Commits

dannas committed 31b7648

Report: Add adapter pattern figure.

Comments (0)

Files changed (2)

src/main/latex/report/adapter_pattern.jpg

Added
New image

src/main/latex/report/report.tex

    \label{fig:observer_pattern}
   \end{figure}
 
+  \Subsection{Adapter pattern}
+  TODO
+
+  \begin{figure}[h]
+   \centering
+   \includegraphics[width=0.75\linewidth]{adapter_pattern}
+   \caption{Adapter pattern}
+   \label{fig:adapter_pattern}
+  \end{figure}
+
   \Subsection{Template method pattern}
   Webcrawlern ska göra tvĺ saker pĺ varje sida; hämta data av en viss typ
   och hämta länkar. Hämtningen av länkar sker alltid pĺ samma sätt medans