Source

galaxy-obo / test-data / blastx_rhodopsin_vs_four_human_converted_ext.tabular

The default branch has multiple heads

gi|57163782|ref|NM_001009242.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	96.55	348	12	0	1	1044	1	348	0.0	662	sp|P08100|OPSD_HUMAN	1707	336	343	0	98.56	1	0	MNGTEGPNFYVPFSNKTGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVFGGFTTTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLVGWSRYIPEGMQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIVIFFCYGQLVFTVXXXXXXXXXXXXXXXXXKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTLPAFFAKSSSIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTLCCGKNPLGDDEASTTGSKTETSQVAPA	MNGTEGPNFYVPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLAGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQESATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTICCGKNPLGDDEASATVSKTETSQVAPA	1047	348
gi|2734705|gb|U59921.1|BBU59921	sp|P08100|OPSD_HUMAN	85.24	332	49	0	42	1037	1	332	1e-168	575	sp|P08100|OPSD_HUMAN	1481	283	315	0	94.88	3	0	MNGTEGPNFYIPMSNKTGVVRSPFEYPQYYLAEPWQYSILCAYMFLLILLGFPINFMTLYVTIQHKKLRTPLNYILLNLAFANHFMVLCGFTVTMYSSMNGYFILGATGCYVEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFSENHAVMGVAFTWIMALSCAVPPLLGWSRYIPEGMQCSCGVDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPLIIIFFCYGRLVCTVXXXXXXXXXXXXXXXXXKEVTRMVIIMVVFFLICWVPYASVAFFIFSNQGSEFGPIFMTVPAFFAKSSSIYNPVIYIMLNKQFRNCMITTLCCGKNPFGEDD	MNGTEGPNFYVPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLAGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQESATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTICCGKNPLGDDE	1574	348
gi|283855845|gb|GQ290303.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	96.40	111	4	0	1	333	11	121	2e-62	224	sp|P08100|OPSD_HUMAN	570	107	109	0	98.20	1	0	VPFSNKTGVVRSPFEHPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVFGGFTTTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGG	VPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGG	4301	348
gi|283855845|gb|GQ290303.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	92.31	65	5	0	3174	3368	248	312	5e-34	129	sp|P08100|OPSD_HUMAN	324	60	64	0	98.46	3	0	KEVTRMVIIMVIAFLICWLPYAGVAFYIFTHQGSNFGPIFMTLPAFFAKSSSIYNPVIYIMMNKQ	KEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQ	4301	348
gi|283855845|gb|GQ290303.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	96.43	56	2	0	2855	3022	177	232	2e-31	120	sp|P08100|OPSD_HUMAN	302	54	56	0	100.00	2	0	RYIPEGMQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIVIFFCYGQLVFTVKE	RYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKE	4301	348
gi|283855845|gb|GQ290303.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	93.22	59	4	0	1404	1580	119	177	1e-30	118	sp|P08100|OPSD_HUMAN	295	55	56	0	94.92	3	0	LAGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGLALTWVMALACAAPPLVGWSR	LGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLAGWSR	4301	348
gi|283855845|gb|GQ290303.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	92.00	25	2	0	4222	4296	312	336	6e-12	56.2	sp|P08100|OPSD_HUMAN	134	23	24	0	96.00	1	0	QFRNCMLTTLCCGKNPLGDDEASTT	QFRNCMLTTICCGKNPLGDDEASAT	4301	348
gi|283855822|gb|GQ290312.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	95.09	326	16	0	1	978	11	336	2e-180	613	sp|P08100|OPSD_HUMAN	1582	310	322	0	98.77	1	0	VPFSNKTGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVANLFMVFGGFTTTLYTSMHGYFVFGATGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGLAFTWVMALACAAPPLAGWSRYIPEGMQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIVIFFCYGQLVFTVXXXXXXXXXXXXXXXXXKEVTRMVIIMVVAFLICWLPYASVAFYIFTHQGSNFGPVFMTIPAFFAKSSSIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTLCCGKNPLGDDEASTT	VPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLAGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQESATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTICCGKNPLGDDEASAT	983	348
gi|18148870|dbj|AB062417.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	93.39	348	23	0	1	1044	1	348	0.0	641	sp|P08100|OPSD_HUMAN	1654	325	337	0	96.84	1	0	MNGTEGPNFYVPFSNKTGVVRSPFEAPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIMLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVFGGFTTTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLVGWSRYIPEGMQCSCGIDYYTPHEETNNESFVIYMFVVHFIIPLIVIFFCYGQLVFTVXXXXXXXXXXXXXXXXXKEVTRMVIIMVIAFLICWLPYAGVAFYIFTHQGSDFGPIFMTIPAFFAKTSAVYNPVIYIMMNKQFRNCMVTTLCCGKNPLGDDEASTTVSKTETSQVAPA	MNGTEGPNFYVPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLAGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQESATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTICCGKNPLGDDEASATVSKTETSQVAPA	1047	348
gi|12583664|dbj|AB043817.1|	sp|P08100|OPSD_HUMAN	81.93	332	60	0	23	1018	1	332	6e-164	559	sp|P08100|OPSD_HUMAN	1440	272	307	0	92.47	2	0	MNGTEGPNFYIPMSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWAFSALSAYMFFLIIAGFPINFLTLYVTIEHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVFGGFTTTMYTSMHGYFVFGPTGCNIEGFFATLGGEIALWCLVVLAIERWMVVCKPVTNFRFGESHAIMGVMVTWTMALACALPPLFGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTRAPGINNESFVIYMFTCHFSIPLAVISFCYGRLVCTVKXXXXXXXXXXXXXXXXXXVTRMVVIMVISFLVCWVPYASVAWYIFTHQGSTFGPIFMTIPSFFAKSSALYNPMIYICMNKQFRHCMITTLCCGKNPFEEED	MNGTEGPNFYVPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLAGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQESATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTTICCGKNPLGDDE	1344	348