HTTPS SSH

Testovací aplikace

Jedná se o testovací aplikaci, která stáhne feed The New York Times a uloží jej do databáze. Následně pomocí content provideru z ní čte. Na úvodní obrazovce je seznam článků. Při načtení obrazovky se seznam automaticky aktualizuje (netvoří se duplikáty). Aktualizaci lze provést i swipe gestem dolů. Každá položka seznamu obsahuje titulek, relativní čas a obrázek. Po kliknutí na jednu z položek se zobrazí nová obrazovka s detailem článku. Je zde zobrazen titulek, obrázek, datum, perex, zdroj a seznam klíčových slov. Odkaz na článek lze sdílet.

Využité knihovny

  • Support library
  • Glide
  • ButterKnife
  • Retrofit
  • Multiline collapsing toolbar

Screenshot_20160628-124535.png

Screenshot_20160628-124549.png