1. daneko
  2. dotfiles

Overview

HTTPS SSH
## こんなかんじで復帰

  https://gist.github.com/4184810
  ./setup
  NeoBundleInstall
  cd dotfiles/vimfiles/
  make -f make_mac.mak
  dotfiles/bin にパス通すか何かする