Source

nsis64 / Contrib / Language files / Norwegian.nlf

gol...@212acab6-… 205abbe 
# Header, don't edit
NLF v6
# Language ID
1044
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1252
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Jonas Lindstrøm (jonasc_88@hotmail.com). Reviewed and fixed by Jan Ivar Beddari <d0der at online.no>
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
$(^Name) installasjon
# ^UninstallCaption
$(^Name) avinstallasjon
# ^LicenseSubCaption
: Lisensavtale
# ^ComponentsSubCaption
: Installasjonsvalg
# ^DirSubCaption
: Installasjonsmappe
# ^InstallingSubCaption
: Installerer
# ^CompletedSubCaption
: Ferdig
# ^UnComponentsSubCaption
: Avinstallasjonsvalg
# ^UnDirSubCaption
: Avinstallasjonsmappe
# ^ConfirmSubCaption
: Bekreft
# ^UninstallingSubCaption
: Avinstallerer
# ^UnCompletedSubCaption
: Ferdig
# ^BackBtn
< &Tilbake
# ^NextBtn
&Neste >
# ^AgreeBtn
&Godta
# ^AcceptBtn
Jeg &godtar vilkårene i lisensavtalen
# ^DontAcceptBtn
Jeg godtar &ikke vilkårene i lisensavtalen
# ^InstallBtn
&Installer
# ^UninstallBtn
&Avinstaller
# ^CancelBtn
Avbryt
# ^CloseBtn
&Lukk
# ^BrowseBtn
Bla &gjennom...
# ^ShowDetailsBtn
Vis &detaljer
# ^ClickNext
Trykk Neste for å fortsette.
# ^ClickInstall
Trykk Installer for å starte installasjonen.
# ^ClickUninstall
Trykk Avinstaller for å starte avinstallasjonen.
# ^Name
Navn
# ^Completed
Ferdig
# ^LicenseText
Vennligst les gjennom lisensavtalen før du installerer $(^Name). Hvis du godtar vilkårene i avtalen, trykk på Godta.
# ^LicenseTextCB
Vennligst les gjennom lisensavtalen før du installerer $(^Name). Hvis du godtar vilkårene i avtalen, merk av under. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Vennligst les gjennom lisensavtalen før du installerer $(^Name). Hvis du godtar vilkårene i avtalen, velg det første alternativet. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Vennligst les gjennom lisensavtalen før du avinstallerer $(^Name). Hvis du godtar vilkårene i avtalen, trykk på Godta.
# ^UnLicenseTextCB
Vennligst les gjennom lisensavtalen før du avinstallerer $(^Name). Hvis du godtar vilkårene i avtalen, merk av under. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Vennligst les gjennom lisensavtalen før du avinstallerer $(^Name). Hvis du godtar vilkårene i avtalen, velg det første alternativet. $_CLICK
# ^Custom
Egendefinert
# ^ComponentsText
Merk komponentene du vil installere og fjern merkingen for de du ikke vil installere. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Velg hvilken måte du vil installere på:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Merk komponenter du vil installere:
# ^ComponentsSubText2
Eller merk de valgfrie komponentene du ønsker å installere:
# ^UnComponentsText
Merk komponentene du vil avinstallere og fjern merkingen for de du vil beholde. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Velg hvilken måte du vil avinstallere på:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Merk komponenter du vil avinstallere:
# ^UnComponentsSubText2
Eller merk de valgfrie komponentene du ønsker å avinstallere:
# ^DirText
$(^Name) vil bli installert i følgende mappe. For å velge en annen mappe, trykk Bla gjennom. $_CLICK
# ^DirSubText
Målmappe
# ^DirBrowseText
Velg mappe du vil installere $(^Name) i:
# ^UnDirText
$(^Name) i følgende mappe vil bli avinstallert. For å velge en annen mappe, trykk Bla gjennom. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Velg mappe du vil avinstallere $(^Name) fra:
# ^SpaceAvailable
"Ledig plass: "
# ^SpaceRequired
"Nødvendig plass: "
# ^UninstallingText
Denne veiviseren vil avinstallere $(^Name) fra din datamaskin. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Avinstallerer fra:
# ^FileError
Feil under åpning av fil for skriving: \r\n\t\"$0\"\r\nTrykk Avbryt for å avbryte installasjonen,\r\nPrøv igjen for å prøve igjen, eller\r\nIgnorer for å hoppe over denne filen
# ^FileError_NoIgnore
Feil under åpning av fil for skriving: \r\n\t\"$0\"\r\nTrykk Prøv igjen for å prøve igjen, or\r\neller Avbryt for å avbryte installasjonen
# ^CantWrite
"Kan ikke skrive: "
# ^CopyFailed
Kopiering mislyktes
# ^CopyTo
"Kopier til "
# ^Registering
"Registrerer: "
# ^Unregistering
""Avregistrerer: "
# ^SymbolNotFound
"Kunne ikke finne symbol: "
# ^CouldNotLoad
"Kunne ikke laste: "
# ^CreateFolder
"Lag mappe: "
# ^CreateShortcut
"Lag snarvei: "
# ^CreatedUninstaller
"Avinstallasjon laget: "
# ^Delete
"Slett fil: "
# ^DeleteOnReboot
"Slett ved omstart: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Feil under opprettelse av snarvei: "
# ^ErrorCreating
"Feil under opprettelse av: "
# ^ErrorDecompressing
Feil under utpakking av data! Installasjonsprogrammet kan være skadet.
# ^ErrorRegistering
Feil under registrering av DLL
# ^ExecShell
"ExecShell: "
# ^Exec
"Kjøre: "
# ^Extract
"Pakk ut: "
# ^ErrorWriting
"Pakk ut: Feil under skriving til fil "
# ^InvalidOpcode
Installasjonsprogrammet er skadet: ukjent kode
# ^NoOLE
"Ingen OLE for: "
# ^OutputFolder
"Ut-mappe: "
# ^RemoveFolder
"Fjern mappe: "
# ^RenameOnReboot
"Gi nytt navn ved omstart: "
# ^Rename
"Gi nytt navn: "
# ^Skipped
"Hoppet over: "
# ^CopyDetails
Kopier detaljer til utklippstavlen
# ^LogInstall
Loggfør installasjonsprosessen
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G