1. Burak Gürsoy
 2. CPAN-tools

Source

CPAN-tools / lang / tr / build.lng

%lang = (
  'pause'      => 'Devam etmek için bir tuşa basın ...',
  'bench.error'   => "\nİşlem %.4f saniye sürdü\n",
  'bench.ok'    => "\nİşlem %s sürdü\n",
  'start.message'  => "%s sürüm %s başlıyor ...\n",
  'exit.message'  => "\n\n\tŞu güzel ortamı bozuyorsun!\n\n",
  'error.notnumber' => "\n\tGirilen veri numara değil!\n\n",
  'error.length'  => "\n\tGeçersiz numara girildi!\n\n",
  'error.notexists' => "\n\tVarolmayan bir şeyi seçmeye çalışıyorsunuz!\n\n",
  'ask.selection'  => 'Paketlemek için bir modül seçin [1]: ',
  'finish.report'  => <<'INFO',
Bu oturumda kullanılan dizinler:
  Kaynak  : <%= $p{source} %>
  Modül   : <%= $p{source_dir} %>
  Paketleme : <%= $p{build} %> (sakla: <%= $p{keep} %>)
  Arşiv   : <%= $p{archive} %>
  CWD    : <%= $p{cwd} %>
INFO
  'get_path.source' => 'Bilinmeyen kaynak dizini: <%=   $p{source} %>',
  'get_path.build' => 'Bilinmeyen paketleme dizini: <%=  $p{build} %>',
  'get_path.build' => 'Bilinmeyen arşiv dizini: <%=    $p{build} %>',
  'duplicate.copy' => '<%= $p{file} %> kopyalanamadı: <%= $p{error} %>',
  'build.buildpl'  => '[OOOPS!] Build.PL, <%=  $p{target} %> içinde bulunamadı !!!' . "\n",
  'build.makefilepl'=> '[OOOPS!] Makefile.PL, <%= $p{target} %> içinde bulunamadı !!!' . "\n",
  'build.nobuilder' => '<%=  $p{target} %> içinde herhangi bir kurulum aracı bulunamadı!' . "\n",
  'ask.nobuilder'  => '! <%= $p{path}  %> içinde bir kurulum aracı olmadığından atlanıyor ...'."\n",
  'ask.nomodules'  => 'Kaynak dizinde modül(ler) bulunamadı!' . "\n",
  'ask.found'    => "\nBulunan dağıtımlar:\n\n" . "\n",
  'ask.ok'     => <<'MESSAGE',

  OYE!

Paketlemek için <%= $p{target} %> (<%= $p{modname} %>) seçildi ...

MESSAGE
  'hello.hello'   => <<'MESSAGE',
<%=$p{os}%> altında perl <%=$p{perl}%> kullanıyorum, mutluyum, gururluyum!
Sonuna kadar sömürebileceğim <%=$p{cpu}%> işlemcim ve <%=$p{ram}%> belleğim var.
Bir modül paketlemek için güzel bir ortam, güzel bir zaman ;)

MESSAGE
  'hello.ram'    => '%.2f cigaboy',
  '_chdir.noparam'  => 'Dizin belirtilmedi!',
  '_chdir.error'   => 'Geçerli dizin <%= $p{dir} %> olarak değiştirilemiyor: <%= $p{error} %>',
  'call.error'    => <<'MESSAGE',
Paketleme işlemi başarısız oldu :
Son komut: <%= $p{cmd}  %>
Sonuç: <%=   $p{error} %>
MESSAGE
  'write_file.error' => '<%= $p{file} %> dosyası açılamıyor: <%= $p{error} %>',
  'unix.nofile'   => 'Dosya belirtilmedi!',
  'unix.eread'    => 'Okuma hatası (<%= $p{file} %>): <%= $p{error} %>',
  'unix.ewrite'   => 'Yazma hatası (<%= $p{file} %>): <%= $p{error} %>',
);