Create issue

Czołem, Znalazłeś błąd lub masz sugestię? Opisz ją proszę. Dodaj możliwie wiele szczegółów. Pomoże mi to usprawnić aplikacje.

Hi, If you found any issue or have proposal for improvement please report them. Add as much details as possible. This will allow me improve application.

You may want to log in or sign up before creating an issue.

Cancel