1. Takayuki KONDO
  2. thg

Commits

Steve Borho  committed 8bcca12

doc: bump hgbook links to 1.7

  • Participants
  • Parent commits 1abbfc5
  • Branches stable
  • Tags 1.1.5

Comments (0)

Files changed (4)

File doc/source-cs/patches.txt

View file
 Četba těchto odkazů je užitečná pro pochopení historie a povahy oprávek (patches) a jejich použití v Mercurialu.
 
 
-* `Problém správy oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
-* `Pochopení oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
-* `Více o oprávkách <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
+* `Problém správy oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
+* `Pochopení oprávek <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
+* `Více o oprávkách <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
 
 Úskalí
 ======

File doc/source-cs/quick.txt

View file
 První seznámení
 ===============
 
-Mercurial podporuje mnoho různých `modelů spolupráce <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/collaborating-with-other-people.html>`_. Tato kapitola popisuje pouze jeden z nich: model s centrálním repozitářem. Model s centrálním repozitářem je nejvíce známý těm, kteří přecházejí z jiných verzovacích systémů a je tedy nejvhodnější začít právě s ním.
+Mercurial podporuje mnoho různých `modelů spolupráce <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/collaborating-with-other-people.html>`_. Tato kapitola popisuje pouze jeden z nich: model s centrálním repozitářem. Model s centrálním repozitářem je nejvíce známý těm, kteří přecházejí z jiných verzovacích systémů a je tedy nejvhodnější začít právě s ním.
 
 Potřebujeme tedy vytvořit centrální repozitář. Bylo by možné přeměnit `nemercuriálový repozitář <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_ v repozitář Mercurialu ale v našem příkladu začneme úplně od začátku. 
 

File doc/source/patches.txt

View file
 These links are recommended reading for understanding the history and nature
 of patches and how they can be used with Mercurial.
 
-* `The patch management problem <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
-* `Understanding patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
-* `More about patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
+* `The patch management problem <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch-mgmt>`_
+* `Understanding patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:patch>`_
+* `More about patches <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/managing-change-with-mercurial-queues.html#sec:mq:adv-patch>`_
 
 Pitfalls
 ========

File doc/source/quick.txt

View file
 ==================
 
 Mercurial supports many different
-`collaboration models <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.6/collaborating-with-other-people.html>`_.
+`collaboration models <http://tortoisehg.bitbucket.org/hgbook/1.7/collaborating-with-other-people.html>`_.
 This chapter describes just one of those models: a single central repository.
 The central repository model does not scale as well as other models, but
 it is the most familiar to those coming from other revision tools and