Översättning av INCA-sjukhuskod med organisationsenhetsregistret

Create issue
Issue #8 resolved
Former user created an issue

Vore bra om benämningen av sjukhus stämmer överens med INCA. Man kan enkelt göra ett uttag ur INCAs organisationsenhetsregister för detta. Det är flera statistiker idag som laddar in detta manuellt i rapporter på INCA. Besparar tid om vi i stället kan använda paketet.

Comments (2)

  1. Log in to comment