Source

nsis64 / Contrib / Language files / Swedish.nlf

# Header, don't edit
NLF v6
# Language ID
1053
# Font and size - dash (-) means default
-
-
# Codepage - dash (-) means ANSI code page
1252
# RTL - anything else than RTL means LTR
-
# Translation by Magnus Bonnevier (magnus.bonnevier@telia.com)
# ^Branding
Nullsoft Install System %s
# ^SetupCaption
$(^Name) Installation
# ^UninstallCaption
$(^Name) Avinstallation
# ^LicenseSubCaption
: Licensavtal
# ^ComponentsSubCaption
: Installationsval
# ^DirSubCaption
: Installationskatalog
# ^InstallingSubCaption
: Installerar
# ^CompletedSubCaption
: Slutförd
# ^UnComponentsSubCaption
: Avinstallationsval
# ^UnDirSubCaption
: Avinstallationskatalog
# ^ConfirmSubCaption
: Bekräftelse
# ^UninstallingSubCaption
: Avinstallerar
# ^UnCompletedSubCaption
: Slutförd
# ^BackBtn
< &Tillbaka
# ^NextBtn
&Nästa >
# ^AgreeBtn
Jag &Godkänner
# ^AcceptBtn
Jag &Godkänner villkoren i licensavtalet
# ^DontAcceptBtn
Jag &Godkänner inte villkoren i licensavtalet
# ^InstallBtn
&Installera
# ^UninstallBtn
&Avinstallera
# ^CancelBtn
Avbryt
# ^CloseBtn
&Stäng
# ^BrowseBtn
B&läddra...
# ^ShowDetailsBtn
Visa &detaljer
# ^ClickNext
Klicka på Nästa för att fortsätta.
# ^ClickInstall
Klicka på Installera för att starta installationen.
# ^ClickUninstall
Klicka på Avinstallera för att starta avinstallationen.
# ^Name
Namn
# ^Completed
Slutförd
# ^LicenseText
Var vänlig läs igenom licensvillkoren innan du installerar $(^NameDA). Om du accepterar villkoren i avtalet, klicka Jag Godkänner.
# ^LicenseTextCB
Var vänlig läs igenom licensvillkoren innan du installerar $(^NameDA). Om du accepterar villkoren i avtalet, klicka i checkrutan nedan. $_CLICK
# ^LicenseTextRB
Var vänlig läs igenom licensvillkoren innan du installerar $(^NameDA). Om du accepterar villkoren i avtalet, välj det första alternativet nedan. $_CLICK
# ^UnLicenseText
Var vänlig läs igenom licensvillkoren innan du avinstallerar $(^NameDA). Om du accepterar villkoren i avtalet, klicka Jag Godkänner.
# ^UnLicenseTextCB
Var vänlig läs igenom licensvillkoren innan du avinstallerar $(^NameDA). Om du accepterar villkoren i avtalet, klicka i checkrutan nedan. $_CLICK
# ^UnLicenseTextRB
Var vänlig läs igenom licensvillkoren innan du avinstallerar $(^NameDA). Om du accepterar villkoren i avtalet, välj det första alternativet nedan. $_CLICK
# ^Custom
Valfri
# ^ComponentsText
Markera de komponenter du vill installera och avmarkera de komponenter du inte vill installera. $_CLICK
# ^ComponentsSubText1
Välj typ av installation:
# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
Välj komponenter att installera:
# ^ComponentsSubText2
Eller, välj de alternativa komponenter du önskar installera:
# ^UnComponentsText
Markera de komponenter du vill avinstallera och avmarkera de komponenter du inte vill avinstallera. $_CLICK
# ^UnComponentsSubText1
Välj typ av avinstallation:
# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
Välj komponenter att avinstallera:
# ^UnComponentsSubText2
Eller, välj de alternativa komponenter du önskar avinstallera:
# ^DirText
Guiden kommer att installera $(^NameDA) i följande katalog. För att installera i en annan katalog, klicka Bläddra och välj en alternativ katalog. $_CLICK
# ^DirSubText
Målkatalog
# ^DirBrowseText
Välj katalog att installera $(^NameDA) i:
# ^UnDirText
Installationsguiden kommer att avinstallera $(^NameDA) från följande katalog. För att avinstallera från en annan katalog, klicka Bläddra och välj en annan katalog. $_CLICK
# ^UnDirSubText
""
# ^UnDirBrowseText
Välj katalog att avinstallera $(^NameDA) från:
# ^SpaceAvailable
"Utrymme tillgängligt: "
# ^SpaceRequired
"Utrymme som behövs: "
# ^UninstallingText
$(^NameDA) kommer att avinstalleras från följande katalog. $_CLICK
# ^UninstallingSubText
Avinstallerar från:
# ^FileError
Fel vid Öppning av fil för skrivning: \r\n\t"$0"\r\nKlicka på avbryt för att avbryta installationen,\r\nförsök igen för att försöka skriva till filen igen, eller\r\nIgnorera för att skippa denna fil
# ^FileError_NoIgnore
Fel vid Öppning av fil för skrivning: \r\n\t"$0"\r\nKlicka på försök igen för att skriva till filen igen, eller\r\navbryt för att avbryta installationen
# ^CantWrite
"Kan inte skriva: "
# ^CopyFailed
Kopiering misslyckades
# ^CopyTo
"Kopiera till "
# ^Registering
"Registrerar: "
# ^Unregistering
"Avregistrerar: "
# ^SymbolNotFound
"Kunde inte hitta symbol: "
# ^CouldNotLoad
"Kunde inte ladda: "
# ^CreateFolder
"Skapa katalog: "
# ^CreateShortcut
"Skapa genväg: "
# ^CreatedUninstaller
"Skapade avinstallationsprogram: "
# ^Delete
"Radera fil: "
# ^DeleteOnReboot
"Radera vid omstart: "
# ^ErrorCreatingShortcut
"Fel vid skapande av genväg: "
# ^ErrorCreating
"Fel vid skapande: "
# ^ErrorDecompressing
Fel vid uppackning av data! Skadat installationspaket?
# ^ErrorRegistering
Fel vid registrering av DLL
# ^ExecShell
"ExecShell: "
# ^Exec
"Kör: "
# ^Extract
"Extrahera: "
# ^ErrorWriting
"Extrahera: fel vid skrivning till fil "
# ^InvalidOpcode
Installationspaket skadat: ogiltig opcode
# ^NoOLE
"Ingen OLE för: "
# ^OutputFolder
"Målkatalog: "
# ^RemoveFolder
"Ta bort katalog: "
# ^RenameOnReboot
"Döp om vid omstart: "
# ^Rename
"Döp om: "
# ^Skipped
"Ignorerad: "
# ^CopyDetails
Kopiera detaljinformation till klippbordet
# ^LogInstall
Logga installationsförfarandet
# ^Byte
B
# ^Kilo
K
# ^Mega
M
# ^Giga
G