1. David Golub
  2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Welsh.nlf

gol...@212acab6-… 205abbe gol...@212acab6-… 936f424 
gol...@212acab6-… 205abbe 
# Header, don't edit
NLF v6
# Start editing here
# Language ID
1106
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
-
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Rhoslyn Prys, Meddal.com
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
Rhaglen Osod $(^Name)
# ^UninstallCaption
Rhaglen Dadosod $(^Name)
# ^LicenseSubCaption
: Cytundeb Trwyddedu
# ^ComponentsSubCaption
: Dewisiadau Gosod
# ^DirSubCaption
: Ffolder Gosod
# ^InstallingSubCaption
: Gosod
# ^CompletedSubCaption
: Cwblhawyd
# ^UnComponentsSubCaption
: Dewisiadau Dadosod
# ^UnDirSubCaption
: Ffolder Dadosod
# ^ConfirmSubCaption
: Cadarnhad
# ^UninstallingSubCaption
: Dadosod
# ^UnCompletedSubCaption
: Cwblhawyd
# ^BackBtn
< &Nôl
# ^NextBtn
&Nesaf >
# ^AgreeBtn
&Cytuno
# ^AcceptBtn
Rwy'n &derbyn Amodau'r Drwydded
# ^DontAcceptBtn
Rwy'n &gwrthod Amodau'r Drwydded
# ^InstallBtn
&Gosod
# ^UninstallBtn
&Dadosod
# ^CancelBtn
Diddymu
# ^CloseBtn
C&au
# ^BrowseBtn
&Pori...
# ^ShowDetailsBtn
&Dangos manylion
# ^ClickNext
Cliciwch Nesaf i barhau.
# ^ClickInstall
Cliciwch Gosod i gychwyn gosod.
# ^ClickUninstall
Cliciwch Dadosod i gychwyn dadosod.
# ^Name
Enw
# ^Completed
Cwblhawyd
# ^LicenseText
Darllenwch y cytundeb trwyddedu cyn gosod $(^NameDA). Os ydych yn derbyn holl amodau'r cytundeb, cliciwch Cytuno.
# ^LicenseTextCB
Darllenwch y cytundeb trwyddedu cyn gosod $(^NameDA). Os ydych yn derbyn holl amodau'r cytundeb, cliciwch y blwch ticio isod. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Darllenwch y cytundeb trwyddedu cyn gosod $(^NameDA). Os ydych yn derbyn holl amodau'r cytundeb, ticiwch y dewis cyntaf isod. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Darllenwch y cytundeb trwyddedu cyn dadosod $(^NameDA). Os ydych yn derbyn holl amodau'r cytundeb, cliciwch Cytuno.
# ^UnLicenseTextCB
Darllenwch y cytundeb trwyddedu cyn dadosod $(^NameDA). Os ydych yn derbyn holl amodau'r cytundeb, cliciwch y blwch ticio isod. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Darllenwch y cytundeb trwyddedu cyn dadosod $(^NameDA). Os ydych yn derbyn holl amodau'r cytundeb, ticiwch y dewis cyntaf isod. $_CLICK
# ^Custom
Addasu
# ^ComponentsText
Ticiwch y cydrannau rydych am eu gosod a dad-dicio'r cydrannau nad ydych am eu gosod. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Dewis y math o osod:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Dewis cydrannau i'w gosod:
# ^ComponentsSubText2
Neu, ddewis y cydrannau ychwanegol i'w gosod:
# ^UnComponentsText
Ticiwch y cydrannau rydych am eu dadosod a dad-dicio'r cydrannau nad ydych am eu dadosod. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Dewis y math o ddadosod:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Dewis cydrannau i'w dadosod:
# ^UnComponentsSubText2
Neu, ddewis y cydrannau ychwanegol i'w dadosod:
# ^DirText
Bydd y Rhaglen Osod yn gosod $(^NameDA) yn y ffolder canlynol. I'w osod mewn ffolder gwahanol, cliciwch Pori a dewis ffolder arall. $_CLICK
# ^DirSubText
Ffolder Cyrchfan
# ^DirBrowseText
Dewis y ffolder i osod $(^NameDA) ynddo:
# ^UnDirText
Bydd y Rhegen Osod yn dadosod $(^NameDA) o'r ffolder canlynol. I ddadosod o ffolder gwahanol, cliciwch Pori a dewis ffolder arall. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Dewis ffolder i ddadosod $(^NameDA) ohono:
# ^SpaceAvailable
"Lle ar gael: "
# ^SpaceRequired
"Lle angenrheidiol: "
# ^UninstallingText
Bydd $(^NameDA) yn cael ei ddadosod o'r ffolder canlynol. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Dadosod o:
# ^FileError
Gwall agor ffeil i'w hysgrifennu: \r\n\r\n$0\r\n\r\nCliciwch Atal i atal y gosod,\r\nEto i geisio eto, neu\r\nAnwybyddu i hepgor y ffeil.
# ^FileError_NoIgnore
Gwall agor ffeil i'w hysgrifennu: \r\n\r\n$0\r\n\r\nCliciwch Eto i geisio eto, neu\r\nDiddymu i atal y gosod.
# ^CantWrite
"Methu ysgrifennu: "
# ^CopyFailed
Methu Copïo
# ^CopyTo
"Copïo i "
# ^Registering
"Cofrestru: "
# ^Unregistering
"Dadgofrestru: "
# ^SymbolNotFound
"Methu canfod symbol: "
# ^CouldNotLoad
"Methu llwytho: "
# ^CreateFolder
"Creu ffolder: "
# ^CreateShortcut
"Creu llwybr byr: "
# ^CreatedUninstaller
"Creu dadosodwr: "
# ^Delete
"Dileu ffeil: "
# ^DeleteOnReboot
"Dileu wrth ailgychwyn: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Gwall wrth greu llwybr byr: "
# ^ErrorCreating
"Gwall wrth greu: "
# ^ErrorDecompressing
Gwall wrth ddatgywasgu data! Gosodwr llwgr?
# ^ErrorRegistering
Gwall cofrestru DLL
# ^ExecShell
"ExecShell: "
# ^Exec
"Gweithredu: "
# ^Extract
"Echdynnu: "
# ^ErrorWriting
"Echdynnu: gwall ysgrifennu i ffeil "
# ^InvalidOpcode
Gosodwr llwgr: opcode annilys
# ^NoOLE
"Dim OLE ar gyfer: "
# ^OutputFolder
"Ffolder allbwn: "
# ^RemoveFolder
"Tynnu ffolder: "
# ^RenameOnReboot
"Ailenwi wrth ailgychwyn: "
# ^Rename
"Ailenwi: "
# ^Skipped
"Hepgor: "
# ^CopyDetails
Copïo Manylion i'r Clipfwrdd
# ^LogInstall
Cofnodi'r brosed gosod
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G