Dutch translation of Satchmo (version 0.8.1)

Create issue
Issue #708 resolved
Former user created an issue

De zipfile bevat de nl directory structuur met vertaalde teksten. Er zijn twee bestanden: django.po and django.mo. De eerste met source code en tweede met de gecompileerde versie daarvan (voor Windows XP)

Attached zip file contains de nl lanuage directory structure with translation files. Unzip the file and put it in ..\satchmo\locale

It contains two files: de source code text in Dutch language and the compiled version (for Windows XP)django.po and django.mo

Reported by peter.stamps

Comments (1)

  1. Log in to comment