1. David Golub
 2. nsis64

Source

nsis64 / Contrib / Language files / Uzbek.nsh

;Language: Uzbek (1091)
;Translation updated by Emil Garipov [emil.garipov@gmail.com] 

!insertmacro LANGFILE "Uzbek" "O'zbek" "O‘zbek"

!ifdef MUI_WELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Sizni o'rnatish dastur tabriklaydi $(^NameDA)"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Bu dastur sizning komputeringizga $(^NameDA) dasturni o'rnatadi.$\r$\n$\r$\nO'rnatishdan oldin ishlayotgan barcha ilovalarni yopish tavsiya etiladi. Bu o'rnatuvchi dasturga kompyuterni qayta yuklamasdan sistemali fayllarni yangilash imkonini beradi.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNWELCOMEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Sizni $(^NameDA)ni o'chirish dasturi tabriklaydi"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Bu dastur $(^NameDA)ni sizning kompyuteringizdan o'chiradi.$\r$\n$\r$\nO'chirishdan oldin $(^NameDA) dasturni ishlamayotganligini aniqlang.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_TITLE "Lisenzion kelishuv"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE "$(^NameDA) dasturini o'rnatishdan oldin lisenzion kelishuv bilan tanishib chiking."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Agar kelishuv shartlariga rozi bo'lsangiz $\"Qabul kilaman$\" tugmasini bosing.Dasturni o'rnatish uchun,kelishuv shartlarini qabul qilish kerak."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Agar siz kelishuv shartlarini qabul kilsangiz,bayroqchani joylashtiring. Dasturni o'rnatish uchun kelisuv shartlarini qabul qilish kerak. $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz quida taklif etilganlardan birinchi variantni tanlang. Dasturni o'rnatish uchun kelisuv shartlarini qabul qilish kerak. $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_TITLE "Lisenzion kelishuv"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_SUBTITLE "$(^NameDA)ni o'chirishdan oldin lesinzion kelishuv bilan tanishing."
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Agar siz kelishuv shartlariniqabul qilsangiz $\"Qabul qilaman$\" tugmasini bosing. O'chirish uchun kelishuv shartlarini qabul qilishingiz kerak. $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Agar shartlarni qabul qilsangiz, bayroqchani o'rnating.O'chirish uchun kelishuv shartlarini qabul qilishingiz kerak. $_CLICK"
 ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Kelishuv shartlarini qabul qilsangiz, taklif etilganlardan birinchi variantni tanlang.O'chirish uchun kelishuv shartlarini qabul qilishingiz kerak. $_CLICK"
!endif

!ifdef MUI_LICENSEPAGE | MUI_UNLICENSEPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP "Matn bo'icha silgish uchun $\"PageUp$\" va $\"PageDown$\" tugmasidan foydalaning."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE "O'rnatilayotgan dastur komponentlari"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "$(^NameDA) dasturning o'zingizga kerak bo'lgan komponentasini tanlang."
!endif

!ifdef MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_TITLE "Dastur komponentlari"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "$(^NameDA)ning o'chirish kerak bo'lgan komponentlarini tanlang."
!endif

!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE | MUI_UNCOMPONENTSPAGE
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE "Tasvir"
 !ifndef NSIS_CONFIG_COMPONENTPAGE_ALTERNATIVE
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Sichqonchaning kursorini komponent tasvirini o'qish uchun ustiga quying."
 !else
  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Sichqonchaning kursorini komponent tasvirini o'qish uchun ustiga quying."
 !endif
!endif

!ifdef MUI_DIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE "O'rnatish papkasini tanlash"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "$(^NameDA)ni o'rnatish uchun papka tanlang."
!endif

!ifdef MUI_UNDIRECTORYPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_TITLE "O'chiriladigan papkani tanlash"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "$(^NameDA) o'chiriladigan papkasini ko'rsating."
!endif

!ifdef MUI_INSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE "Fayllarni ko'chirish"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE "Biror kuting, $(^NameDA) fayllari ko'chirilmoqda..."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_TITLE "O'rnatish jarayoni tugadi"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE "O'rnatish jarayoni muvaffaqiyat bilan tugadi."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_TITLE "O'rnatish jarayoni uzildi"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE "O'rnatish jarayoni tugamadi."
!endif

!ifdef MUI_UNINSTFILESPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE "O'chirish"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE "Biror kutib turing, $(^NameDA) fayllarini o'chirish bajarilmoqda..."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE "O'chirish tuganlandi"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE "Dasturni o'chirish muvaffaqiyatli yakunlandi."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE "O'chirish jarayoni uzildi"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE "O'chirish to'la bajarilmadi."
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE "$(^NameDA)ni o'rnatuvci dasturi o'z ishini tugatmoqda"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT "$(^NameDA)ni o'rnatish bajarildi.$\r$\n$\r$\nO'rnatuvchi dasturdan chiqish uchun $\"Tayor$\" tugmasini bosing."
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT "$(^NameDA) dasturini o'rnatish jarayonini tugatish uchun Kompyuterni qayta yuklash kerak.Shu ishni bajarishni xoziroq istaysizmi?"
!endif

!ifdef MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE "$(^NameDA)ni o'chirish dasturi o'z ishini tugatdi."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT "$(^NameDA) dasturi kompyuteringizdan o'chirildi.$\r$\n$\r$\nO'chirish dasturidan chiqish uchun $\"Tayor$\"tugmasini bosing."
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT "$(^NameDA) dasturini o'chirishni tugatish uchun kompyuterni qayta yuklash kerak.shu ishni xozir bajarasizmi?"
!endif

!ifdef MUI_FINISHPAGE | MUI_UNFINISHPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW "Ha, kompyuter hozir qayta yuklansin"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER "Yo'q, bu ishni keyinroq bajaraman"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_RUN "$(^NameDA) &Ishga tushirilsin"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SHOWREADME "&Readme fayli ko'rsatilsin"
 ${LangFileString} MUI_BUTTONTEXT_FINISH "&Tayor" 
!endif

!ifdef MUI_STARTMENUPAGE
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE "Papka $\"Ïóñê$\" menyusida"
 ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE "Dastur belgilarini joylashtirish uchun $\"Ïóñê$\" menyusidan papka tanlang."
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP "$\"Ïóñê$\" menyusidan dastur belgilari joylashadigan papka tanlang. Siz papkaning boshqa ismini kiritishingiz mumkin"
 ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_CHECKBOX "Belgilar yaratilmasin"
!endif

!ifdef MUI_UNCONFIRMPAGE
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE "$(^NameDA)ni o'chirish"
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE "$(^NameDA)ni kompyuterdan o'chirish."
!endif

!ifdef MUI_ABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORTWARNING "Haqiqatdan ham siz $(^Name)ni o'rnatishni bekor qilmoqchimisiz?"
!endif

!ifdef MUI_UNABORTWARNING
 ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORTWARNING "$(^Name)ni o'chirish jarayonini bekor qilmoqchisizmi?"
!endif