1. David Golub
  2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Uzbek.nlf

gol...@212acab6-… 205abbe 
# Header, don't edit
NLF v6
# Language ID
1091
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1252
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Emil Garipov [emil.garipov@gmail.com]
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
O'rnatish $(^Name)
# ^UninstallCaption
O'chirish $(^Name)
# ^LicenseSubCaption
: Lisenzion kelishuv
# ^ComponentsSubCaption
: O'rnatish parametrlari 
# ^DirSubCaption
: O'rnatish papkasi
# ^InstallingSubCaption
: Fayllarni kopiya qilish
# ^CompletedSubCaption
: Operatsiya yakunlandi
# ^UnComponentsSubCaption
: O'chirish parametrlari
# ^UnDirSubCaption
: O'chirsh papkasi
# ^ConfirmSubCaption
: Tasdiqlash
# ^UninstallingSubCaption
: Fayllarni o'chirish
# ^UnCompletedSubCaption
: Operatsiya yakunlandi
# ^BackBtn
< &Orqaga
# ^NextBtn
&Oldinga >
# ^AgreeBtn
&Qabul qilaman
# ^AcceptBtn
Men &kelishuv shartlarini qabul qilaman
# ^DontAcceptBtn
Men &kelishuv shartlarini qabul qilmayman
# ^InstallBtn
&O'rnatish
# ^UninstallBtn
&O'chirish
# ^CancelBtn
Bekor qilish
# ^CloseBtn
&Yopish
# ^BrowseBtn
&Ko'rish ...
# ^ShowDetailsBtn
&Äåòàëè...
# ^ClickNext
Davom etish uchun 'Oldinga'tugmachasini bosing.
# ^ClickInstall
Dasturni o'rnatish uchun'O'rnatish' tugmachasini bosing.
# ^ClickUninstall
Dasturni o'chirish uchun 'O'chirsh' tugmachasini bosing.
# ^Name
Ism
# ^Completed
Tayor
# ^LicenseText
$(^NameDA)ni o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib oling. Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz 'Qabul qilaman' tugmachasini bosing.
# ^LicenseTextCB
$(^NameDA)ni o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib oling. Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz bayroqchani joylashtiring. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
$(^NameDA)ni o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib oling. Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz quyida taklif etilganlardan birinchi variantni tanlang. $_CLICK
# ^UnLicenseText
$(^NameDA)ni o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib oling. Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz 'Qabul qilaman' tugmachasini bosing.
# ^UnLicenseTextCB
$(^NameDA)ni o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib oling. Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz bayroqchani joylashtiring. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
$(^NameDA)ni o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib oling. Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz quyida taklif etilganlardan birinchi variantni tanlang. $_CLICK
# ^Custom
Tanlash bo'icha
# ^ComponentsText
O'rnatish ucun dastur komponentlarini tanlang. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
O'rnatish jarayonini tanlang:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
O'rnatish uchun dastur komponentlarini tanlang:
# ^ComponentsSubText2
Yoki o'rnatish uchun qushimcha komponentlarini tanlang:
# ^UnComponentsText
O'chirish uchun dastur komponentlarini tanlang. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
O'chirish jarayonini tanlang:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
O'chirish uchun dastur komponentlarini tanlang:
# ^UnComponentsSubText2
Yoki o'chirish uchun qushimcha komponentlarini tanlang:
# ^DirText
Dastur $(^NameDA)ni ko'rsatilgan papkaga o'rnatadi. Boshqa papkaga o'rnatish uchun, 'Ko'rish'tugmachasini bosing va uni ko'rsatib bering. $_CLICK
# ^DirSubText
O'rnatish papkasi
# ^DirBrowseText
O'rnatish papkasini ko'rsating $(^NameDA):
# ^UnDirText
Dastur $(^NameDA)ni ko'rsatilgan papkadan o'chiradi. Boshqa papkaga o'rnatish uchun, 'Ko'rish'tugmachasini bosing va uni ko'rsatib bering. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
$(^NameDA)ni o'chirish uchun papkani ko'rsating:
# ^SpaceAvailable
"Diskda joriy qilingan: "
# ^SpaceRequired
"Diskda talab qilinadigan: "
# ^UninstallingText
$(^NameDA) dasturi kompyuterizdan uchiriladi. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
O'chirilish:
# ^FileError
Yozish uchun faylni ochish imkoniyati yuq: \r\n\t"$0"\r\n'Tuxtashish': O'rnatishni tuxtatish;\r\n"Takrorlash":yana bir o'rinib ko'rish;\r\n"Taylab ketish": shu xarakatni taylab ketish.
# ^FileError_NoIgnore
Yozish uchun faylni ochish imkoniyati yuq: \r\n\t"$0"\r\n'Takrorlash': yana bir o'rinib ko'rish;\r\n'Bekor qilish': o'rnatish protsessini bekor qilish.
# ^CantWrite
"Yozish uchun imkoniyat yuq: "
# ^CopyFailed
Kopiya qilganda xato bor
# ^CopyTo
"Kopiya qilish "
# ^Registering
"Ro'yxatga olish: "
# ^Unregistering
"Ro'xatdan chiqish: "
# ^SymbolNotFound
"Simvolni topish imkoniyati yuq: "
# ^CouldNotLoad
"Zagruzka qilish imkoniyati yuq: "
# ^CreateFolder
"Papkani yaratish: "
# ^CreateShortcut
"Belgini yaratish: "
# ^CreatedUninstaller
"O'chirish dasturini yaratish: "
# ^Delete
"Faylni o'chirish: "
# ^DeleteOnReboot
"Kompyuter qayta yuklash jaraonida o'chirish: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Belgini yaratish jarayonida xato: " 
# ^ErrorCreating
"Yaratish xatosi: "
# ^ErrorDecompressing
Ma'lumotlarni asilga qaytarish xatosi! Distributiv ziyonlangan bulishi mumkin.
# ^ErrorRegistering
Kutubxonani ro'xatga olish imkoniyati yuq (DLL)
# ^ExecShell
"Qoplang'ich komandasini bajarish: " 
# ^Exec
"Bajarish: "
# ^Extract
"Ichidan olish: "
# ^ErrorWriting
"Ichidan olish: fayl yozish xatosi "
# ^InvalidOpcode
Distributiv ziyonlangan: ruxsatlanmangan kod
# ^NoOLE
"Quydagilarga OLE yuq: " 
# ^OutputFolder
"Papkani o'rnatish: "
# ^RemoveFolder
"Papkani o'chirish: "
# ^RenameOnReboot
"Kompyuter qayta yuklanish jarayonida ismni qaita quyish: "
# ^Rename
"Ismni qayta quyish: "
# ^Skipped
"O'tkazib yuborish: "
# ^CopyDetails
Bufer obmenaga ma'lumotlarni kopiya qilish
# ^LogInstall
O'rnatish xisobotini chiqorish
# byte
áàéò
# kilo
 Ê
# mega
 Ì
# giga
 Ã