Commits

Maciej Wiśniowski committed b70b6cc

translation fix and update of Polish translations

 • Participants
 • Parent commits 7e79c69

Comments (0)

Files changed (3)

lfs/locale/pl/LC_MESSAGES/django.mo

Binary file modified.

lfs/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po

 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LFS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-02 11:38-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-02 18:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-14 13:02-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-14 20:03+0100\n"
 "Last-Translator: Maciej Wiśniowski <pigletto@gmail.com>\n"
 "Language-Team: natcam.pl <hello@natcam.pl>\n"
 "Language: \n"
 msgstr "Koszyk"
 
 #: cart/models.py:236
-#: catalog/models.py:1741
-#: catalog/models.py:1996
-#: catalog/models.py:2062
-#: catalog/models.py:2400
+#: catalog/models.py:1746
+#: catalog/models.py:2001
+#: catalog/models.py:2067
+#: catalog/models.py:2405
 #: marketing/models.py:13
 #: marketing/models.py:26
 #: marketing/models.py:33
 msgstr "Produkt"
 
 #: cart/models.py:237
-#: catalog/models.py:1744
+#: catalog/models.py:1749
 #: templates/manage/product/accessories_inline.html:116
 msgid "Quantity"
 msgstr "Ilość"
 
-#: cart/models.py:395
+#: cart/models.py:397
 msgid "Cart item"
 msgstr "Towar w koszyku"
 
-#: cart/models.py:396
-#: catalog/models.py:1949
-#: catalog/models.py:1974
-#: catalog/models.py:1997
-#: catalog/models.py:2022
-#: catalog/models.py:2064
+#: cart/models.py:398
+#: catalog/models.py:1954
+#: catalog/models.py:1979
+#: catalog/models.py:2002
+#: catalog/models.py:2027
+#: catalog/models.py:2069
 #: order/models.py:211
 #: templates/manage/properties/property.html:32
 msgid "Property"
 
 #: catalog/models.py:160
 #: catalog/models.py:569
-#: catalog/models.py:1774
-#: catalog/models.py:1868
-#: catalog/models.py:2024
-#: catalog/models.py:2188
+#: catalog/models.py:1779
+#: catalog/models.py:1873
+#: catalog/models.py:2029
+#: catalog/models.py:2193
 #: core/models.py:19
 #: core/models.py:38
 #: core/models.py:154
 
 #: catalog/models.py:162
 #: catalog/models.py:636
-#: catalog/models.py:2063
+#: catalog/models.py:2068
 #: core/models.py:80
 msgid "Parent"
 msgstr "Rodzic"
 msgstr "Pokaż wszystkie produkty"
 
 #: catalog/models.py:168
-#: catalog/models.py:1775
-#: catalog/models.py:1871
+#: catalog/models.py:1780
+#: catalog/models.py:1876
 #: catalog/settings.py:70
 #: export/models.py:18
 #: templates/manage/manage_base.html:87
 
 #: catalog/models.py:170
 #: catalog/models.py:580
-#: catalog/models.py:2217
-#: catalog/models.py:2398
+#: catalog/models.py:2222
+#: catalog/models.py:2403
 #: core/models.py:159
 #: customer_tax/models.py:24
 #: payment/models.py:74
 msgstr "Opis"
 
 #: catalog/models.py:171
-#: catalog/models.py:2113
+#: catalog/models.py:2118
 #: core/models.py:160
 #: payment/models.py:76
 #: shipping/models.py:74
 msgstr "Grafika"
 
 #: catalog/models.py:172
-#: catalog/models.py:1743
-#: catalog/models.py:1872
-#: catalog/models.py:1975
-#: catalog/models.py:1998
-#: catalog/models.py:2026
-#: catalog/models.py:2114
-#: catalog/models.py:2192
-#: catalog/models.py:2401
+#: catalog/models.py:1748
+#: catalog/models.py:1877
+#: catalog/models.py:1980
+#: catalog/models.py:2003
+#: catalog/models.py:2031
+#: catalog/models.py:2119
+#: catalog/models.py:2197
+#: catalog/models.py:2406
 #: core/models.py:79
 #: core/management/commands/lfs_migrate.py:123
 #: criteria/models/criteria_objects.py:24
 
 #: catalog/models.py:572
 #: catalog/models.py:576
-#: catalog/models.py:1880
-#: catalog/models.py:2025
+#: catalog/models.py:1885
+#: catalog/models.py:2030
 #: criteria/models/criteria.py:52
 #: order/models.py:56
 #: payment/models.py:78
 msgid "Type of quantity field"
 msgstr "Typ pola z ilością"
 
-#: catalog/models.py:1742
+#: catalog/models.py:1747
 msgid "Accessory"
 msgstr "Akcesoria"
 
-#: catalog/models.py:1869
-#: catalog/models.py:2112
-#: catalog/models.py:2397
+#: catalog/models.py:1874
+#: catalog/models.py:2117
+#: catalog/models.py:2402
 #: core/models.py:76
 #: page/models.py:16
 #: templates/manage/portlets/portlets_inline.html:40
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł"
 
-#: catalog/models.py:1870
-#: catalog/models.py:1973
+#: catalog/models.py:1875
+#: catalog/models.py:1978
 #: core/models.py:78
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: catalog/models.py:1873
-#: catalog/models.py:2216
+#: catalog/models.py:1878
+#: catalog/models.py:2221
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednostka ilości"
 
-#: catalog/models.py:1874
+#: catalog/models.py:1879
 msgid "Display on product"
 msgstr "Wyświetlaj przy produkcie"
 
-#: catalog/models.py:1875
+#: catalog/models.py:1880
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalna"
 
-#: catalog/models.py:1876
+#: catalog/models.py:1881
 msgid "Filterable"
 msgstr "Widoczny w filtrze"
 
-#: catalog/models.py:1877
+#: catalog/models.py:1882
 msgid "Display no results"
 msgstr "Wyświetlaj gdy brak wyników"
 
-#: catalog/models.py:1878
+#: catalog/models.py:1883
 msgid "Configurable"
 msgstr "Konfigurowalny"
 
-#: catalog/models.py:1879
-#: catalog/models.py:2067
+#: catalog/models.py:1884
+#: catalog/models.py:2072
 #: customer/models.py:105
 #: discounts/models.py:43
 #: payment/models.py:81
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: catalog/models.py:1881
+#: catalog/models.py:1886
 msgid "Display price"
 msgstr "Wyświetlaj cenę"
 
-#: catalog/models.py:1882
+#: catalog/models.py:1887
 #: templates/manage/payment/payment_method_prices.html:9
 #: templates/manage/shipping_methods/shipping_method_prices.html:9
 msgid "Add price"
 msgstr "Dodaj cenę"
 
-#: catalog/models.py:1885
-#: catalog/models.py:2214
+#: catalog/models.py:1890
+#: catalog/models.py:2219
 msgid "Min"
 msgstr "Min"
 
-#: catalog/models.py:1886
-#: catalog/models.py:2215
+#: catalog/models.py:1891
+#: catalog/models.py:2220
 msgid "Max"
 msgstr "Max"
 
-#: catalog/models.py:1887
-#: catalog/models.py:1893
+#: catalog/models.py:1892
+#: catalog/models.py:1898
 msgid "Step"
 msgstr "Krok"
 
-#: catalog/models.py:1888
+#: catalog/models.py:1893
 msgid "Decimal places"
 msgstr "Miejsca dziesiętne"
 
-#: catalog/models.py:1890
+#: catalog/models.py:1895
 msgid "Required"
 msgstr "Wymagane"
 
-#: catalog/models.py:1892
+#: catalog/models.py:1897
 #: templates/manage/properties/step_inline.html:2
 msgid "Step type"
 msgstr "Rodzaj kroku"
 
-#: catalog/models.py:1898
+#: catalog/models.py:1903
 #: templates/manage/manage_base.html:91
 #: templates/manage/manage_base.html:93
 #: templates/manage/product/product.html:111
 msgid "Properties"
 msgstr "Cechy"
 
-#: catalog/models.py:2065
+#: catalog/models.py:2070
 #: discounts/models.py:42
 #: manage/voucher/forms.py:40
 #: templates/manage/voucher/vouchers_inline.html:73
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
-#: catalog/models.py:2066
+#: catalog/models.py:2071
 msgid "Value as float"
 msgstr "Wartość jako liczba zmiennoprzecinkowa"
 
-#: catalog/models.py:2108
-#: catalog/models.py:2150
+#: catalog/models.py:2113
+#: catalog/models.py:2155
 #: criteria/models/criteria_objects.py:20
 msgid "Content type"
 msgstr "Typ treści"
 
-#: catalog/models.py:2109
-#: catalog/models.py:2151
+#: catalog/models.py:2114
+#: catalog/models.py:2156
 #: criteria/models/criteria_objects.py:17
 #: criteria/models/criteria_objects.py:21
 msgid "Content id"
 msgstr "Id treści"
 
-#: catalog/models.py:2189
+#: catalog/models.py:2194
 msgid "Display files"
 msgstr "Wyświetlaj pliki"
 
-#: catalog/models.py:2190
+#: catalog/models.py:2195
 #: templates/manage/manage_base.html:98
 msgid "HTML"
 msgstr ""
 
-#: catalog/models.py:2191
+#: catalog/models.py:2196
 #: templates/manage/static_block/files.html:2
 #: templates/manage/static_block/static_block.html:42
 msgid "Files"
 #: manage/categories/view.py:46
 #: manage/product/product.py:224
 #: manage/product/product.py:440
-#: manage/views/shop.py:140
-#: manage/views/shop.py:163
-#: manage/views/shop.py:186
-#: manage/views/shop.py:212
+#: manage/views/shop.py:142
+#: manage/views/shop.py:165
+#: manage/views/shop.py:188
+#: manage/views/shop.py:214
 msgid "Please correct the indicated errors."
 msgstr "Proszę poprawić wskazane błędy."
 
 msgstr "Opcja nie mogła zostać dodana."
 
 #: manage/property/views.py:350
-msgid "Options have been update."
+msgid "Options have been updated."
 msgstr "Opcje zostały uaktualnione."
 
 #: manage/property_groups/views.py:55
 msgid "Review state has been set"
 msgstr "Stan opinii został ustawiony"
 
-#: manage/views/shop.py:138
+#: manage/views/shop.py:140
 msgid "Shop data has been saved."
 msgstr "Dane sklepu zostały zapisane."
 
-#: manage/views/shop.py:161
+#: manage/views/shop.py:163
 msgid "Shop default values have been saved."
 msgstr "Domyślne wartości dla sklepu zostały zapisane."
 
-#: manage/views/shop.py:184
+#: manage/views/shop.py:186
 msgid "Shop SEO data has been saved."
 msgstr "Dane SEO dla sklepu zostały zapisane."
 
-#: manage/views/shop.py:210
+#: manage/views/shop.py:212
 msgid "Order numbers has been saved."
 msgstr "Numery zamówień zostały zapisane."
 

lfs/manage/property/views.py

         option.name = request.POST.get("name-%s" % option_id, "")
         option.price = price
         option.save()
-    message = _(u"Options have been update.")
+    message = _(u"Options have been updated.")
 
   _update_positions(property)