Source

nsis64 / Contrib / Language files / Galician.nsh

gol...@212acab6-… 205abbe ;Language: Galician (1110)
;Ramon Flores <fa2ramon@usc.es>

!insertmacro LANGFILE "Galician" "Galego" "Galego"

!ifdef MUI_WELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Benvindo ao Asistente de Instalación do $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Este asistente vai axudá-lo durante a instalación do $(^NameDA).$\r$\n$\r$\nRecomenda-se fechar todas as outras aplicacións antes de iniciar a instalación. Isto posibilita actualizar os ficheiros do sistema relevantes sen ter que reiniciar o computador.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNWELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Benvindo ao Asistente de desinstalación do $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Este asistente vai axudá-lo durante a desinstalación do $(^NameDA).$\r$\n$\r$\nAntes de iniciar a desinstalación, certifique-se de que o $(^NameDA) non está a executar-se.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_TITLE "Contrato de licenza"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE "Por favor, verifique os termos da licenza antes de instalar o $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Se aceitar os termos da licenza, clique en 'Aceito' para continuar. Cumpre aceitar o contrato para instalar o $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Se aceitar os termos da licenza, clique na caixa de selección abaixo. Cumpre aceitar o contrato para instalar o $(^NameDA). $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Se aceitar os termos da licenza, seleccione a primeira opción abaixo. Cumpre aceitar o contrato para instalar o $(^NameDA). $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_TITLE "Contrato de licenza"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_SUBTITLE "Por favor, verifique os termos da licenza antes de desinstalar o $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Se aceitar os termos da licenza, clique en 'Aceito' para continuar. Cumpre aceitar o contrato para desinstalar o $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Se aceitar os termos da licenza, clique na caixa de selección abaixo. Cumpre aceitar o contrato para desinstalar o $(^NameDA). $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Se aceitar os termos da licenza, seleccione a primeira opción abaixo. Cumpre aceitar o contrato para desinstalar o $(^NameDA). $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE | MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP "Prema Page Down para ver o restante da licenza."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE "Escolla de componentes"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Escolla que características do $(^NameDA) que desexa instalar."
!endif

!ifdef MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_TITLE "Escoller componentes"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Escolla que características do $(^NameDA) desexa desinstalar."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE | MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE "Descrición"
 !ifndef NSIS_CONFIG_COMPONENTPAGE_ALTERNATIVE
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Posicione o rato sobre un componente para ver a sua descrición."
 !else
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Posicione o rato sobre un componente para ver a sua descrición."
 !endif
!endif

!ifdef MUI_DIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE "Escolla do local da instalación"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Escolla a directória na cal desexa instalar o $(^NameDA)."
!endif

!ifdef MUI_UNDIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_TITLE "Escolla o Local de desinstalación"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Escolla a directória de onde pretende desinstalar o $(^NameDA)."
!endif

!ifdef MUI_INSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE "Instalando"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE "Por favor, agarde entanto o $(^NameDA) está sendo instalado."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_TITLE "Instalación completa"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE "A instalación concluiu con suceso."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_TITLE "Instalación Abortada"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE "A instalación concluiu sen suceso."
!endif

!ifdef MUI_UNINSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE "Desinstalando"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE "Por favor, agarde entanto se desinstala o $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE "Desinstalación completa"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE "A desinstalación concluiu con suceso."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE "Desinstalación abortada"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE "A desinstalación non concluiu con suceso"
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE "Concluindo o Asistente de instalación do $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT "Instalou-se o $(^NameDA) no seu computador.$\r$\n$\r$\nClique en Rematar para fechar este asistente."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Cumpre reiniciar o seu computador para concluír a instalación do $(^NameDA). Desexa reiniciar agora?"
!endif

!ifdef MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE "Concluíndo o asistente de desinstalación do $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT "Eliminou-se $(^NameDA) do seu computador.$\r$\n$\r$\nClique em Rematar para fechar este asistente."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Cumpre reiniciar o seu computador para concluír a desinstalación do $(^NameDA). Desexa reiniciá-lo agora?"
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE | MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW "Reiniciar agora"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER "Prefiro reinicia-lo manualmente despois"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_RUN "&Executar $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SHOWREADME "&Mostrar Leame"
 ${LangFileString} MUI_BUTTONTEXT_FINISH "&Rematar" 
!endif

!ifdef MUI_STARTMENUPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE "Escolla un cartafol do Menu Iniciar"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE "Escolla un cartafol do Menu Iniciar para os atallos do programa."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP "Seleccione o cartafol do Menu Iniciar no que desexa criar os atallos do programa. Tamén é posíbel dixitar un nome para criar un novo cartafol. "
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_CHECKBOX "Non criar atallos"
!endif

!ifdef MUI_UNCONFIRMPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE "Desinstalar $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE "Eliminar o $(^NameDA) do seu computador."
!endif

!ifdef MUI_ABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORTWARNING "Realmente desexa cancelar a instalación do $(^Name)?"
!endif

!ifdef MUI_UNABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORTWARNING "Realmente desexa cancelar a desinstalación do $(^Name)?"
!endif