1. David Golub
  2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Lithuanian.nlf

# Header, don't edit
NLF v6
# Language ID
1063
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1257
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Vytautas Krivickas (Vytautas)
# Updated by Danielius Scepanskis (Daan daniel@takas.lt) 2004.03.24
# ^Branding
Nullsoft instaliavimo sistema %s
# ^SetupCaption
$(^Name) Įdiegimas
# ^UninstallCaption
$(^Name) Šalinti
# ^LicenseSubCaption
: Naudojimo sutartis
# ^ComponentsSubCaption
: Įdiegimo nustatymai
# ^DirSubCaption
: Įdiegimo katalogas
# ^InstallingSubCaption
: Įdiegiama
# ^CompletedSubCaption
: Baigta
# ^UnComponentsSubCaption
: Ištrinimo nustatymai
# ^UnDirSubCaption
: Ištrinimo katalogas
# ^ConfirmSubCaption
: Patvirtinimas
# ^UninstallingSubCaption
: Panaikinama
# ^UnCompletedSubCaption
: Baigta
# ^BackBtn
< &Atgal
# ^NextBtn
&Toliau >
# ^AgreeBtn
Aš &sutinku
# ^AcceptBtn
Aš &sutinku su naudojimo sutarties sąlygomis
# ^DontAcceptBtn
Aš &nesutinku su naudojimo sutarties sąlygomis
# ^InstallBtn
&Įdiegti
# ^UninstallBtn
&Panaikinti
# ^CancelBtn
Nutraukti
# ^CloseBtn
&Uždaryti
# ^BrowseBtn
P&asirinkti...
# ^ShowDetailsBtn
Parodyti &detales
# ^ClickNext
Paspauskite toliau
# ^ClickInstall
Paspauskite įdiegti
# ^ClickUninstall
Paspauskite ištrinti
# ^Name
Vardas
# ^Completed
Baigta
# ^LicenseText
Prašome perskaityti sutartį prieš įdiegdami $(^NameDA). Jei jūs sutinkate su nurodytomis sąlygomis, spauskite Sutinku.
# ^LicenseTextCB
Prašome perskaityti sutartį prieš įdiegdami $(^NameDA). Jei jūs sutinkate su nurodytomis sąlygomis, padėkite varnelę tam skirtame laukelyje. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Prašome perskaityti sutartį prieš įdiegdami $(^NameDA). Jei jūs sutinkate su nurodytomis sąlygomis, pasirinkite pirmą pasirinkimą esantį žemiau. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Prašome perskaityti sutartį prieš ištrinant $(^NameDA). Jei jūs sutinkate su nurodytomis sąlygomis, spauskite Sutinku.
# ^UnLicenseTextCB
Prašome perskaityti sutartį prieš ištrinant $(^NameDA). Jei jūs sutinkate su nurodytomis sąlygomis, padėkite varnelę tam skirtame laukelyje. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Prašome perskaityti sutartį prieš ištrinant $(^NameDA). Jei jūs sutinkate su nurodytomis sąlygomis, pasirinkite pirmą pasirinkimą esantį žemiau.  $_CLICK
# ^Custom
Kitoks
# ^ComponentsText
Padėkite varneles laukeliuose komponentų kuriuos norite įdiegti ir nuimkite nuo kurių nenorite įdiegti. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Pasirinkite įdiegimo būdą:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Pasirinkite komponentus, kuriuos įdiegti:
# ^ComponentsSubText2
Arba, pasirinkite neprivalomus komponentus, kuriuos jūs norite įdiegti:
# ^UnComponentsText
Padėkite varneles laukeliuose komponentų kuriuos norite pašalinti ir nuimkite nuo kurių nenorite pašalinti. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Pasirinkite šalinimo būdą:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Pasirinkite komponentus, kuriuos šalinti:
# ^UnComponentsSubText2
Arba, pasirinkite neprivalomus komponentus, kuriuos jūs norite pašalinti:
# ^DirText
Įdiegimas dabar įdiegs $(^NameDA) šiame kataloge. Jeigu norite pakeisti šį katalogą, paspauskite Pasirinkti. $_CLICK
# ^DirSubText
Įdiegimo katalogas
# ^DirBrowseText
Pasirinkite katalogą, kur įdiegti $(^NameDA):
# ^UnDirText
Įdiegimas dabar pašalins $(^NameDA) iš šio katalogo. Jeigu norite pakeisti šį katalogą paspauskite Pasirinkti. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Pasirinkite katalogą iš kurio pašalinti $(^NameDA):
# ^SpaceAvailable
Yra vietos: 
# ^SpaceRequired
Reikia vietos: 
# ^UninstallingText
$(^NameDA) dabar bus pašalintas iš šio katalogo. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Trinama iš:
# ^FileError
Klaida atidarant failą įrašymui: \r\n\t"$0"\r\nPaspauskite Nutraukti, jei norite nutraukti įdiegimą,\r\nPakartoti, jei norite pabandyti dar kartą įrašyti failą, ar\r\nIgnoruoti, jei norite praleisti šį failą
# ^FileError_NoIgnore
Klaida atidarant failą įrašymui: \r\n\t"$0"\r\nPaspauskite Pakartoti, jei norite pabandyti dar kartą įrašyti failą, ar\r\nNutraukti, jei norite nutraukti įdiegimą.
# ^CantWrite
"Negalima įrašyti: "
# ^CopyFailed
Kopijavimas nepavyko
# ^CopyTo
Kopijuoti į 
# ^Registering
"Užregistruojama: "
# ^Unregistering
"Išregistruojama: "
# ^SymbolNotFound
Nerastas simbolis: 
# ^CouldNotLoad
Negaliu įkrauti: 
# ^CreateFolder
Sukurti katalogą: 
# ^CreateShortcut
Sukurti nuorodą: 
# ^CreatedUninstaller
Sukurti panaikinimo programą:
# ^Delete
Ištrinti failą: 
# ^DeleteOnReboot
"Ištrinti perkraunant: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Klaida kuriant nuorodą: "
# ^ErrorCreating
"Klaida kuriant: "
# ^ErrorDecompressing
Klaida išskleidžiant duomenis! Sugadintas įdiegimo failas?
# ^ErrorRegistering
Klaida užregistruojant DLL
# ^ExecShell
"VykdytiShell: "
# ^Exec
"Vykdyti: "
# ^Extract
"Išskleisti: "
# ^ErrorWriting
Išskleisti: klaida įrašant į failą
# ^InvalidOpcode
Įdiegimo failas sugadintas: neteisingas opkodas
# ^NoOLE
"Nėra OLE dėl: "
# ^OutputFolder
"Paskirties katalogas: "
# ^RemoveFolder
"Panaikinti katalogą: "
# ^RenameOnReboot
"Pervardinti perkraunant: "
# ^Rename
"Pervardinti: "
# ^Skipped
"Praleista: "
# ^CopyDetails
Kopijuoti detales į atmintį
# ^LogInstall
Įrašyti įdiegimo detales
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G