButtonCell" key="NSCell" id="101912314">
 						<object class="NSTextField" id="405135902">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="686502740"/>
 							<int key="NSvFlags">268</int>
-							<string key="NSFrame">{{17, 30}, {140, 17}}</string>
+							<string key="NSFrame">{{17, 20}, {140, 17}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="686502740"/>
 							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 							<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="509925560">
 							</object>
 						</object>
 					</object>
-					<string key="NSFrameSize">{403, 71}</string>
+					<string key="NSFrameSize">{404, 57}</string>
 					<reference key="NSSuperview"/>
 				</object>
 				<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1440, 878}}</string>
 						<reference key="object" ref="686502740"/>
 						<object class="NSMutableArray" key="children">
 							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+							<reference ref="405135902"/>
 							<reference ref="58878564"/>
-							<reference ref="405135902"/>
 						</object>
 						<reference key="parent" ref="765825947"/>
 					</object>
 					<string>421.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
 					<string>421.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
 					<string>421.windowTemplate.hasMaxSize</string>
+					<string>421.windowTemplate.hasMinSize</string>
 					<string>421.windowTemplate.maxSize</string>
+					<string>421.windowTemplate.minSize</string>
 					<string>422.IBPluginDependency</string>
 					<string>423.IBPluginDependency</string>
 					<string>424.IBPluginDependency</string>
 					<string>{{67, 721}, {484, 124}}</string>
 					<integer value="0" id="8"/>
 					<string>{{125, 452}, {484, 124}}</string>
-					<boolean value="NO" id="6"/>
-					<string>{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
+					<boolean value="YES" id="5"/>
+					<reference ref="5"/>
+					<string>{1024, 124}</string>
+					<string>{484, 124}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>{{319, 276}, {398, 138}}</string>
 					<reference ref="8"/>
 					<string>{{319, 276}, {398, 138}}</string>
-					<reference ref="6"/>
+					<boolean value="NO" id="6"/>
 					<string>{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<reference ref="9"/>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>{{88, 613}, {403, 71}}</string>
-					<string>{{88, 613}, {403, 71}}</string>
+					<string>{{88, 627}, {404, 57}}</string>
+					<string>{{88, 627}, {404, 57}}</string>
 					<reference ref="6"/>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>

File English.lproj/Repo.xib

View file
 • Ignore whitespace
 		<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">353.00</string>
 		<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+			<integer value="300194"/>
+			<integer value="300144"/>
 		</object>
 		<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
 			<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 				</object>
 				<string key="NSWindowContentMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
 				<object class="NSView" key="NSWindowView" id="118353878">
-					<nil key="NSNextResponder"/>
+					<reference key="NSNextResponder"/>
 					<int key="NSvFlags">256</int>
 					<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
 						<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 												<object class="NSTableView" id="392325734">
 													<reference key="NSNextResponder" ref="61754055"/>
 													<int key="NSvFlags">256</int>
-													<string key="NSFrameSize">{569, 183}</string>
+													<string key="NSFrameSize">{571, 184}</string>
 													<reference key="NSSuperview" ref="61754055"/>
 													<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 													<object class="NSTableHeaderView" key="NSHeaderView" id="288602249">
 														<reference key="NSNextResponder" ref="516652966"/>
 														<int key="NSvFlags">256</int>
-														<string key="NSFrameSize">{569, 17}</string>
+														<string key="NSFrameSize">{571, 17}</string>
 														<reference key="NSSuperview" ref="516652966"/>
 														<reference key="NSTableView" ref="392325734"/>
 													</object>
 													<object class="_NSCornerView" key="NSCornerView" id="656633742">
 														<reference key="NSNextResponder" ref="214279069"/>
 														<int key="NSvFlags">256</int>
-														<string key="NSFrame">{{570, 0}, {16, 17}}</string>
+														<string key="NSFrame">{{572, 0}, {16, 17}}</string>
 														<reference key="NSSuperview" ref="214279069"/>
 													</object>
 													<object class="NSMutableArray" key="NSTableColumns">
 																</object>
 															</object>
 															<object class="NSTextFieldCell" key="NSDataCell" id="846935228">
-																<int key="NSCellFlags">1411513920</int>
+																<int key="NSCellFlags">1140981312</int>
 																<int key="NSCellFlags2">67110912</int>
 																<string key="NSContents">Text Cell</string>
 																<object class="NSFont" key="NSSupport" id="24">
 																			<reference ref="8"/>
 																			<object class="NSCachedImageRep">
 																				<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
-																					<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAA4yAACBQOCQWDQeDgGBiooCYAHlYtoAIt/wJqwN+QiNRuOQUJQoACdTloALMzqwAFx4voAMa
-BvKOzGDgSaAyaAQGAGdDcbB0BF1KksIFBBMV/M1tPoLttx01IO2oMyCAKqAZ/1d+gatBMO10iBKwCwFW
-MPAezB6Bht6WsKG0cvMHEoQwJRMqBK5xhQAOq+I5qX86wN/A7CB4hYdpVQBA8BAMBgDHAUABEJBUAA8I
-A4AP8D5oBO9uQ8i6EBO52ABnNYEABsCAxABT7FgsLaEp/bd7YoDFMqFV7jIdEgBB4RCTJhIGgAgi8TgA
-CMBWgBlhsUgByLhBAAnjh4AB9O13gBss96ABoBw4ABYrdduhae8V1d/u6CFEqFd2lQsFoJFopicgp7Hm
-gR5jcN7xA45IRhuZoAAoB6Mn4dp1gAdJsu6YZ+CaABknKfp/k/EIVnxEhroIJYmieagjiaJoVjaMoxgA
-daYAAcxrk8ABhGGeoAAqaRSAAKQzgmAB2m4cgAAYBICAAfp5HiABbG0FQAG+B4cAATEti0ckvFOgghzE
-WwdiEJAkkCOo3IEahAAAeQDQobRhn8zYAm6AAXhUzRkFycIABUEoDgABACyiXJiAVGYXDOABM0eR5oUk
-OSCBzSxLhcGgfDQTBJEQgRyjyABum8CIAGeah8AAJwcHMAB/Hmc4AGaX9XA+CgDAACAJpgYpfO6dAczc
-UBRFIXpgWQIiCBZZg3hWF4ckgUhQEtV5uDYABqHaKIAHOZBKgAIoiBGABvGSaIAHqCIoSUcRaAADoMVc
-aJpoUYYHCoABfmGZBxlxf60LSDYNiAHQfCMX5LkmRcKm5VRvHMYoAB+DReAAAwD0UVpKmCABpnqC4ABm
-BptgAJQfgSABwmdVw7Gch0egUfVkGBRSBsIBwQiKI4lm8GIZBWABtmxkoPH0qQ8DqIyBH3Hp+nccoAAC
-fh+H+fp1VkepyHYf5znAdR/j4YoCFOXBtHwPiBz+gadACAYlbgdx77md56Hkd50EqLYCBiFAXBMAZ/n4
-fSKnweXCvCAB5nVN50nRKxwnwfxQGOABkE6aYAC6gZxqmqmbAAfbbn8CYphcAxKEmO4bCcc5yncfZxm+
-dh5G8cO8G4dJ9nEbTTm6cEomucaYGyfM6nsgZ084mQAAwG4NAANQDMeBJnVkXB6oydqBnygdVIF74AfD
-8PuoFOqBoCAADwEAAAMAAAABABAAAAEBAAMAAAABABAAAAECAAMAAAAEAAAERgEDAAMAAAABAAUAAAEG
-AAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAESAAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABCAAAAAEX
-AAQAAAABAAADhAEcAAMAAAABAAEAAAE9AAMAAAABAAIAAAFSAAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAAETodz
-AAcAABEcAAAEVgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABAAARHGFwcGwCAAAAbW50clJHQiBYWVogB9kAAQAB
-AAkAOQAiYWNzcEFQUEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPbWAAEAAAAA0y1hcHBsDvk08WQ7
-X0YoFQlkGkEmTQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOclhZWgAAASwAAAAUZ1hZWgAA
-AUAAAAAUYlhZWgAAAVQAAAAUd3RwdAAAAWgAAAAUY2hhZAAAAXwAAAAsclRSQwAAAagAAAAOZ1RSQwAA
-AbgAAAAOYlRSQwAAAcgAAAAOdmNndAAAAdgAAAYSbmRpbgAAB+wAAAY+ZGVzYwAADiwAAABkZHNjbQAA
-DpAAAAI+bW1vZAAAENAAAAAoY3BydAAAEPgAAAAkWFlaIAAAAAAAAGAAAAA1xAAABypYWVogAAAAAAAA
-b5EAALNjAAAY8lhZWiAAAAAAAAAnRAAAFvMAALMJWFlaIAAAAAAAAPNSAAEAAAABFs9zZjMyAAAAAAAB
-DEIAAAXe///zJgAAB5IAAP2R///7ov///aMAAAPcAADAbGN1cnYAAAAAAAAAAQHNAABjdXJ2AAAAAAAA
-AAEBzQAAY3VydgAAAAAAAAABAc0AAHZjZ3QAAAAAAAAAAAADAQAAAgAAACkAkAEgAboCdgNQBEUFYQaU
-B90JQQq6DDkNwQ9XEOgSdhP+FXkW5hhKGZsa5BwVHTYeWh95IJghuCLZI/8lIiZGJ2ookCm7KuUsEC1D
-LnIvpTDbMg8zSTSFNcQ3ADhFOYM6vzvrPRE+Oj9aQHtBoELFQ+ZFCkYuR1FIcUmSSrZL2Ez7ThxPOlBZ
-UX1SnFO7VNpV+lcdWERZb1qiW9RdBV40X2RgkWHBYvJkImVVZo9nxGj9ajtrf2y+bgVvT3Cdce5zQ3SV
-dfB3QHhieWx6cnt5fIN9hn6Lf4qAjIGHgn2DeIRohVWGQocpiA2I7InHiqGLdYxKjRqN546zj4CQVpEt
-kgSS25OylIiVXpYylweX3ZizmYmaYZs4nA+c553BnpyfeKBVoTSiFKL1o9WkuKWMplanI6fyqMCpjapc
-qyur+KzHrZiuaK86sAqw2rGssn2zTrQgtPK1xbaUt2O4M7kDudC6kLtNvAi8xL2CvkC+/7++wHzBPcIA
-wsLDhcRMxRPF28alx3HIPckLydvKrcuAzFPNJc30zr7PiNBR0RnR4tKu03fUP9UK1dXWoNds2DnZB9nV
-2qTbdNxE3RXd6d6634/gY+E24g3i6uPC5JXlZeYx5vvnyeiU6WPqNusN6+js0e3G7sbv2PD/8kLzmfUK
-9qT4XPpG/GX+kv//AAAAQQDkAXECFwLTA7cEsAXHBvcIPQmVCwYMdQ30D30RABKCE/4VbhbPGCoZeBq3
-G+YdBh4oH0ggZCGBIqEjxSTkJgYnKChGKW8qkyu4LOMuDi83MGQxjjK+M/A1JDZTN4o4vDnrOwg8HT01
-Pkg/WEBuQYNClkOqRL1Fz0bhR/JJBkoYSylMOk1JTldPalB3UYRSklOhVLFVxlbiWAJZI1pDW2FcgV2f
-Xr5f32D/YiFjSmRvZZdmw2f0aSJqVWuNbMZuA29DcH5xxHL8dBV1HHYfdyN4J3koeih7J3wmfSJ+Gn8T
-gAmA/IHugt6DzYS4hZ+GiodtiFOJNooXiveL04yrjYWOW48zkAyQ5pHAkpqTcpRQlS2WDJbsl8yYrpmP
-mnWbW5xDnSueFp8Cn+6g2qHGoqKjbaQ9pRCl46a1p4yoYKk1qg2q5au+rJqtcq5LryWv/7DZsbCyirNj
-tDi1DLXgtrS3iLheuTO6BrrYu6y8f71TviW+97/KwJ3BbsJAwxTD58S5xY3GYcc1yArI38m1yo3LZMw/
-zSTOE88Dz/LQ3dHI0rTTnNSD1WrWUtc52B/ZB9nv2tjbwtyv3Zvei9994G/hZeJb41LkS+VG5kTnQeg/
-6UPqSutS7Fztau5674/wqPHA8trz9/Ua9jz3X/iD+av60vv3/R7+P/9B//8AAAAbAF4AwwE2Aa4CPgLk
-A5oEYwU+BioHHAgZCRoKIgskDCwNKw4kDxIP+xDaEa4SdhM4E/kUtRVyFjAW7xevGG4ZLhnwGrMbdhw7
-HQEdzB6WH2EgLyD7IcwinyNyJEUlHiXzJsEnhCg+KPoptCpuKysr6CymLWYuJi7nL6gwajExMfUyujOA
-NEY1CzXUNps3YTgoOPA5uDp/O0Y8EDzaPaQ+bj83QAFAzEGXQmNDMEQARM5FnUZvR0RIFEjoSb1KlEtr
-TERNG030TslPlVBcUSNR7FK2U4JUUVUeVfBWwleWWG9ZRlohWv9b31zAXaFeg19pYExhNWIbYwFj6GTK
-ZahmhmdhaEBpH2n/auBrwWyhbYZua29PcDdxHnIGcu5z13TCdax2mHeEeHF5X3pJezF8AXzEfYN+RX8D
-f8CAf4E4gfKCrINnhCKE3YWYhlOHD4fNiIyJSooLis6LkIxSjReN3I6hj1qQE5DLkYSSQZMAk8GUhJVJ
-lhKW35eumH+ZWZozmxCb8JzUnbqeo5+PoH2hb6Jho06kMqUQpeqmxaehqH6pX6o/qyCsA6zprc6us6+e
-sIexcLJbs0W0MLUbtga28LfcuMW5rrqeu8C85L4BvxnAM8FTwnnDqMTixirHf8jsynDMB82/z6TRtNP3
-1nnZWtye4JPlTuuk9Ur//wAAbmRpbgAAAAAAAAY2AACZAgAAVsgAAFUEAACRsAAAJ5EAABVgAABQDQAA
-VDkAAgo9AAH64QABJmYAAwEAAAIAAAATACwARQBfAHgAkQCrAMUA3wD5ARQBMAFMAWoBhwGmAcYB5wIK
-Ai4CVAJ8AqcC0wMDAzUDagOlA+QEJARnBKwE8wU7BYUFzwYcBmoGugcMB10HsAgFCFsIsAkICWEJugoU
-CnEKzQsqC4cL5gxHDKYNCQ1sDdUORA61DyYPnBAUEIsRBBF/Ef0SehL6E3sT/xSFFQoVkRYbFqUXMhfC
-GFMY4hl2Ggsaohs6G9McbB0EHZweMR7HH2Af+iCXITQh1CJ0IxQjtiRaJP0lnSZCJucniyguKM8pdSoZ
-KrsrXiwALKItRC3mLosvLC/OMHoxRDIdMvkz1zSzNZg2ezdnOFE5Qzo9OzM8Nj0/Pko/YEB7QaJCzEQC
-RTlGfkfISRJKUUuQTNROGU9iUK1R/lNPVKFV91dKWKNZ/VtVXK1eBl9fYLdiD2NsZMNmN2fBaUJqyGxT
-bdpvaXD4coV0FXWldzx40XpqfAN9oH87gOGCiYQyheCHsYmPi3ONUo8zkRSS+5Talr2Ynpp4nFeeMKAI
-od+jtKWGp1apKasHrPKu47DYstK0xLbCuL+6uby4vrXAssKvxK3GqsipyqHMo86c0J7SndSK1ofYktqs
-3NLe7+EZ4zPlQudH6TDq/+y77lvv4fFL8qbz8PUp9kr3Yvhu+Wj6V/s2/BD83v2k/pf//wAAAAwAIwA8
-AFQAbgCHAKEAuwDWAPEBDAEpAUYBZAGCAaIBwwHlAgkCLgJVAn8CqwLZAwkDPQN0A7AD8AQxBHQEugUC
-BUsFlQXgBi8GfgbPByMHdQfKCCIIeQjRCSsJhwnjCkIKoQsAC2ELwgwnDIoM8A1YDcMOOA6wDygPpBAj
-EKERIRGkEigSrhM2E8AUTBTaFWgV+RaMFyEXuRhTGOsZiRooGskbaxwOHLEdUh3xHpAfMR/UIHkhHyHH
-InAjGiPFJHIlHiXIJnYnJCfSKH0pKinaKocrMyvgLIwtOS3lLpYvQS/wMK0xgTJeMz40HzUBNek20Te+
-OKs5oDqYO5A8kT2TPps/pUC1Qc5C5EQFRSRGTEd3SKZJ40seTGJNo07mUCtRcVK9VAFVSlaRV9pZIlpu
-W7Rc/F5EX4xg02IZY2VkrGYSZ5lpFGqQbBFtjG8OcI5yDHOMdQl2j3gUeZt7I3y0fkB/04FwgxCEsoZV
-h/eJoItPjPyOrZBgkhqT0ZWMl06ZDJrMnJOeVqAcoeSjrKV0pzqpBarCrGOuAq+nsVKzArSvtmm4Jbnh
-u5+9ZL8kwOjCqsRuxivH78moy2PNHc7S0IvSQNP31abXV9kM2rncYN4F363hT+Lt5IrmIOey6Urq3+xw
-7fvviPEW8qX0MPW490f41vpk+/39jv//AAAAHQBEAGoAkQC4AN8BCAEyAV4BiwG8Ae4CJAJeAp4C4gMs
-A38D3AQ+BKYFEgWBBfMGagbjB18H3ghgCOEJZwnuCnkLAwuPDCAMrw1DDeEOkg9FD/4QuBF0EjMS9BO3
-FH4VQxYNFtgXqBh6GUwaJRr/G9scuh2fHoIfaCBRIT4iLSMdJBElBSX4JvEn6SjfKd0q1yvULNEtzy7S
-L9Mw5DIEMyc0SDVrNos3rzjOOfI7DjwvPU0+aT+FQKJBwkLdQ/5FGkY9R2BIhUm4Su1MKU1hTppP1VEQ
-UlFTjFTJVglXRFiFWcZbCFxJXYxe0GAVYVpioGPuZUJm0Whyag9rvG1mbx9w2XKUdFJ2FHfZeZx7XH0i
-ft6AoYJkhCSF5ofHibCLm417j1iRMJMGlM6WlZhWmgebup1nnw6gsqJSo++liKceqLSqWawVrd6vqLF0
-sz21ALbJuI+6ULwSvdi/lMFXwxjE2saeyGXKKMv0zbvPi9Fe0yLUlNYJ14nZE9qe3CTdo98b4Ivh8eNM
-5J3l4+cY6EDpYup764Pshe1y7l3vN/AP8Nfxn/JX8w7zu/RY9Pb1i/YX9qP3KPec+A/4g/jx+VL5tPoW
-+nj6yvsT+1z7pfvu/Df8dvym/NX9Bf00/WT9k/3D/fP+Iv5P/nr+pf7Q/vv/J/9S/33/qP/U//8AAGRl
-c2MAAAAAAAAACkNvbG9yIExDRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABtbHVjAAAAAAAAABIAAAAMbmJOTwAA
-ABIAAADocHRQVAAAABYAAAD6c3ZTRQAAABAAAAEQZmlGSQAAABAAAAEgZGFESwAAABwAAAEwemhDTgAA
-AAwAAAFMZnJGUgAAABIAAAFYamFKUAAAAA4AAAFqZW5VUwAAABIAAAF4cGxQTAAAABIAAAGKcHRCUgAA
-ABgAAAGcZXNFUwAAABIAAAG0emhUVwAAAA4AAAHGcnVSVQAAACQAAAHUa29LUgAAAAwAAAH4ZGVERQAA
-ABAAAAIEbmxOTAAAABYAAAIUaXRJVAAAABQAAAIqAEYAYQByAGcAZQAtAEwAQwBEAEwAQwBEACAAYQAg
-AEMAbwByAGUAcwBGAOQAcgBnAC0ATABDAEQAVgDkAHIAaQAtAEwAQwBEAEwAQwBEAC0AZgBhAHIAdgBl
-AHMAawDmAHIAbV9pgnIAIABMAEMARADJAGMAcgBhAG4AIABMAEMARDCrMOkw/AAgAEwAQwBEAEMAbwBs
-AG8AcgAgAEwAQwBEAEsAbwBsAG8AcgAgAEwAQwBEAEwAQwBEACAAQwBvAGwAbwByAGkAZABvAEwAQwBE
-ACAAYwBvAGwAbwByX2mCcm2yZnaYb3k6VmgEJgQyBDUEQgQ9BD4EOQAgBBYEGgAtBDQEOARBBD8EOwQ1
-BDnO7LfsACAATABDAEQARgBhAHIAYgAtAEwAQwBEAEsAbABlAHUAcgBlAG4ALQBMAEMARABMAEMARAAg
-AGMAbwBsAG8AcgBpAABtbW9kAAAAAAAABhAAAJyBAAAAAMG9/4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdGV4dAAA
-AABDb3B5cmlnaHQgQXBwbGUsIEluYy4sIDIwMDkAA</bytes>
+																					<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAA4KAACBQOCQWDQeDgGBionCUAHlZNsAIuBtWBvyERmNRuChKBidSFgALM1K0AFx5PsAMaBvK
+OS+DgSZAyZAQGQMbjYOgIupMlA8oIRjP5mtp9BhtuOlJB3U1mQQBVEDP+qP0C1cJh6tEQJV0WAmwB4D2
+MPAGzBt52kKGwdPMHEkQP8AKNlwpYOMKgB03tHNW/HWBv4HYMPELDNKogIHgIBgMAY0CgAIhK8g8IA4A
+P8D5gBO9uAA7kVsgAAu52ABntUFABtCExgBT7FgsLaEp/bd7YkDFIqFV7jMdEgBB4RCQAV0GgAgC8TgA
+BL+TM0OCkAONcIEAE4cO4APp2u8ANhnPUANMOnIALFbrt0LP3CuB9yBlAplZ2lUslsJFopk6CnseaBHe
+NY4AAbYPJuEYcGWAAKAelR+HadYAHQbB4gAYp+ieABknIfh/k/EIVnzEhroIJQmCcagkCcJwVjaMrXnW
+lwAHMa5OgAYRhnsAAJmiUgACkNAIAAdpuHIAAGASAgAH4eULlubQWAAcIHhyABLyyLRyy4U6CCHMBbB2
+IQkCSQI6jcAB/GoPwAHmAx1AAbJhoEf4As+F4VOSZBcHGAAVBMAwAAOAp4AAXRhpudoXjQABMUeR5o0k
+9CBhxSxLheGofjQTBJEQzJzDuABum6jxnmofLshxJB+nmcwAGaX50AADwJsiCAKQuYpepcdYdOwUBRFI
+XpgWKIiCBXZI3hYGAdEgUhQEsAB+m4NIAGqdoqRqZBKAAIoiBFUZkmiAB7AiKQAAWcJZgADgMyQaJpMc
+YwHiqABfGEY5xlzfgPIIDWACAHYfiOX5Lkmih0G5VJvnMYgAB8DRdAAAwDtWVhKGEABqHsDAABkBhtAA
+JIgAPKhmnOh5nhQAB6H+BJ9GDmTVoGBubBCIwkCYbwYhk+BtmwiQOn1Bg8DqIrMn28h+nccrSH4fZ/n4
+dWUnqcR2H+c5wHSf4+mMA5Tl0bZ8j4gZwoIswAgGJO2Hce+3neeh5HedBKC2AQYhQFwTAGf5+n0uR8Hk
+uR7u4f55nSAB5HTpxv7OfxQpYZBPosLqBz8gbE5oAB9tufwJiiFoCEoSY7hqJxzHKdx9nGb52Hkbxwna
+dBu1mcRtHbUZwwua5xpcbPAXKgfEoFzCXgwGwMgANQCscBJn5SXB7H7IqB1SgR8IH7Pse16zAoIgIAAP
+AQAAAwAAAAEAEAAAAQEAAwAAAAEAEAAAAQIAAwAAAAQAAAQ8AQMAAwAAAAEABQAAAQYAAwAAAAEAAgAA
+AREABAAAAAEAAAAIARIAAwAAAAEAAQAAARUAAwAAAAEABAAAARYAAwAAAAEIAAAAARcABAAAAAEAAAN6
+ARwAAwAAAAEAAQAAAT0AAwAAAAEAAgAAAVIAAwAAAAEAAQAAAVMAAwAAAAQAAAREh3MABwAADwwAAARM
+AAAAAAAIAAgACAAIAAEAAQABAAEAAA8MYXBwbAIAAABtbnRyUkdCIFhZWiAH2QABABgAEgACADlhY3Nw
+QVBQTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLWFwcGx3ToQxg/AqcQaDGQKAPQ0x
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5yWFlaAAABLAAAABRnWFlaAAABQAAAABRiWFla
+AAABVAAAABR3dHB0AAABaAAAABRjaGFkAAABfAAAACxyVFJDAAABqAAAAA5nVFJDAAABuAAAAA5iVFJD
+AAAByAAAAA52Y2d0AAAB2AAABhJuZGluAAAH7AAABj5kZXNjAAAOLAAAAGRkc2NtAAAOkAAAAC5tbW9k
+AAAOwAAAAChjcHJ0AAAO6AAAACRYWVogAAAAAAAAZPcAADoEAAAG2lhZWiAAAAAAAABqIQAArbUAABwh
+WFlaIAAAAAAAACe+AAAYYQAAsCpYWVogAAAAAAAA81IAAQAAAAEWz3NmMzIAAAAAAAEMQgAABd7///Mm
+AAAHkgAA/ZH///ui///9owAAA9wAAMBsY3VydgAAAAAAAAABAc0AAGN1cnYAAAAAAAAAAQHNAABjdXJ2
+AAAAAAAAAAEBzQAAdmNndAAAAAAAAAAAAAMBAAACAAACLwNOBGgFfQaZB7AIwgnYCusL8g0KDhcPIRAt
+EToSQRNMFFQVVxZeF2MYaRlwGnMbdBx1HXgeex+AIIQhhCKHI4okjiWVJpsnoCioKa8quCvHLNUt4S72
+MAoxIjIzM1U0ezWgNso3+DkpOmE7mzzdPh8/aUC3QgxDXUSzRhJHckjRSi9LjUzxTkxPrlEPUmxTylUb
+VmxXvlkOWl9bqFz0XkNfimDNYg9jT2SSZc9nCmhBaXVqrmvhbRNuRG93cKxx2nMEdDB1X3aMd7x46HoR
+ez58cH2ffsd/3IDigeWC7IPwhPKF9ob9iASJDIoRixWMHY0ojjOPO5BBkUiSUZNWlFqVXpZjl2mYa5lr
+mmmbaZxqnWieYZ9aoFOhS6JAozGkKaUnpiWnIqggqR2qGasVrBGtEK4MrwWv/rD4sfOy7bPltNu10bbM
+t8O4ubmxuqy7qbyhvZa+jr+KwITBgcJ6w3LEbsVuxmzHYchDyRbJ4sqyy3/MSs0XzebOtM+E0FLRH9Ht
+0sDTkdRf1S3V+tbL15fYYdkt2fnaxtuP3FbdHd3k3q3fcuA24PnhuuJ74zrj9uS25XzmQecD58nojOlO
+6hDq0+uX7FjtGO3Y7pjvWPAY8NXxkfJO8w3zyfSE9UH1//a+93r4Nfjw+a36a/sp++b8ov1g/h/+2v9x
+//8AAAIEAxIEFgUUBhUHDwgLCQgJ/Qr5C+8M5A3ZDs0PwRCxEaISlBOFFHcVaxZdF08YQxk5GjYbLBwv
+HS4eNh8+IEUhPyI4Iy0kLCUsJionMCgsKTAqNitDLEotWC5pL3kwiTGdMrYzzzTuNhE3NDhTOXo6pzvX
+PQg+NT9xQK1B6EMrRGtFr0b4SEVJi0rYTDFNfE7RUBtRZ1K2VAFVTVaSV9xZKVpwW7Jc9144X31gv2H9
+YztkdmW3ZvNoLmlqaqpr6m0mblxvmHDWchNzVHSRdcp3CHhMeY56xXvjfOt97371f/mA+oH+gwWEDIUT
+hhmHHYgkiTCKOotCjEmNT45Yj1yQYJFkkmqTb5RwlXKWb5dumHCZbZpmm2CcWJ1QnkWfNqAtoS2iLKMp
+pCmlKKYmpySoI6kkqiOrH6wcrRquGa8YsBWxErIPsw+0DrUNtg23EbgWuRi6GLsbvCC9J74uvzXAOcFC
+wk7DWsRbxUfGIMbyx8nInMltykHLF8vtzMXNmc5tz0PQHdD20c3SotN31E7VItX11snXnNhv2UHaEdrd
+26zcfN1I3hHe29+i4GrhLuHw4rjjkORo5T/mF+bt58Tomelu6kXrGevq7Lztje5d7y7v+/DH8ZLyXvMp
+8/L0u/WG9lD3GPfc+KL5afow+vj7vPyA/UX+Dv7P/23//wAAAgQC9wPwBPQF7wbtB+0I7QneCtsL1AzL
+Db0Org+fEIsRdxJkE0wUMBUPFfMW0RerGIQZXBowGwUb1xylHXUeRR8PH90gpSFtIjojBiPWJKklfiZV
+JywoCCjnKccqqCuNLHQtWy5CLy4wHDEJMfcy5TPRNMA1sDadN4k4djlhOkw7PDwgPQY98D7VP7VAk0F2
+QmlDV0RGRThGJkcYSAVI9knpStlLyEy2TaZOmE+JUHhRZ1JWU0xUO1UsVh9XFlgNWQJZ9FrpW+Jc2l3U
+Xs1fw2C+Yb1iumOyZKNliWZyZ19oSGkvahprB2v1bORt0W6+b65wonGWcohzeHRodV52Tnc+eC95IXoU
+ewR783zgfc5+vn+rgJSBf4Jmg0+ENIUWhgGG94ftiOOJ2orQi8eMuo2vjqiPnJCLkX+ScJNklFWVRpY0
+lySYFZkFmfSa5ZvYnM2dvp6sn52gk6GFonyjb6RhpVemUadJqDupIqoAqtyrvKyYrXKuT68usA6w7rHN
+sqmzi7RvtVO2NbcWt/e43Lm9up27frxhvUO+Jb8Fv+PAw8GmwoTDYcQ9xRrF9sbQx6XIi8mcysHL4sz/
+zhrPOdBa0XzSnNPI1O3WHNdP2IvZzNsT3GDdud8T4H/h9OOB5Q7mp+hQ6hHr1u2u75bxkfOd9bH35vog
+/GD+fv//AABuZGluAAAAAAAABjYAAJh1AABY4QAAUqUAAI/9AAAoDAAAFqgAAFANAABUOQABwo8AAauF
+AAFCjwADAQAAAgAAAAAAAgAIABEAHgAtAD8AVABsAIYAowDEAOUBCgEyAVwBiAG4AekCHQJVAo4CygMI
+A0gDiwPRBBoEZASxBP8FTwWjBfkGUAaqBwQHYQfACCEIgwjoCU0JsQoaCoQK7AtXC8IMMgydDQcNdQ3i
+Dk8OvQ8rD5gQBxBzEOERUBG9EisSmBMFE3UT5RRTFMEVMBWgFhIWhRb5F2wX4BhZGM8ZRxnAGjwaths2
+G7ocPhzCHUgd0B5YHuUfch//IIwhHiGzIkki4SN7JBQksSVQJfImlyc+J+MojCk5KeYqlStEK/Mspi1e
+Lhgu0C+JMEUxADG9Mn8zQjQDNMI1hTZMNx44AjjuOdc6wjuzPKU9lD6FP3dAakFjQl1DU0RIRUJGP0dA
+SEBJQEpHS1BMWk1lTnBPg1CXUbFSyVPhVQFWJ1dNWHdZolrXXA9dOl5jX5RgwmHzYydkXmWXZs1oBmlH
+aolrzW0QblZvoHDvckFzi3TfdjR3iXjcei17h3zofkR/nYD7glaDuYUfhn6H2ok/irWMXI4cj9WRmZNi
+lSOW6piumn6cTZ4Tn+GhtqORpWSnSKkuqxSs+67usOey5LTetui49bsMvSO/TsFvw3/FoMe6yd7MB84w
+0FjSkNTI1wbZQ9uL3dzgJuJ85NXnKul96+PuSvCp8wv1c/fk+kb8vP//AAAAAAADAAoAFQAkADYATABl
+AIEAoQDDAOkBEgE+AW0BnwHVAg0CSAKGAsYDCQNPA5cD4QQrBHoExwUYBWgFugYOBmkGxwcpB4kH6whQ
+CLQJHgmHCfEKWgrICzULogwSDIMM9g1nDdoOTw7BDzUPqhAjEJoREBGHEf4SdhLyE2kT4RRbFNYVThXK
+FkYWwRc9F7gYNxi3GTMZrhoxGq8bMRu4HD4cwx1LHdUeXx7uH3wgCSCYISohwCJVIuwjhiQeJLklViX2
+JpcnOyfbKIApJynPKngrICvILHMtIS3ULoQvMy/kMJcxSDH9MrYzbjQkNNg1kDZNNxY39jjiOcs6tjun
+PJo9iT56P2xAX0FXQlFDSEQ9RTdGNEc0SDZJNUo9S0ZMUE1aTmZPeVCMUaZSv1PXVPdWHVdCWG1ZmFrM
+XAVdMF5XX4dgtGHiYxRkSGV+ZrFn5mkjamFrn2zebhxvX3Clce5zMnR5dcR3DnhWeZx65Xw2fYZ+0oAf
+gWyCuYQNhWGGrof6iU2KsoxJjf2PqJFekxmUzJaDmDeZ9Zu2nW6fKKDoorCkd6ZAqBOp56u8rZWvdrFi
+s0u1NrcxuS67NL09v1jBZMNBxTHHGskMyv3M+M7u0OnS9NT81wvZGts03Vffe+Gi49PmBOg06mvstO73
+8T3zgfXS+Cn6cvzU//8AAAAAAAMACwAXACYAOQBPAGgAhAClAMcA7QEWAUMBcwGmAd4CFwJVApcC3gMm
+A3QDxgQcBHcE1QU4BaAGCgZ7Bu0HaAfiCGAI3gldCd4KYgrlC2kL8Ax3DP8NiQ4WDqIPLw+/EFEQ5RF9
+EhQSrhNNE+0UkRU3FdwWjBc8F+wYpBliGiQa1RuOHEgdAR3AHn4fQiAEIMchkCJbIygj9STDJZYmaydD
+KBYo8SnMKqcrgSxcLT4uIi8DL+UwyTGtMpczgTRmNU42PDcxODc5PTpAO0k8Vz1hPms/dkCDQZVCp0Oz
+RMJF1UbrSARJGEo1S1RMc02STrRP21EGUjRTX1SPVclXAVhBWX9ax1wVXUxefl+4YO5iKWNkZKZl6Gcm
+aGxpumsEbFRtoW70cEtxpnL/dFl1uXcZeHd50ns0fJ9+Bn9ogNCCNIOfhQ6GdofbiUeKwYxWjfePkZEz
+kt2Uf5Yil8WZa5sbnMGeY6ALobmjaqUUpsiogKo2q+ytpa9ksSmy7rSttnm4S7oeu/K9zr+3wXnC6MRO
+xbzHMMiqyh7Lk80GznnP89FZ0s7UONWf1wDYWdmw2wTcVd2e3t7gJOFc4o3ju+TY5fXnFOgr6UDqTutS
+7E/tTe5K7z/wMvEg8gry7/PR9K71jPZp90L4EPje+az6evtJ/Bf83f2d/sP//wAAZGVzYwAAAAAAAAAK
+Q29sb3IgTENEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG1sdWMAAAAAAAAAAQAAAAxlblVTAAAAEgAAABwAQwBv
+AGwAbwByACAATABDAEQAAG1tb2QAAAAAAAAGEAAAnGAAAAAAv/h7gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0ZXh0
+AAAAAENvcHlyaWdodCBBcHBsZSwgSW5jLiwgMjAwOQA</bytes>
 																				</object>
 																				<string key="NSCacheWindowColorSpace">NSCalibratedRGBColorSpace</string>
 																				<int key="NSCacheWindowBPS">8</int>
 														</object>
 														<object class="NSTableColumn" id="665841923">
 															<string key="NSIdentifier">comment</string>
-															<double key="NSWidth">3.100000e+02</double>
+															<double key="NSWidth">3.120000e+02</double>
 															<double key="NSMinWidth">4.000000e+01</double>
 															<double key="NSMaxWidth">1.000000e+03</double>
 															<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
 													<bool key="NSAllowsTypeSelect">YES</bool>
 												</object>
 											</object>
-											<string key="NSFrame">{{1, 17}, {569, 183}}</string>
+											<string key="NSFrame">{{1, 17}, {571, 184}}</string>
 											<reference key="NSSuperview" ref="214279069"/>
 											<reference key="NSNextKeyView" ref="392325734"/>
 											<reference key="NSDocView" ref="392325734"/>
 										<object class="NSScroller" id="746151416">
 											<reference key="NSNextResponder" ref="214279069"/>
 											<int key="NSvFlags">256</int>
-											<string key="NSFrame">{{570, 17}, {15, 183}}</string>
+											<string key="NSFrame">{{572, 17}, {15, 184}}</string>
 											<reference key="NSSuperview" ref="214279069"/>
 											<reference key="NSTarget" ref="214279069"/>
 											<string key="NSAction">_doScroller:</string>
 												<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 												<reference ref="288602249"/>
 											</object>
-											<string key="NSFrame">{{1, 0}, {569, 17}}</string>
+											<string key="NSFrame">{{1, 0}, {571, 17}}</string>
 											<reference key="NSSuperview" ref="214279069"/>
 											<reference key="NSNextKeyView" ref="288602249"/>
 											<reference key="NSDocView" ref="288602249"/>
 										</object>
 										<reference ref="656633742"/>
 									</object>
-									<string key="NSFrameSize">{586, 201}</string>
+									<string key="NSFrameSize">{588, 202}</string>
 									<reference key="NSSuperview" ref="333363212"/>
 									<reference key="NSNextKeyView" ref="61754055"/>
 									<int key="NSsFlags">18</int>
 														<object class="NSOutlineView" id="408726427">
 															<reference key="NSNextResponder" ref="305294895"/>
 															<int key="NSvFlags">256</int>
-															<string key="NSFrameSize">{280, 261}</string>
+															<string key="NSFrameSize">{281, 262}</string>
 															<reference key="NSSuperview" ref="305294895"/>
 															<bool key="NSEnabled">YES</bool>
 															<object class="NSTableHeaderView" key="NSHeaderView" id="435744945">
 																<reference key="NSNextResponder" ref="960155502"/>
 																<int key="NSvFlags">256</int>
-																<string key="NSFrameSize">{280, 17}</string>
+																<string key="NSFrameSize">{281, 17}</string>
 																<reference key="NSSuperview" ref="960155502"/>
 																<reference key="NSTableView" ref="408726427"/>
 															</object>
 																</object>
 																<object class="NSTableColumn" id="157704806">
 																	<string key="NSIdentifier">name</string>
-																	<double key="NSWidth">2.500000e+02</double>
+																	<double key="NSWidth">2.510000e+02</double>
 																	<double key="NSMinWidth">4.000000e+01</double>
 																	<double key="NSMaxWidth">1.000000e+03</double>
 																	<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
 															<reference key="NSOutlineViewOutlineTableColumnKey" ref="157704806"/>
 														</object>
 													</object>
-													<string key="NSFrame">{{0, 17}, {280, 261}}</string>
+													<string key="NSFrame">{{0, 17}, {281, 262}}</string>
 													<reference key="NSSuperview" ref="977457134"/>
 													<reference key="NSNextKeyView" ref="408726427"/>
 													<reference key="NSDocView" ref="408726427"/>
 														<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 														<reference ref="435744945"/>
 													</object>
-													<string key="NSFrameSize">{280, 17}</string>
+													<string key="NSFrameSize">{281, 17}</string>
 													<reference key="NSSuperview" ref="977457134"/>
 													<reference key="NSNextKeyView" ref="435744945"/>
 													<reference key="NSDocView" ref="435744945"/>
 												</object>
 												<reference ref="674521879"/>
 											</object>
-											<string key="NSFrameSize">{280, 278}</string>
+											<string key="NSFrameSize">{281, 279}</string>
 											<reference key="NSSuperview" ref="599257509"/>
 											<reference key="NSNextKeyView" ref="305294895"/>
 											<int key="NSsFlags">560</int>
 														<object class="NSTextView" id="1057217485">
 															<reference key="NSNextResponder" ref="378280175"/>
 															<int key="NSvFlags">2322</int>
-															<string key="NSFrame">{{0, 1464}, {301, 14}}</string>
+															<string key="NSFrameSize">{302, 12}</string>
 															<reference key="NSSuperview" ref="378280175"/>
 															<object class="NSTextContainer" key="NSTextContainer" id="178117438">
 																<object class="NSLayoutManager" key="NSLayoutManager">
 																	<nil key="NSDelegate"/>
 																</object>
 																<reference key="NSTextView" ref="1057217485"/>
-																<double key="NSWidth">3.010000e+02</double>
+																<double key="NSWidth">3.020000e+02</double>
 																<int key="NSTCFlags">1</int>
 															</object>
 															<object class="NSTextViewSharedData" key="NSSharedData">
 																<nil key="NSDefaultParagraphStyle"/>
 															</object>
 															<int key="NSTVFlags">6</int>
-															<string key="NSMaxSize">{598, 1e+07}</string>
+															<string key="NSMaxSize">{600, 1e+07}</string>
 															<string key="NSMinize">{88, 0}</string>
 															<nil key="NSDelegate"/>
 														</object>
 													</object>
-													<string key="NSFrame">{{1, 1}, {295, 276}}</string>
-													<string key="NSBounds">{{3, 1464}, {295, 276}}</string>
+													<string key="NSFrame">{{1, 1}, {296, 277}}</string>
 													<reference key="NSSuperview" ref="554197517"/>
 													<reference key="NSNextKeyView" ref="1057217485"/>
 													<reference key="NSDocView" ref="1057217485"/>
 													<double key="NSPercent">9.456522e-01</double>
 												</object>
 											</object>
-											<string key="NSFrame">{{289, 0}, {297, 278}}</string>
+											<string key="NSFrame">{{290, 0}, {298, 279}}</string>
 											<reference key="NSSuperview" ref="599257509"/>
 											<reference key="NSNextKeyView" ref="378280175"/>
 											<int key="NSsFlags">658</int>
 											<reference key="NSContentView" ref="378280175"/>
 										</object>
 									</object>
-									<string key="NSFrame">{{0, 210}, {586, 278}}</string>
+									<string key="NSFrame">{{0, 211}, {588, 279}}</string>
 									<reference key="NSSuperview" ref="333363212"/>
 									<bool key="NSIsVertical">YES</bool>
 								</object>
 							</object>
-							<string key="NSFrameSize">{586, 488}</string>
+							<string key="NSFrame">{{-1, -1}, {588, 490}}</string>
 							<reference key="NSSuperview" ref="118353878"/>
 						</object>
 					</object>
 					<string key="NSFrameSize">{586, 488}</string>
+					<reference key="NSSuperview"/>
 				</object>
 				<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1440, 878}}</string>
 				<string key="NSMaxSize">{3.40282e+38, 3.40282e+38}</string>
 				<string key="NSWindowContentMaxSize">{2000, 124}</string>
 				<string key="NSWindowContentMinSize">{300, 124}</string>
 				<object class="NSView" key="NSWindowView" id="192347478">
-					<nil key="NSNextResponder"/>
+					<reference key="NSNextResponder"/>
 					<int key="NSvFlags">256</int>
 					<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
 						<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
 								<int key="NSPeriodicInterval">25</int>
 							</object>
 						</object>
-						<object class="NSTextField" id="811129738">
-							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
-							<int key="NSvFlags">266</int>
-							<string key="NSFrame">{{20, 60}, {365, 19}}</string>
-							<reference key="NSSuperview" ref="192347478"/>
-							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
-							<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="401840741">
-								<int key="NSCellFlags">-1804468671</int>
-								<int key="NSCellFlags2">272630784</int>
-								<string key="NSContents"/>
-								<reference key="NSSupport" ref="44865239"/>
-								<reference key="NSControlView" ref="811129738"/>
-								<bool key="NSDrawsBackground">YES</bool>
-								<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
-									<int key="NSColorSpace">6</int>
-									<string key="NSCatalogName">System</string>
-									<string key="NSColorName">textBackgroundColor</string>
-									<reference key="NSColor" ref="1027376210"/>
-								</object>
-								<object class="NSColor" key="NSTextColor">
-									<int key="NSColorSpace">6</int>
-									<string key="NSCatalogName">System</string>
-									<string key="NSColorName">textColor</string>
-									<reference key="NSColor" ref="102226568"/>
-								</object>
-							</object>
-						</object>
 						<object class="NSButton" id="240632173">
 							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
 							<int key="NSvFlags">292</int>
 								<int key="NSPeriodicInterval">75</int>
 							</object>
 						</object>
+						<object class="NSComboBox" id="793096682">
+							<reference key="NSNextResponder" ref="192347478"/>
+							<int key="NSvFlags">268</int>
+							<string key="NSFrame">{{20, 57}, {368, 22}}</string>
+							<reference key="NSSuperview" ref="192347478"/>
+							<bool key="NSEnabled">YES</bool>
+							<object class="NSComboBoxCell" key="NSCell" id="632133748">
+								<int key="NSCellFlags">343014976</int>
+								<int key="NSCellFlags2">272761856</int>
+								<string key="NSContents"/>
+								<reference key="NSSupport" ref="26"/>
+								<reference key="NSControlView" ref="793096682"/>
+								<bool key="NSDrawsBackground">YES</bool>
+								<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
+									<int key="NSColorSpace">6</int>
+									<string key="NSCatalogName">System</string>
+									<string key="NSColorName">textBackgroundColor</string>
+									<reference key="NSColor" ref="1027376210"/>
+								</object>
+								<reference key="NSTextColor" ref="306507377"/>
+								<int key="NSVisibleItemCount">5</int>
+								<bool key="NSHasVerticalScroller">YES</bool>
+								<bool key="NSCompletes">YES</bool>
+								<reference key="NSDelegate" ref="793096682"/>
+								<object class="NSComboTableView" key="NSTableView" id="301170926">
+									<reference key="NSNextResponder"/>
+									<int key="NSvFlags">274</int>
+									<string key="NSFrameSize">{15, 0}</string>
+									<reference key="NSSuperview"/>
+									<reference key="NSWindow"/>
+									<bool key="NSEnabled">YES</bool>
+									<object class="NSMutableArray" key="NSTableColumns">
+										<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+										<object class="NSTableColumn">
+											<reference key="NSIdentifier" ref="8"/>
+											<double key="NSWidth">1.200000e+01</double>
+											<double key="NSMinWidth">1.000000e+01</double>
+											<double key="NSMaxWidth">1.000000e+03</double>
+											<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
+												<int key="NSCellFlags">75628032</int>
+												<int key="NSCellFlags2">0</int>
+												<string key="NSContents"/>
+												<object class="NSFont" key="NSSupport">
+													<string key="NSName">LucidaGrande</string>
+													<double key="NSSize">1.200000e+01</double>
+													<int key="NSfFlags">16</int>
+												</object>
+												<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
+													<int key="NSColorSpace">3</int>
+													<bytes key="NSWhite">MC4zMzMzMzI5OQA</bytes>
+												</object>
+												<reference key="NSTextColor" ref="1027376210"/>
+											</object>
+											<object class="NSTextFieldCell" key="NSDataCell">
+												<int key="NSCellFlags">338820672</int>
+												<int key="NSCellFlags2">1024</int>
+												<reference key="NSSupport" ref="26"/>
+												<reference key="NSControlView" ref="301170926"/>
+												<bool key="NSDrawsBackground">YES</bool>
+												<reference key="NSBackgroundColor" ref="131218211"/>
+												<reference key="NSTextColor" ref="306507377"/>
+											</object>
+											<int key="NSResizingMask">3</int>
+											<bool key="NSIsResizeable">YES</bool>
+											<reference key="NSTableView" ref="301170926"/>
+										</object>
+									</object>
+									<double key="NSIntercellSpacingWidth">3.000000e+00</double>
+									<double key="NSIntercellSpacingHeight">2.000000e+00</double>
+									<reference key="NSBackgroundColor" ref="131218211"/>
+									<reference key="NSGridColor" ref="982455738"/>
+									<double key="NSRowHeight">1.600000e+01</double>
+									<string key="NSAction">tableViewAction:</string>
+									<int key="NSTvFlags">-767524864</int>
+									<reference key="NSDelegate" ref="632133748"/>
+									<reference key="NSDataSource" ref="632133748"/>
+									<reference key="NSTarget" ref="632133748"/>
+									<int key="NSColumnAutoresizingStyle">1</int>
+									<int key="NSDraggingSourceMaskForLocal">15</int>
+									<int key="NSDraggingSourceMaskForNonLocal">0</int>
+									<bool key="NSAllowsTypeSelect">YES</bool>
+								</object>
+							</object>
+						</object>
 					</object>
 					<string key="NSFrameSize">{478, 124}</string>
+					<reference key="NSSuperview"/>
 				</object>
 				<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1440, 878}}</string>
 				<string key="NSMinSize">{300, 146}</string>
 					<int key="connectionID">300158</int>
 				</object>
 				<object class="IBConnectionRecord">
-					<object class="IBOutletConnection" key="connection">
-						<string key="label">_pushURLField</string>
-						<reference key="source" ref="798535885"/>
-						<reference key="destination" ref="811129738"/>
-					</object>
-					<int key="connectionID">300159</int>
-				</object>
-				<object class="IBConnectionRecord">
 					<object class="IBActionConnection" key="connection">
 						<string key="label">endCommitSheet:</string>
 						<reference key="source" ref="798535885"/>
 				</object>
 				<object class="IBConnectionRecord">
 					<object class="IBOutletConnection" key="connection">
-						<string key="label">formatter</string>
-						<reference key="source" ref="811129738"/>
-						<reference key="destination" ref="1046306411"/>
-					</object>
-					<int key="connectionID">300170</int>
-				</object>
-				<object class="IBConnectionRecord">
-					<object class="IBOutletConnection" key="connection">
 						<string key="label">delegate</string>
 						<reference key="source" ref="392325734"/>
 						<reference key="destination" ref="798535885"/>
 					</object>
 					<int key="connectionID">300265</int>
 				</object>
+				<object class="IBConnectionRecord">
+					<object class="IBOutletConnection" key="connection">
+						<string key="label">formatter</string>
+						<reference key="source" ref="793096682"/>
+						<reference key="destination" ref="1046306411"/>
+					</object>
+					<int key="connectionID">300268</int>
+				</object>
+				<object class="IBConnectionRecord">
+					<object class="IBOutletConnection" key="connection">
+						<string key="label">_pushURLField</string>
+						<reference key="source" ref="798535885"/>
+						<reference key="destination" ref="793096682"/>
+					</object>
+					<int key="connectionID">300269</int>
+				</object>
 			</object>
 			<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
 				<object class="NSArray" key="orderedObjects">
 							<reference ref="266557275"/>
 							<reference ref="666051614"/>
 							<reference ref="812645157"/>
-							<reference ref="811129738"/>
 							<reference ref="240632173"/>
 							<reference ref="37735140"/>
+							<reference ref="793096682"/>
 						</object>
 						<reference key="parent" ref="672842318"/>
 					</object>
 						<reference key="parent" ref="266557275"/>
 					</object>
 					<object class="IBObjectRecord">
-						<int key="objectID">300156</int>
-						<reference key="object" ref="811129738"/>
-						<object class="NSMutableArray" key="children">
-							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
-							<reference ref="401840741"/>
-						</object>
-						<reference key="parent" ref="192347478"/>
-					</object>
-					<object class="IBObjectRecord">
-						<int key="objectID">300157</int>
-						<reference key="object" ref="401840741"/>
-						<reference key="parent" ref="811129738"/>
-					</object>
-					<object class="IBObjectRecord">
 						<int key="objectID">300164</int>
 						<reference key="object" ref="982530493"/>
 						<reference key="parent" ref="46956025"/>
 						<reference key="object" ref="338000762"/>
 						<reference key="parent" ref="300751437"/>
 					</object>
+					<object class="IBObjectRecord">
+						<int key="objectID">300266</int>
+						<reference key="object" ref="793096682"/>
+						<object class="NSMutableArray" key="children">
+							<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+							<reference ref="632133748"/>
+						</object>
+						<reference key="parent" ref="192347478"/>
+					</object>
+					<object class="IBObjectRecord">
+						<int key="objectID">300267</int>
+						<reference key="object" ref="632133748"/>
+						<reference key="parent" ref="793096682"/>
+					</object>
 				</object>
 			</object>
 			<object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProperties">
 					<string>-2.IBPluginDependency</string>
 					<string>-3.IBPluginDependency</string>
 					<string>-3.ImportedFromIB2</string>
+					<string>1.IBEditorWindowLastContentRect</string>
 					<string>1.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
 					<string>1.ImportedFromIB2</string>
 					<string>1.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
 					<string>300136.IBPluginDependency</string>
 					<string>300138.IBPluginDependency</string>
 					<string>300139.IBPluginDependency</string>
+					<string>300143.IBEditorWindowLastContentRect</string>
 					<string>300143.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
 					<string>300143.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
 					<string>300143.editorWindowContentRectSynchronizationRect</string>
 					<string>300149.IBPluginDependency</string>
 					<string>300150.IBPluginDependency</string>
 					<string>300151.IBPluginDependency</string>
-					<string>300156.IBPluginDependency</string>
-					<string>300157.IBPluginDependency</string>
 					<string>300164.IBPluginDependency</string>
 					<string>300167.IBPluginDependency</string>
 					<string>300169.IBPluginDependency</string>
 					<string>300255.IBPluginDependency</string>
 					<string>300256.IBPluginDependency</string>
 					<string>300257.IBPluginDependency</string>
+					<string>300266.IBPluginDependency</string>
+					<string>300267.IBPluginDependency</string>
 					<string>6.IBPluginDependency</string>
 					<string>6.ImportedFromIB2</string>
 					<string>8.IBPluginDependency</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<reference ref="9"/>
-					<string>{{166, 135}, {586, 488}}</string>
+					<string>{{124, 177}, {586, 488}}</string>
+					<string>{{124, 177}, {586, 488}}</string>
 					<reference ref="9"/>
 					<string>{{166, 135}, {586, 488}}</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>{{373, 518}, {478, 124}}</string>
+					<string>{{21, 687}, {478, 124}}</string>
+					<string>{{21, 687}, {478, 124}}</string>
 					<reference ref="8"/>
 					<string>{{373, 518}, {478, 124}}</string>
 					<reference ref="9"/>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
-					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>RevisionGraphCell</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
+					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
+					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<reference ref="9"/>
 					<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
 					<reference ref="9"/>
 				</object>
 			</object>
 			<nil key="sourceID"/>
-			<int key="maxID">300265</int>
+			<int key="maxID">300269</int>
 		</object>
 		<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
 			<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
 							<string>NSButton</string>
 							<string>NSTextField</string>
 							<string>NSPanel</string>
-							<string>NSTextField</string>
+							<string>NSComboBox</string>
 							<string>NSTableView</string>
 							<string>NSArrayController</string>
 							<string>NSSplitView</string>

File Murky.xcodeproj/project.pbxproj

 • Ignore whitespace
File contents unchanged.

File Source/HgConfigFile.h

View file
 • Ignore whitespace
 - (void) sync;
 
 - (NSDictionary*) valueForStanza: (NSString*)name;
+- (NSArray*) URLsForStanza: (NSString*)stanza;
 - (NSString*) valueForKey: (NSString*)key inStanza: (NSString*)stanza;
 
 @end

File Source/HgConfigFile.m

View file
 • Ignore whitespace
   return [_stanzas objectForKey: stanza];
 }
 
+- (NSArray*) URLsForStanza: (NSString*)stanza
+{
+  NSDictionary* values = [self valueForStanza: stanza];
+  if( ! values )
+	return nil;
+  NSMutableArray *urls = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity: [values count]];
+  NSEnumerator* urlStrings = [values objectEnumerator];
+  NSString* urlString;
+  while( ( urlString = [urlStrings nextObject] ) ) {
+	[urls addObject: [NSURL URLWithString: urlString]];
+  }
+  return [urls autorelease];
+}
+
 - (NSString*) valueForKey: (NSString*)key inStanza: (NSString*)stanza
 {
   return [[_stanzas objectForKey: stanza] objectForKey: key];

File Source/RepoController.h

View file
 • Ignore whitespace
   IBOutlet NSTextView *_commitMessageField;
   
   IBOutlet NSPanel *_pushSheet;
-  IBOutlet NSTextField *_pushURLField, *_pushDescriptionField;
+  IBOutlet NSComboBox *_pushURLField;
+  IBOutlet NSTextField *_pushDescriptionField;
   IBOutlet NSButton *_pullUpdateCheckbox;
   IBOutlet NSButton *_pushButton;
   

File Source/RepoController.m

View file
 • Ignore whitespace
   if( sel && [rev containsFile: sel] )
     color = containsFileColor;*/
   
+  if( [tableView isRowSelected: row] )
+	color = normalColor;
+
   cell.textColor = color;
   if( ! [tableColumn.identifier isEqualToString: @"ID"] )
     cell.font = font;

File Source/RepoController_Actions.m

View file
 • Ignore whitespace
       return;
   }
   [_pushURLField setStringValue: (defaultURL ?:@"")];
+  [_pushURLField removeAllItems];
+  if( defaultURL )
+	[_pushURLField addItemsWithObjectValues: [_repo.configFile URLsForStanza: @"paths"]];
+  
   [_pushDescriptionField setObjectValue: desc];
   [_pushButton setTitle: kTransferOpTitle[op] ];
   [_pullUpdateCheckbox setHidden: (op==kHgPush)];