Source

nsis64 / Contrib / Language files / Dutch.nlf

# Header, don't edit
NLF v6
# Start editing here
# Language ID
1043
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1252
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Joost Verburg & Hendri Adireans, fixes by Milan Bast
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
$(^Name)-installatie
# ^UninstallCaption
$(^Name)-deïnstallatie
# ^LicenseSubCaption
: Licentieovereenkomst
# ^ComponentsSubCaption
: Installatieopties
# ^DirSubCaption
: Installatiemap
# ^InstallingSubCaption
: Bezig met installeren
# ^CompletedSubCaption
: Voltooid
# ^UnComponentsSubCaption
: Verwijderingsopties
# ^UnDirSubCaption
: Te verwijderen map
# ^ConfirmSubCaption
: Bevestiging
# ^UninstallingSubCaption
: Bezig met verwijderen
# ^UnCompletedSubCaption
: Voltooid
# ^BackBtn
< V&orige
# ^NextBtn
&Volgende >
# ^AgreeBtn
&Akkoord
# ^AcceptBtn
Ik &accepteer de overeenkomst
# ^DontAcceptBtn
Ik accepteer de overeenkomst &niet
# ^InstallBtn
&Installeren
# ^UninstallBtn
&Verwijderen
# ^CancelBtn
Annuleren
# ^CloseBtn
&Afsluiten
# ^BrowseBtn
&Bladeren...
# ^ShowDetailsBtn
&Details tonen
# ^ClickNext
Klik op Volgende om verder te gaan.
# ^ClickInstall
Klik op Installeren om de installatie te beginnen.
# ^ClickUninstall
Klik op Verwijderen om de deïnstallatie te beginnen.
# ^Name
Naam
# ^Completed
Voltooid
# ^LicenseText
Lees de licentieovereenkomst voordat u $(^NameDA) installeert. Klik op Akkoord als u de overeenkomst accepteert.
# ^LicenseTextCB
Lees de licentieovereenkomst voordat u $(^NameDA) installeert. Schakel het selectievakje hieronder in als u de overeenkomst accepteert. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Lees de licentieovereenkomst voordat u $(^NameDA) installeert. Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst accepteert. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Lees de licentieovereenkomst voordat u $(^NameDA) verwijdert. Klik op Akkoord als u de overeenkomst accepteert.
# ^UnLicenseTextCB
Lees de licentieovereenkomst voordat u $(^NameDA) verwijdert. Schakel het selectievakje hieronder in als u de overeenkomst accepteert. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Lees de licentieovereenkomst voordat u $(^NameDA) verwijdert. Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst accepteert. $_CLICK
# ^Custom
Aangepast
# ^ComponentsText
Selecteer de onderdelen die u wilt installeren en deselecteer welke u niet wilt installeren. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Selecteer het installatietype:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Selecteer de onderdelen die moeten worden geïnstalleerd:
# ^ComponentsSubText2
Of selecteer de optionele onderdelen die moeten worden geïnstalleerd:
# ^UnComponentsText
Selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en deselecteer welke u niet wilt verwijderen. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Selecteer het type verwijdering:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Selecteer de onderdelen die moeten worden verwijderd:
# ^UnComponentsSubText2
Of selecteer de optionele onderdelen die moeten worden verwijderd:
# ^DirText
Setup zal $(^NameDA) in de volgende map installeren. Klik op Bladeren als u $(^NameDA) in een andere map wilt installeren en selecteer deze. $_CLICK
# ^DirSubText
Installatiemap
# ^DirBrowseText
Selecteer de map om $(^NameDA) in te installeren:
# ^UnDirText
Setup zal $(^NameDA) uit de volgende map verwijderen. Klik op Bladeren als u $(^NameDA) uit een andere map wilt verwijderen en selecteer deze. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Selecteer de map om $(^NameDA) uit te verwijderen:
# ^SpaceAvailable
"Beschikbare ruimte: "
# ^SpaceRequired
"Vereiste ruimte: "
# ^UninstallingText
$(^NameDA) zal uit de volgende map worden verwijderd. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Verwijderen uit:
# ^FileError
Fout bij het schrijven naar bestand: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlik op Afbreken om de installatie te stoppen,\r\nOpnieuw om het opnieuw te proberen of\r\nNegeren om dit bestand over te slaan.
# ^FileError_NoIgnore
Fout bij het schrijven naar bestand: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlik op Opnieuw om het opnieuw te proberen of \r\nAnnuleren om de installatie te stoppen.
# ^CantWrite
"Kon niet schrijven: "
# ^CopyFailed
Kopiëren mislukt
# ^CopyTo
"Kopiëren naar "
# ^Registering
"Registreren: "
# ^Unregistering
"Deregistreren: "
# ^SymbolNotFound
"Kon symbool niet vinden: "
# ^CouldNotLoad
"Kon niet laden: "
# ^CreateFolder
"Map maken: "
# ^CreateShortcut
"Snelkoppeling maken: "
# ^CreatedUninstaller
"Deïnstallatieprogramma gemaakt: "
# ^Delete
"Bestand verwijderen: "
# ^DeleteOnReboot
"Verwijderen na opnieuw opstarten: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Fout bij maken snelkoppeling: "
# ^ErrorCreating
"Fout bij maken: "
# ^ErrorDecompressing
Fout bij uitpakken van gegevens! Gegevens beschadigd?
# ^ErrorRegistering
Fout bij registreren DLL
# ^ExecShell
"ExecShell: "
# ^Exec
"Uitvoeren: "
# ^Extract
"Uitpakken: "
# ^ErrorWriting
"Uitpakken: fout bij schrijven naar bestand "
# ^InvalidOpcode
Installatieprogramma beschadigd: ongeldige opcode
# ^NoOLE
"Geen OLE voor: "
# ^OutputFolder
"Uitvoermap: "
# ^RemoveFolder
"Map verwijderen: "
# ^RenameOnReboot
"Hernoemen na opnieuw opstarten: "
# ^Rename
"Hernoemen: "
# ^Skipped
"Overgeslagen: "
# ^CopyDetails
Details kopiëren naar klembord
# ^LogInstall
Gegevens over installatie bewaren
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G