Source

GoTalk / client.go

package main

import (
    "fmt"
    "os"
    "net"
    "bufio"
    "strings"
)func ServerHandler(conn net.Conn) {
  buffer := make([]byte, 1024)
  for {
    bytesRead, error := conn.Read(buffer)
    if error != nil {
      Log("connection error: ", error)
    }
    message := string(buffer[0:bytesRead])
    fmt.Print(message)
  }
}

// Main: connects to a TCP server and ask to the client for inputs
func main() {
  
  // Open connection
  conn, err := net.Dial("tcp", "localhost:9988")
  if err != nil {
    fmt.Println("Error", err.Error())
    return // terminate program
  }

  // Wait for messages from the server
  tcpAddr, error := net.ResolveTCPAddr("tcp", "localhost:1024")
  netListen, error := net.Listen(tcpAddr.Network(), tcpAddr.String())
  connection, error := netListen.Accept()
  go ServerHandler(connection)

  inputReader := bufio.NewReader(os.Stdin)
  fmt.Println("Please give yourname. Type Q to quit.")
  clientName, _ := inputReader.ReadString('\n')
  trimmedInput := strings.Trim(clientName, "\n")

  for {
    _, err = conn.Write([]byte(trimmedInput))
    fmt.Print("you> ")
    input, _ := inputReader.ReadString('\n')
    trimmedInput = strings.Trim(input, "\n")

    if trimmedInput == "Q" {
      return
    }

    
  }
}