Source

nsis64 / Contrib / System / Source / Plugin.c

// Unicode support by Jim Park -- 08/23/2007

#include "stdafx.h"
#include "Plugin.h"
#include "Buffers.h"
#include "System.h"

HWND g_hwndParent;

TCHAR *AllocString()
{
  return (TCHAR*) GlobalAlloc(GPTR,g_stringsize*sizeof(TCHAR));
}

TCHAR *AllocStr(TCHAR *str)
{
  return lstrcpyn(AllocString(), str, g_stringsize);
}

TCHAR* system_popstring()
{
    TCHAR *str;
    stack_t *th;

    if (!g_stacktop || !*g_stacktop) return NULL;
    th=(*g_stacktop);

    str = AllocString();
    lstrcpy(str,th->text);

    *g_stacktop = th->next;
    GlobalFree((HGLOBAL)th);
    return str;
}

TCHAR *system_pushstring(TCHAR *str)
{
    stack_t *th;
    if (!g_stacktop) return str;
    th=(stack_t*)GlobalAlloc(GPTR,sizeof(stack_t)+(g_stringsize*sizeof(TCHAR)));
    lstrcpyn(th->text,str,g_stringsize);
    th->next=*g_stacktop;
    *g_stacktop=th;
    return str;
}

TCHAR *system_getuservariable(int varnum)
{
    if (varnum < 0 || varnum >= __INST_LAST) return AllocString();
    return AllocStr(g_variables+varnum*g_stringsize);
}

TCHAR *system_setuservariable(int varnum, TCHAR *var)
{
    if (var != NULL && varnum >= 0 && varnum < __INST_LAST) {
        lstrcpy (g_variables + varnum*g_stringsize, var);
    }
    return var;
}

// Updated for int64 and simple bitwise operations
__int64 myatoi64(TCHAR *s)
{
 __int64 v=0;
 // Check for right input
 if (!s) return 0;
 if (*s == _T('0') && (s[1] == _T('x') || s[1] == _T('X')))
 {
  s++;
  for (;;)
  {
   int c=*(++s);
   if (c >= _T('0') && c <= _T('9')) c-=_T('0');
   else if (c >= _T('a') && c <= _T('f')) c-=_T('a')-10;
   else if (c >= _T('A') && c <= _T('F')) c-=_T('A')-10;
   else break;
   v<<=4;
   v+=c;
  }
 }
 else if (*s == _T('0') && s[1] <= _T('7') && s[1] >= _T('0'))
 {
  for (;;)
  {
   int c=*(++s);
   if (c >= _T('0') && c <= _T('7')) c-=_T('0');
   else break;
   v<<=3;
   v+=c;
  }
 }
 else
 {
  int sign=0;
  if (*s == _T('-')) sign++; else s--;
  for (;;)
  {
   int c=*(++s) - _T('0');
   if (c < 0 || c > 9) break;
   v*=10;
   v+=c;
  }
  if (sign) v = -v;
 }

 // Support for simple ORed expressions
 if (*s == _T('|')) 
 {
   v |= myatoi64(s+1);
 }

 return v;
}

void myitoa64(__int64 i, TCHAR *buffer)
{
  TCHAR buf[128], *b = buf;

  if (i < 0)
  {
    *(buffer++) = _T('-');
    i = -i;
  }
  if (i == 0) *(buffer++) = _T('0');
  else 
  {
    while (i > 0) 
    {
      *(b++) = _T('0') + ((TCHAR) (i%10));
      i /= 10;
    }
    while (b > buf) *(buffer++) = *(--b);
  }
  *buffer = 0;
}

int system_popint()
{
  int value;
  TCHAR *str;
  if ((str = system_popstring()) == NULL) return -1;
  value = myatoi(str);
  GlobalFree(str);
  return value;
}

void system_pushint(int value)
{
  TCHAR buffer[80];
  wsprintf(buffer, _T("%d"), value);
  system_pushstring(buffer);
}

__int64 system_popint64()
{
  __int64 value;
  TCHAR *str;
  if ((str = system_popstring()) == NULL) return -1;
  value = myatoi64(str);
  GlobalFree(str);
  return value;
}

void system_pushint64(__int64 value)
{
  TCHAR buffer[80];
  wsprintf(buffer, _T("%I64d"), value);
  system_pushstring(buffer);
}

void *copymem(void *output, void *input, size_t cbSize)
{
 BYTE *out = (BYTE*) output;
 BYTE *in = (BYTE*) input;
 if ((input != NULL) && (output != NULL))
 {
  while (cbSize-- > 0) *(out++) = *(in++);
 }
 return output;
}

HANDLE GlobalCopy(HANDLE Old)
{
  size_t size = GlobalSize(Old);
  return copymem(GlobalAlloc(GPTR, size), Old, size);
}

UINT_PTR NSISCallback(enum NSPIM msg)
{
 return 0;
}

#ifdef _DEBUG
void main()
{
}
#endif