Make board page more about the board

Create issue
Issue #47 new
Jelmer van der Linde created an issue

Het bestuur heeft ons (nog niet) gemaild met de volgende vraag:

Ze willen de bestuurspagina wat persoonlijker maken, met stukjes over wie ze zijn. Dat zouden ze graag bij de commissie-hoofdjes willen zetten, of onder de commissieagenda.

Daarnaast merkte Annet op dat de naam "commissieagenda" wel een beetje raar is op een bestuurspagina.

Comments (2)

  1. Jelmer van der Linde reporter

    Misschien is dit een mooie kans om oud-besturen, commissies en werkgroepen wat te reorganiseren:

    • Bestuur en oud-besturen worden net als werkgroepen 'commissies' met een bepaald type
    • Ieder bestuur krijgt z'n eigen commissie (dan staat voor altijd in je profiel dat je oud-bestuur bent!)
    • bestuur-commissies krijgen aparte layout zodat bestuur hun persoonlijke stukje erbij kan zetten.
  2. Log in to comment