1. David Golub
  2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Croatian.nlf

# Header, don't edit
NLF v6
# Language ID
1050
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1250
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Igor Ostriz
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
Instalacija programa $(^Name)
# ^UninstallCaption
Uklanjanje programa $(^Name)
# ^LicenseSubCaption
: Uvjeti Ugovora o licenci
# ^ComponentsSubCaption
: Instalacijske opcije
# ^DirSubCaption
: Instalacijska mapa
# ^InstallingSubCaption
: Instaliranje
# ^CompletedSubCaption
: Završeno
# ^UnComponentsSubCaption
: Opcije uklanjanja
# ^UnDirSubCaption
: Mapa uklanjanja
# ^ConfirmSubCaption
: Potvrda
# ^UninstallingSubCaption
: Uklanjanje
# ^UnCompletedSubCaption
: Završeno
# ^BackBtn
< &Natrag
# ^NextBtn
&Dalje >
# ^AgreeBtn
&Prihvaćam
# ^AcceptBtn
&Prihvaćam uvjete Ugovora o licenci
# ^DontAcceptBtn
&Ne prihvaćam uvjete Ugovora o licenci
# ^InstallBtn
&Instaliraj
# ^UninstallBtn
&Ukloni
# ^CancelBtn
Odustani
# ^CloseBtn
&Zatvori
# ^BrowseBtn
&Pregledaj...
# ^ShowDetailsBtn
Prikaži &detalje
# ^ClickNext
Za nastavak odaberite 'Dalje'.
# ^ClickInstall
Za početak instalacije odaberite 'Instaliraj'.
# ^ClickUninstall
Za početak uklanjanja odaberite 'Ukloni'.
# ^Name
Ime
# ^Completed
Završeno
# ^LicenseText
Pročitajte licencu prije instalacije programa $(^NameDA). Ukoliko prihvaćate sve uvjete ugovora, odaberite 'Prihvaćam'.
# ^LicenseTextCB
Pročitajte licencu prije instalacije programa $(^NameDA). Ukoliko prihvaćate sve uvjete ugovora, označite donji kvadratić. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Pročitajte licencu prije instalacije programa $(^NameDA). Ukoliko prihvaćate sve uvjete ugovora, odaberite prvu donju opciju. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Pročitajte licencu prije uklanjanja programa $(^NameDA). Ukoliko prihvaćate sve uvjete ugovora, odaberite 'Prihvaćam'.
# ^UnLicenseTextCB
Pročitajte licencu prije uklanjanja programa $(^NameDA). Ukoliko prihvaćate sve uvjete ugovora, označite donji kvadratić. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Pročitajte licencu prije uklanjanja programa $(^NameDA). Ukoliko prihvaćate sve uvjete ugovora, odaberite prvu donju opciju. $_CLICK
# ^Custom
Posebna
# ^ComponentsText
Označite komponente koje želite instalirati i uklonite oznaku s onih koje ne želite instalirati. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Izaberite tip instalacije:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Odaberite komponente za instalaciju:
# ^ComponentsSubText2
Ili po izboru označite komponente koje želite instalirati:
# ^UnComponentsText
Označite komponente koje želite ukloniti i uklonite oznaku s onih koje ne želite ukloniti. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Izaberite tip uklanjanja:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Odaberite komponente za uklanjanje:
# ^UnComponentsSubText2
Ili po izboru označite komponente koje želite ukloniti:
# ^DirText
Program $(^NameDA) bit će instaliran u sljedeću mapu. Ako želite promijeniti odredište, pritisnite dugme za traženje mape i označite drugu mapu. $_CLICK
# ^DirSubText
Odredišna mapa
# ^DirBrowseText
Odaberite mapu u koju želite instalirati program $(^NameDA):
# ^UnDirText
Program $(^NameDA) bit će uklonjen iz sljedeće mape. Za uklanjanje s drugog mjesta odaberite 'Pregledaj' i označite drugu mapu. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Mapa iz koje će program $(^NameDA) biti uklonjen:
# ^SpaceAvailable
"Slobodno prostora na disku: "
# ^SpaceRequired
"Potrebno prostora na disku: "
# ^UninstallingText
Program $(^NameDA) bit će uklonjen iz sljedeće mape. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Uklanjam iz:
# ^FileError
Greška prilikom otvaranja datoteke za zapisivanje: \r\n\r\n$0\r\n\r\nPritisnite "Abort" ako želite prekinuti instalaciju,\r\n"Retry" ako želite pokušati ponovno, ili\r\n"Ignore" ako želite zanemariti tu datoteku
# ^FileError_NoIgnore
Greška prilikom otvaranja datoteke za zapisivanje: \r\n\r\n$0\r\n\r\nPritisnite "Retry" za ponovni pokušaj zapisivanja, ili\r\n"Cancel" za prekid instalacije
# ^CantWrite
"Ne mogu zapisati: "
# ^CopyFailed
Greška prilikom kopiranja
# ^CopyTo
"Kopiraj u "
# ^Registering
"Prijava: "
# ^Unregistering
"Odjava: "
# ^SymbolNotFound
"Ne mogu naći simbol: "
# ^CouldNotLoad
"Ne mogu učitati: "
# ^CreateFolder
"Stvori mapu: "
# ^CreateShortcut
"Stvori prečac: "
# ^CreatedUninstaller
"Program za uklanjanje: "
# ^Delete
"Izbriši datoteku: "
# ^DeleteOnReboot
"Izbriši prilikom ponovnog pokretanja: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Greška prilikom stvaranja prečaca: "
# ^ErrorCreating
"Greška prilikom stvaranja: "
# ^ErrorDecompressing
Greška dekompresije podataka! Oštećena instalacijska datoteka?
# ^ErrorRegistering
Greška prilikom prijavljivanja DLL-a
# ^ExecShell
"ExecShell: "
# ^Exec
"Izvrši: "
# ^Extract
"Otpakiraj: "
# ^ErrorWriting
"Otpakiranje: greška zapisivanja u datoteku "
# ^InvalidOpcode
Oštećena instalacijska datoteka: neispravan opkod
# ^NoOLE
"Nema OLE za: "
# ^OutputFolder
"Izlazna mapa: "
# ^RemoveFolder
"Izbriši mapu: "
# ^RenameOnReboot
"Preimenuj prilikom ponovnog pokretanja: "
# ^Rename
"Preimenuj: "
# ^Skipped
"Preskočeno: "
# ^CopyDetails
Kopiraj detalje u međuspremnik
# ^LogInstall
Logiraj instalacijski proces
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G