HTTPS SSH

Task allocation problem

Semestrální projekt na předmět Kombinatorická optimalizace.

Tato práce (report) se zabývá analýzou a později návrhem řešení a implementací pro problém rozvrhování úkolů pro různá zařízení s omezenou kapacitou. Problém je formulován pomocí MILP (Mixed Integer Linear Programming) a LBBD (Logic Based Bender's decomposition). Oba přístupy jsou porovnány a následně je provedeno několik měření časů výpočtu. Implementace je pomocí solveru CPLEX.