Source

pythonv / Lib / test / test_base64.py

import unittest
from test import support
import base64
import binascii
import os
import sys
import subprocessclass LegacyBase64TestCase(unittest.TestCase):
  def test_encodebytes(self):
    eq = self.assertEqual
    eq(base64.encodebytes(b"www.python.org"), b"d3d3LnB5dGhvbi5vcmc=\n")
    eq(base64.encodebytes(b"a"), b"YQ==\n")
    eq(base64.encodebytes(b"ab"), b"YWI=\n")
    eq(base64.encodebytes(b"abc"), b"YWJj\n")
    eq(base64.encodebytes(b""), b"")
    eq(base64.encodebytes(b"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
                b"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
                b"0123456789!@#0^&*();:<>,. []{}"),
      b"YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNE"
      b"RUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWjAxMjM0\nNT"
      b"Y3ODkhQCMwXiYqKCk7Ojw+LC4gW117fQ==\n")
    self.assertRaises(TypeError, base64.encodebytes, "")

  def test_decodebytes(self):
    eq = self.assertEqual
    eq(base64.decodebytes(b"d3d3LnB5dGhvbi5vcmc=\n"), b"www.python.org")
    eq(base64.decodebytes(b"YQ==\n"), b"a")
    eq(base64.decodebytes(b"YWI=\n"), b"ab")
    eq(base64.decodebytes(b"YWJj\n"), b"abc")
    eq(base64.decodebytes(b"YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNE"
                b"RUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWjAxMjM0\nNT"
                b"Y3ODkhQCMwXiYqKCk7Ojw+LC4gW117fQ==\n"),
      b"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
      b"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
      b"0123456789!@#0^&*();:<>,. []{}")
    eq(base64.decodebytes(b''), b'')
    self.assertRaises(TypeError, base64.decodebytes, "")

  def test_encode(self):
    eq = self.assertEqual
    from io import BytesIO
    infp = BytesIO(b'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
            b'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
            b'0123456789!@#0^&*();:<>,. []{}')
    outfp = BytesIO()
    base64.encode(infp, outfp)
    eq(outfp.getvalue(),
      b'YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNE'
      b'RUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWjAxMjM0\nNT'
      b'Y3ODkhQCMwXiYqKCk7Ojw+LC4gW117fQ==\n')

  def test_decode(self):
    from io import BytesIO
    infp = BytesIO(b'd3d3LnB5dGhvbi5vcmc=')
    outfp = BytesIO()
    base64.decode(infp, outfp)
    self.assertEqual(outfp.getvalue(), b'www.python.org')


class BaseXYTestCase(unittest.TestCase):
  def test_b64encode(self):
    eq = self.assertEqual
    # Test default alphabet
    eq(base64.b64encode(b"www.python.org"), b"d3d3LnB5dGhvbi5vcmc=")
    eq(base64.b64encode(b'\x00'), b'AA==')
    eq(base64.b64encode(b"a"), b"YQ==")
    eq(base64.b64encode(b"ab"), b"YWI=")
    eq(base64.b64encode(b"abc"), b"YWJj")
    eq(base64.b64encode(b""), b"")
    eq(base64.b64encode(b"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
              b"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
              b"0123456789!@#0^&*();:<>,. []{}"),
      b"YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNE"
      b"RUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWjAxMjM0NT"
      b"Y3ODkhQCMwXiYqKCk7Ojw+LC4gW117fQ==")
    # Test with arbitrary alternative characters
    eq(base64.b64encode(b'\xd3V\xbeo\xf7\x1d', altchars=b'*$'), b'01a*b$cd')
    # Check if passing a str object raises an error
    self.assertRaises(TypeError, base64.b64encode, "")
    self.assertRaises(TypeError, base64.b64encode, b"", altchars="")
    # Test standard alphabet
    eq(base64.standard_b64encode(b"www.python.org"), b"d3d3LnB5dGhvbi5vcmc=")
    eq(base64.standard_b64encode(b"a"), b"YQ==")
    eq(base64.standard_b64encode(b"ab"), b"YWI=")
    eq(base64.standard_b64encode(b"abc"), b"YWJj")
    eq(base64.standard_b64encode(b""), b"")
    eq(base64.standard_b64encode(b"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
                   b"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
                   b"0123456789!@#0^&*();:<>,. []{}"),
      b"YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNE"
      b"RUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWjAxMjM0NT"
      b"Y3ODkhQCMwXiYqKCk7Ojw+LC4gW117fQ==")
    # Check if passing a str object raises an error
    self.assertRaises(TypeError, base64.standard_b64encode, "")
    self.assertRaises(TypeError, base64.standard_b64encode, b"", altchars="")
    # Test with 'URL safe' alternative characters
    eq(base64.urlsafe_b64encode(b'\xd3V\xbeo\xf7\x1d'), b'01a-b_cd')
    # Check if passing a str object raises an error
    self.assertRaises(TypeError, base64.urlsafe_b64encode, "")

  def test_b64decode(self):
    eq = self.assertEqual

    tests = {b"d3d3LnB5dGhvbi5vcmc=": b"www.python.org",
         b'AA==': b'\x00',
         b"YQ==": b"a",
         b"YWI=": b"ab",
         b"YWJj": b"abc",
         b"YWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXpBQkNE"
         b"RUZHSElKS0xNTk9QUVJTVFVWV1hZWjAxMjM0\nNT"
         b"Y3ODkhQCMwXiYqKCk7Ojw+LC4gW117fQ==":

         b"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
         b"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
         b"0123456789!@#0^&*();:<>,. []{}",
         b'': b'',
         }
    for data, res in tests.items():
      eq(base64.b64decode(data), res)
      eq(base64.b64decode(data.decode('ascii')), res)

    # Test with arbitrary alternative characters
    tests_altchars = {(b'01a*b$cd', b'*$'): b'\xd3V\xbeo\xf7\x1d',
             }
    for (data, altchars), res in tests_altchars.items():
      data_str = data.decode('ascii')
      altchars_str = altchars.decode('ascii')

      eq(base64.b64decode(data, altchars=altchars), res)
      eq(base64.b64decode(data_str, altchars=altchars), res)
      eq(base64.b64decode(data, altchars=altchars_str), res)
      eq(base64.b64decode(data_str, altchars=altchars_str), res)

    # Test standard alphabet
    for data, res in tests.items():
      eq(base64.standard_b64decode(data), res)
      eq(base64.standard_b64decode(data.decode('ascii')), res)

    # Test with 'URL safe' alternative characters
    tests_urlsafe = {b'01a-b_cd': b'\xd3V\xbeo\xf7\x1d',
             b'': b'',
             }
    for data, res in tests_urlsafe.items():
      eq(base64.urlsafe_b64decode(data), res)
      eq(base64.urlsafe_b64decode(data.decode('ascii')), res)

  def test_b64decode_padding_error(self):
    self.assertRaises(binascii.Error, base64.b64decode, b'abc')
    self.assertRaises(binascii.Error, base64.b64decode, 'abc')

  def test_b64decode_invalid_chars(self):
    # issue 1466065: Test some invalid characters.
    tests = ((b'%3d==', b'\xdd'),
         (b'$3d==', b'\xdd'),
         (b'[==', b''),
         (b'YW]3=', b'am'),
         (b'3{d==', b'\xdd'),
         (b'3d}==', b'\xdd'),
         (b'@@', b''),
         (b'!', b''),
         (b'YWJj\nYWI=', b'abcab'))
    for bstr, res in tests:
      self.assertEqual(base64.b64decode(bstr), res)
      self.assertEqual(base64.b64decode(bstr.decode('ascii')), res)
      with self.assertRaises(binascii.Error):
        base64.b64decode(bstr, validate=True)
      with self.assertRaises(binascii.Error):
        base64.b64decode(bstr.decode('ascii'), validate=True)

  def test_b32encode(self):
    eq = self.assertEqual
    eq(base64.b32encode(b''), b'')
    eq(base64.b32encode(b'\x00'), b'AA======')
    eq(base64.b32encode(b'a'), b'ME======')
    eq(base64.b32encode(b'ab'), b'MFRA====')
    eq(base64.b32encode(b'abc'), b'MFRGG===')
    eq(base64.b32encode(b'abcd'), b'MFRGGZA=')
    eq(base64.b32encode(b'abcde'), b'MFRGGZDF')
    self.assertRaises(TypeError, base64.b32encode, "")

  def test_b32decode(self):
    eq = self.assertEqual
    tests = {b'': b'',
         b'AA======': b'\x00',
         b'ME======': b'a',
         b'MFRA====': b'ab',
         b'MFRGG===': b'abc',
         b'MFRGGZA=': b'abcd',
         b'MFRGGZDF': b'abcde',
         }
    for data, res in tests.items():
      eq(base64.b32decode(data), res)
      eq(base64.b32decode(data.decode('ascii')), res)

  def test_b32decode_casefold(self):
    eq = self.assertEqual
    tests = {b'': b'',
         b'ME======': b'a',
         b'MFRA====': b'ab',
         b'MFRGG===': b'abc',
         b'MFRGGZA=': b'abcd',
         b'MFRGGZDF': b'abcde',
         # Lower cases
         b'me======': b'a',
         b'mfra====': b'ab',
         b'mfrgg===': b'abc',
         b'mfrggza=': b'abcd',
         b'mfrggzdf': b'abcde',
         }

    for data, res in tests.items():
      eq(base64.b32decode(data, True), res)
      eq(base64.b32decode(data.decode('ascii'), True), res)

    self.assertRaises(TypeError, base64.b32decode, b'me======')
    self.assertRaises(TypeError, base64.b32decode, 'me======')

    # Mapping zero and one
    eq(base64.b32decode(b'MLO23456'), b'b\xdd\xad\xf3\xbe')
    eq(base64.b32decode('MLO23456'), b'b\xdd\xad\xf3\xbe')

    map_tests = {(b'M1023456', b'L'): b'b\xdd\xad\xf3\xbe',
           (b'M1023456', b'I'): b'b\x1d\xad\xf3\xbe',
           }
    for (data, map01), res in map_tests.items():
      data_str = data.decode('ascii')
      map01_str = map01.decode('ascii')

      eq(base64.b32decode(data, map01=map01), res)
      eq(base64.b32decode(data_str, map01=map01), res)
      eq(base64.b32decode(data, map01=map01_str), res)
      eq(base64.b32decode(data_str, map01=map01_str), res)

  def test_b32decode_error(self):
    for data in [b'abc', b'ABCDEF==']:
      with self.assertRaises(binascii.Error):
        base64.b32decode(data)
      with self.assertRaises(binascii.Error):
        base64.b32decode(data.decode('ascii'))

  def test_b16encode(self):
    eq = self.assertEqual
    eq(base64.b16encode(b'\x01\x02\xab\xcd\xef'), b'0102ABCDEF')
    eq(base64.b16encode(b'\x00'), b'00')
    self.assertRaises(TypeError, base64.b16encode, "")

  def test_b16decode(self):
    eq = self.assertEqual
    eq(base64.b16decode(b'0102ABCDEF'), b'\x01\x02\xab\xcd\xef')
    eq(base64.b16decode('0102ABCDEF'), b'\x01\x02\xab\xcd\xef')
    eq(base64.b16decode(b'00'), b'\x00')
    eq(base64.b16decode('00'), b'\x00')
    # Lower case is not allowed without a flag
    self.assertRaises(binascii.Error, base64.b16decode, b'0102abcdef')
    self.assertRaises(binascii.Error, base64.b16decode, '0102abcdef')
    # Case fold
    eq(base64.b16decode(b'0102abcdef', True), b'\x01\x02\xab\xcd\xef')
    eq(base64.b16decode('0102abcdef', True), b'\x01\x02\xab\xcd\xef')

  def test_decode_nonascii_str(self):
    decode_funcs = (base64.b64decode,
            base64.standard_b64decode,
            base64.urlsafe_b64decode,
            base64.b32decode,
            base64.b16decode)
    for f in decode_funcs:
      self.assertRaises(ValueError, f, 'with non-ascii \xcb')

  def test_ErrorHeritage(self):
    self.assertTrue(issubclass(binascii.Error, ValueError))class TestMain(unittest.TestCase):
  def tearDown(self):
    if os.path.exists(support.TESTFN):
      os.unlink(support.TESTFN)

  def get_output(self, *args, **options):
    args = (sys.executable, '-m', 'base64') + args
    return subprocess.check_output(args, **options)

  def test_encode_decode(self):
    output = self.get_output('-t')
    self.assertSequenceEqual(output.splitlines(), (
      b"b'Aladdin:open sesame'",
      br"b'QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==\n'",
      b"b'Aladdin:open sesame'",
    ))

  def test_encode_file(self):
    with open(support.TESTFN, 'wb') as fp:
      fp.write(b'a\xffb\n')

    output = self.get_output('-e', support.TESTFN)
    self.assertEqual(output.rstrip(), b'Yf9iCg==')

    with open(support.TESTFN, 'rb') as fp:
      output = self.get_output('-e', stdin=fp)
    self.assertEqual(output.rstrip(), b'Yf9iCg==')

  def test_decode(self):
    with open(support.TESTFN, 'wb') as fp:
      fp.write(b'Yf9iCg==')
    output = self.get_output('-d', support.TESTFN)
    self.assertEqual(output.rstrip(), b'a\xffb')def test_main():
  support.run_unittest(__name__)

if __name__ == '__main__':
  test_main()