1. David Golub
  2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Czech.nlf

# Header, don't edit
NLF v6
# Language ID
1029
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1250
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by SELiCE (ls@selice.cz - http://ls.selice.cz)
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
Instalovat $(^Name)
# ^UninstallCaption
Odinstalovat $(^Name)
# ^LicenseSubCaption
: Licenční ujednání
# ^ComponentsSubCaption
: Možnosti instalace
# ^DirSubCaption
: Umístění instalace
# ^InstallingSubCaption
: Instaluje se
# ^CompletedSubCaption
: Dokončeno
# ^UnComponentsSubCaption
: Možnosti odinstalace
# ^UnDirSubCaption
: Odinstalovat adresář
# ^ConfirmSubCaption
: Potvrzení
# ^UninstallingSubCaption
: Odinstalování
# ^UnCompletedSubCaption
: Dokončeno
# ^BackBtn
< &Zpět
# ^NextBtn
&Další >
# ^AgreeBtn
Souhl&asím
# ^AcceptBtn
Souhl&asím s podmínkami Licenčního ujednání
# ^DontAcceptBtn
&Nesouhlasím s podmínkami Licenčního ujednání
# ^InstallBtn
&Instalovat
# ^UninstallBtn
&Odinstalovat
# ^CancelBtn
Storno
# ^CloseBtn
&Zavřít
# ^BrowseBtn
P&rocházet...
# ^ShowDetailsBtn
Zobrazit &detaily
# ^ClickNext
Pro pokračování klikněte na 'Další'.
# ^ClickInstall
Klikněte na 'Instalovat' pro zahájení instalace.
# ^ClickUninstall
Klikněte na 'Odinstalovat' pro zahájení odinstalace.
# ^Name
Název
# ^Completed
Dokončeno
# ^LicenseText
Před instalací $(^NameDA) si prosím přečtěte licenční ujednání. Jestliže souhlasíte se všema podmínkama ujednání, klikněte 'Souhlasím'.
# ^LicenseTextCB
Před instalací $(^NameDA) si prosím přečtěte licenční ujednání. Jestliže souhlasíte se všema podmínkama ujednání, zaškrtněte políčko dole. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Před instalací $(^NameDA) si prosím přečtěte licenční ujednání. Jestliže souhlasíte se všema podmínkama ujednání, zaškrtněte níže první možnost. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Před odinstalování $(^NameDA) si prosím přečtěte licenční ujednání. Jestliže souhlasíte se všema podmínkama ujednání, klikněte 'Souhlasím'.
# ^UnLicenseTextCB
Před odinstalování $(^NameDA) si prosím přečtěte licenční ujednání. Jestliže souhlasíte se všema podmínkama ujednání, zaškrtněte políčko dole. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Před odinstalování $(^NameDA) si prosím přečtěte licenční ujednání. Jestliže souhlasíte se všema podmínkama ujednání, zaškrtněte níže první možnost. $_CLICK
# ^Custom
Vlastní
# ^ComponentsText
Zvolte součásti, které chcete nainstalovat a nezatrhněte součásti, které instalovat nechcete. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Zvolte způsob instalace:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Zvolte součásti k instalaci:
# ^ComponentsSubText2
Nebo zvolte volitelné součásti, které chcete nainstalovat:
# ^UnComponentsText
Zatrhněte součásti, které chcete odinstalovat a nezatrhněte součásti, které odinstalovat nechcete. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Zvolte způsob odinstalace:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Zvolte součásti pro odinstalaci:
# ^UnComponentsSubText2
Nebo zvolte jednotlivé součásti, které chcete odinstalovat:
# ^DirText
Setup nyní nainstaluje program $(^NameDA) do následující složky. Pro instalaci do jiné složky zvolte 'Procházet' a vyberte jinou složku. $_CLICK
# ^DirSubText
Cílová složka
# ^DirBrowseText
Zvolte složku kam instalovat program $(^NameDA):
# ^UnDirText
Setup nyní odinstaluje program $(^NameDA) z následující složky. Pro odinstalaci z jiné složky zvolte 'Procházet' a vyberte jinou složku. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Zvolte adresář pro odinstalaci $(^NameDA) z:
# ^SpaceAvailable
"Volné místo: "
# ^SpaceRequired
"Potřebné místo: "
# ^UninstallingText
Tento průvodce z Vašeho počítače odinstaluje $(^NameDA). $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Odinstalovat z:
# ^FileError
Nelze otevřít soubor pro zápis: \r\n\t"$0"\r\nStiskněte 'Přerušit' pro ukončení instalace\r\nnebo 'Znovu' pro další pokus nebo\r\n'Ignorovat' pro přeskočení souboru
# ^FileError_NoIgnore
Nelze otevřít soubor pro zápis: \r\n\t"$0"\r\nStiskněte 'Znovu' pro další pokus nebo\r\n*Storno* pro ukončení instalace
# ^CantWrite
"Nelze zapsat: "
# ^CopyFailed
Kopírování selhalo
# ^CopyTo
"Zkopírovat do "
# ^Registering
"Registrování: "
# ^Unregistering
"Odregistrování: "
# ^SymbolNotFound
"Nelze najít znak: "
# ^CouldNotLoad
"Nelze načíst: "
# ^CreateFolder
"Vytvořen adresář: "
# ^CreateShortcut
"Vytvořen zástupce: "
# ^CreatedUninstaller
"Vytvořen odinstalátor: "
# ^Delete
"Smazat soubor: "
# ^DeleteOnReboot
"Smazat po restartu: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Chyba při vytváření zástupce: "
# ^ErrorCreating
"Chyba při vytváření: "
# ^ErrorDecompressing
Chyba při rozbalování dat! Poškozený instalátor?
# ^ErrorRegistering
Chyba při registrování DLL
# ^ExecShell
"Spustit shell: "
# ^Exec
"Spustit: "
# ^Extract
"Rozbalit: "
# ^ErrorWriting
"Rozbalit: chyba při zápisu do souboru "
# ^InvalidOpcode
Instalátor je poškozen: nesprávný kontrolní kód
# ^NoOLE
"Nedostupné OLE pro: "
# ^OutputFolder
"Výstupní složka: "
# ^RemoveFolder
"Odstranit složku: "
# ^RenameOnReboot
"Přejmenovat při restartu: "
# ^Rename
"Přejmenováno: "
# ^Skipped
"Přeskočeno: "
# ^CopyDetails
Zkopírovat podrobnosti do schránky
# ^LogInstall
Zaznamenat průběh instalace
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G