Commits

Author Commit Message Date
Vladislav Bortnikov
29 lines!
Vladislav Bortnikov
More pythonic and faster code
Vladislav Bortnikov
Draft of sorting network