1. David Golub
 2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Macedonian.nsh

;Language: Macedonian (1071)
;By Sasko Zdravkin [wingman2083@yahoo.com]

!insertmacro LANGFILE "Macedonian" "Macedonian" "Македонски"

!ifdef MUI_WELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Добро дојдовте во инсталацијата на $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Овој програм ќе ве води низ инсталацијата на $(^NameDA).$\r$\n$\r$\nПрепорачано е да ги затворите сите програми пред да инсталирате. Ова ќе дозволи инсталациониот програм да обнови некои системски датотеки без да го рестартира компјутерот.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNWELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Добро дојдовте во деинсталацијата на $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Овој програм ќе ве води низ деинсталацијата на $(^NameDA).$\r$\n$\r$\nПред да ја почнете деинсталацијата на $(^NameDA) проверете дали е исклучена програмата.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_TITLE "Лиценцен Договор"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE "Ве молиме проверете ги лиценцните услови пред да го инсталирате $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Ако ги прифаќате условите од договорот, притиснете 'Да' за да продолжите. Мора да го прифатите договорот за да го инсталирате $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Ако ги прифаќате условите од договорот, чекирајте го check box-от подоле. Мора да го прифатите договорот за го инсталирате $(^NameDA). $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Ако ги прифаќате условите од договорот, одберете ја првата опција подоле. Мора да го прифатите договорот за го инсталирате $(^NameDA). $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_TITLE "Лиценцен Договор"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_SUBTITLE "Ве молиме проверете ги лиценцните услови пред да го деинсталирате $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Ако ги прифаќате условите од договорот, притиснете 'Да' за да продолжите. Мора да го прифатите договорот за да го деинсталирате $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Ако ги прифаќате условите од договорот, чекирајте го check box-от подоле. Мора да го прифатите договорот за го деинсталирате $(^NameDA). $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Ако ги прифаќате условите од договорот, одберете ја првата опција подоле. Мора да го прифатите договорот за го деинсталирате $(^NameDA). $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE | MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP "Притиснете 'Page Down' за да го видете останатиот дел од договорот."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE "Одберете Компоненти"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Одберете кои работи од $(^NameDA) сакате да се инсталираат."
!endif

!ifdef MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_TITLE "Одберете Компоненти"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Одберете кои работи од $(^NameDA) сакате да се деинсталираат."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE | MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE "Објаснение"
 !ifndef NSIS_CONFIG_COMPONENTPAGE_ALTERNATIVE
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Однесете го курсорот до компонентата за да го видете нејзиното објаснение."
 !else
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Однесете го курсорот до компонентата за да го видете нејзиното објаснение."
 !endif
!endif

!ifdef MUI_DIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE "Одберете ја локацијата за инсталирање"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Одберете го директориумот каде што сакате да се инсталира $(^NameDA)."
!endif

!ifdef MUI_UNDIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_TITLE "Одберете ја локацијата за деинсталирање"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Одберете го директориумот од кој сакате да се деинсталира $(^NameDA)."
!endif

!ifdef MUI_INSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE "Инсталира"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE "Ве молиме почекајте додека $(^NameDA) се инсталира."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_TITLE "Инсталацијата е завршена"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE "Инсталирањето беше успешно."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_TITLE "Инсталацијата е откажана"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE "Инсталирањето не беше успешно завршено."
!endif

!ifdef MUI_UNINSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE "Деинсталира"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE "Ве молиме почекајте додека $(^NameDA) се деинсталира."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE "Деинсталацијата е завршена"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE "Деинсталирањето беше успешно."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE "Деинсталацијата е откажана"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE "Деинсталирањето не беше успешно завршено."
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE "Завршува инсталирањето на $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT "$(^NameDA) е инсталиран на вашиот компјутер.$\r$\n$\r$\nПритиснете 'Крај' за да го затворите инсталациониот програм."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Вашиот компјутер мора да се рестартира за да заврши инсталацијата на $(^NameDA). Дали сакате да се рестартира сега?"
!endif

!ifdef MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE "Завршува деинсталирањето на $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT "$(^NameDA) е деинсталиран од вашиот компјутер.$\r$\n$\r$\nПритиснете 'Крај' за да го затворите деинсталациониот програм."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Вашиот компјутер мора да се рестартира за да заврши деинсталацијата на $(^NameDA). Дали сакате да се рестартира сега?"
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE | MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW "Рестартирај сега"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER "Ако сакате да го рестартирате подоцна"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_RUN "Пок&рени го $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SHOWREADME "Отвор&и 'Прочитај Ме'"
 ${LangFileString} MUI_BUTTONTEXT_FINISH "&Крај" 
!endif

!ifdef MUI_STARTMENUPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE "Одберете директориум за Старт Менито"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE "Одберете директориум во Старт Менито за креирање скратеница на $(^NameDA)."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP "Одберете го директориумот во Старт Менито во кој сакате да се креира скратеница за програмата. Исто така можете да внесете друго име за да се креира нов директориум."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_CHECKBOX "Не креирај скратеница"
!endif

!ifdef MUI_UNCONFIRMPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE "Деинсталирај го $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE "Одстранете го $(^NameDA) од вашиот компјутер."
!endif

!ifdef MUI_ABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORTWARNING "Сигурни ли сте дека сакате да се откажете од инсталацијата на $(^Name)?"
!endif

!ifdef MUI_UNABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORTWARNING "Сигурни ли сте дека сакате да се откажете од деинсталацијата на $(^Name)?"
!endif